راز و رمز عدد هفت

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه

در عرصه زندگی گروههائی هستند که اعتقاد خاصّی به حروف و اعداد و نقطه دارند که به نام جنبش حروفیّه و نهضت پسیخانیان معروفند و مبنای اعتقادشان توجّه خاصّ  به حروف مقطّعه در قرآن کریم است.

اصالت حروف و اعداد و ارزش رمزی آنها در میان فرقه های صوفیّه گسترش فراوان دارد و شکل تکامل یافته آن علم جفر است که علم حروف هم می‌گویند.

عدد هفت در بین ملل مختلف جهان از اهمیّت  خاصّی برخوردار است و هر ملّتی نگرش خاصّی به عدد هفت دارد. عدد هفت را می‌توان در ادیان و مذاهب مختلفه جهان و در تاریخ و هنر و طبیعت و بخصوص در ادبیّات فارسی و در تصوّف وعرفان و در گردش آسمان و ستارگان و دیگر موارد جستجو کرد و بررسی نمود.

در قرن هشتم هجری در آستانه پیدایش نهضت حروفیّه و نقطویّه و رونق گرفتن بازار شیوخ صوفیّه و اهمّیت دادن به مرشدان چلّه نشین، این مکتب رونق بیشتری یافت.

رهبر گروه حروفیّه فضل اله نعیمی می‌باشد که رساله ها و کتابهای متعدّد در این باب نگاشته است.

عدد هفت از سه حرف ساخته شده است: حرف«ه»نشان از هستی می‌دهد و حرف«ف» نمودار فرسایش است و حرف «ت» تباهی و نابودی را می‌رساند.

 

موارد مختلفه بکاربرده شده عدد هفت به شرح زیر است.

عجائب هفتگانه

هفت خان اسفندیار

هفت خان رستم

عدد هفت در اسلام

هفت دستگاه موسیقی

هفت وادی سلوک

اسامی ماهها دربین ملل

هفت در قلمرو ادبیّات پارسی

هفت در تقویم باستانی

هفت امشاسپندان

هفت رنگ اصلی

هفت در قلمرو هنر

هفت سوراخ سر

سن و عدد هفت

هفت آتشکده

هفت پرده چشم

هفت اجرام یا هفت سیّاره

تحلیل هفت پیکر از دکترمعین

هفت مردان

هفت وسیله آرایشی سنتی

هفت خال

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...