جنجالی ترین تئوری درباره صندوق عهد عتیق

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه

جنجالی ترین تئوری توسط تعدادی از باستان شناسان فرانسوی بیان شد, انها معتقد بودند : حضرت موسی (ع ) بعد از اینکه توسط " ترموتیس " دختر " رامس دوم " از اب نیل گرفته و به عنوان فرزند خوانده پذیرفته شد – بعد از رشد نمودن , علوم مختلف ان زمان مصر را نزد کاهنان مصری فراگرفت .

بر مبنای ادعای " موریس دنیس – پاپن " ( نواده یک فیزیکدان برجسته فرانسوی ) که " رابرت کاروکس " به اقتباس از وی چنین نوشته است :  صندوق عهد عتیق که تصور می شد محتوای الواح قوانین ( ده فرمان ) ,میله" ارون" و کوزه پر از مایده اسمانی*  است, در واقع یک وسیله الکتریکی بوده که میتوانست 500 تا 700 ولت برق تولید و تخلیه نماید . اجازه دهید نظریه " دنیس پاپن " را بیشتر مورد ارزیابی قرار دهیم . صندوق عهد عتیق از چوب اقاقیا ساخته شده بود و روکشی از ورقه طلا هم از درون و هم از بیرون انرا پوشانده بود . درست مانند یک خازن الکتریسته که از دو فلز هادی و یک ماده عایق که بین انها قرار دارد تشکیل میشود . در بیرون صندوق تعدادی برگ طلائی قرار داشت . ان را در یک جای خشک نگهداری می نموده اند که در ارتفاع یک متری دارای میدان مغناطیسی طبیعی بود و برقی معادل 500 تا 600 ولت را ایجاد می کرده است . شاید در داخل ان از همان باطری های موجود در موزه بغداد که دانشمندان ساسانی از ان استفاده میکردند قرار داشت . این صندوق از طریق برگهای طلائی شارژ می شده است . تولیت ان صندوق در انحصار فرزندان حضرت یعقوب بود و انرا به وسیله دو تا میله چوبی که روکشی از طلا داشت و از وسط دو تا حلقه که در طرفین صندوق بودند انرا بلند و حمل می کرده اند . بدین طریق بار الکتریسته ان بدون اینکه خطر افرین باشد به زمین تخلیه می شده است .( شما دوستان حتما" تانکرهای حامل سوخت را دیده اید که زنجیری از شاسی ماشین به روی زمین کشیده میشود – اینکار برای تخلیه نیروی الکتریسته موجود است تا باعث احتراق نشود ) ان صندوق عایق شده بعضی مواقع جرقه ها و شراره هایی به اطراف می پراکنده است و اگر شخصی غیر مجاز به ان دست می زده گرفتار شوک الکتریکی شدیدی می شده است . این موضوع بخاطره این بیان شده که در روایاتی امده : عده ای میخواستند دور از چشم مقربان به صندوق نزدیک شده و انرا ویران نمایند – اما قبل از اینکه موفق شوند,  شراره ای برخواست و انها را چون زغالی سیاه به اطرافی انداخت . چه چیز میتوانسته در دم انسانی را چون زغال سیاه نماید.؟! " پاپن " تنها دانشمندی نیست که در عصر جدید ( منظور 50 سال اخیر است ) چنین ادعای را مطرح می کند . " فرنکوی آراگو " که یک فیزیکدان برجسته قرن هیجدهم است در مقاله ای اعلام نمود که معبد حضرت سلیمان به وسیله بیست و چهار سیم برقگیر محافظت می شده است – بگونه ای که در روایات امده : هر کس بی اذن سلیمان میخواست به معبد نزدیک شود- چون زغالی سیاه می شد .!! البته موضوع الکتریسته تنها در روایات مذهبی بچشم نمیخورد . به عنوان مثال بعضی از بلندپایگان و باستان شناسان عقیده دارند که مردم " اتروریا " از این نیرو اگاهی داشتند و سزارهای روم نیز اسرار انرا از حکمای انجا فراگرفته بودند . طبق ادعای " لایوی " و " دایوناسیوس " اهل " هالیکارناسوس " یونان – حکیم " نوماپا مپیلوس " قادر بوده اتش ژوپیتر را ازاد نماید, یعنی برق را و انها اشاره نمودند که شخصی بنام " تولوس " که از پیشگامان خود مهارت کمتری داشت – موقعی که در حین اجرای مراسم مذهبی سعی نمود قدرت مشابهی را به معرض نمایش بگذارد – یک دستش چنان اسیب دید که باور کردنی نبود – دست او از بازو تا انتهای انگشت به شکل حیرت اوری سوخته و سیاه شده بود .! این چه نیرویی بوده که میتوانسته دستی را از بازو به پائین بسوزاند و چون ذغال سیاه کند.؟! جواب این سئوالها هر چه باشد, یک موضوع کاملا" مشخص است. دنیای گذشته ما پیچیده تر از ان است که ما امروز فکر می کنیم .

* مایده اسمانی – این کوزه را قوم بنی اسرائیل در زمان خروج از مصر و رفتن به کنعان در بیابان یافتند .

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...