تصویر عجیب و واقعی از غروب دو خورشید در..

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه

چندین هفته پس از انتشار و تکذیب شایعه ای درباره انفجار ستاره ای در نزدیکیزمین که منجر به ظهور خورشیدی دیگر در آسمان زمین می شد، چینی ها روز گذشته شاهد دو خورشید در آسمان کشورشان بودند. این دو خورشید، یکی کدرتر ونارنجی تر و دیگری زردتر و بالاتر از دیگری، در تصاویر غیر شفاف تصویربردارآماتور چینی دیده می شوند.

 کالرمی گوید احتمال اینکه تصاویر، مدلی رایانه ای باشند بسیار کم است و احتمالمی دهم ایجاد حبابی در اتمسفر زمین منجر به وقوع این پدیده کمیاب شدهباشد، پدیده ای که به سراب شهرت دارد. سراب زمانی رخ می دهد که ذرات موجوددر اتمسفر زمین نور را شکسته و یا خم می کنند، این پدیده بیشتر در نزدیکیخط افق رخ می دهد و در عین حال سرابها معمولا به صورت عمودی در بالا و یاپایین منبع نوری قرار دارند، نه در کنار آن از این رو احتمال می رود بخشیضخیم از اتمسفر در برابر خورشید حرکت کرده و این تصویر را به وجود آوردهاست.

آخریناطلاعاتی که از مشاهده دو تصویر افقی از ماه یا خورشید به ثبت رسیده بهسال ۱۹۹۳ باز می گردد زمانی که اخترشناسی فنلاندی تمامی اطلاعات مربوط بهاین پدیده را در کتابی جمع آوری کرد.

اخترشناساندانشگاه ویسکونزین نیز معتقدند به دلیل اینکه هیچ اثر بازتابی ناشی از لنزدوربین در این تصویر دیده نمی شود، و تصاویر دو خورشید متناسب با حرکتدوربین تغییر موقعیت پیدا می کنند، می توان اطمینان داشت که این دو تصویرخطای دید یا خطای ابزار تصویربرداری نیست.

براساس گزارش ان بی سی، پدیده های متعدد خورشیدی وجود دارند که دانشمندانقادر به توضیح آنها هستند، ستونهای خورشیدی، سراب غروب خورشید، هاله هایخورشیدی، اما این پدیده یکی از ناشناخته ترین آنها است که به گفته کالربسیار گیج کننده است.

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...