مثلث برمودا و مهدی صاحب زمان

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه

 

مثلث برمودا

ناجى نجار" درکتاب خود مى نویسد: مثلث برمودا در غربى تربن نقطه اقیانوس اطلس، در دهانه دریاى کارائیب و در مسیر جریان آبى "گلف استریم " قرارگرفته است 0 این منطقه را مى توانیم به صورت مثلثى فرض کنیم که رأس مثلث در جزایر برمودا و قاعده آن در جزایر پورتوریکو و شبه جزیره فلوریدا قرار بگیرد. سرگردانى دانشمندان در مورد رویدادهاى مثلث برمودا، تنها به حوادث اسرارآمیزى که کشتى ها و هواپیماها را درکام خود فرو مى برد، منحصر نیست. بلکه حوادث دیگرى نیز در این منطقه روى مى دهد که شگفتى آن کمتر از حوادث کشتى ها و هواپیماها نمى باشد، که تاکنون بیش از هزار نفر از خلبانان و ملوانان و دیگر مسافران دریایى و هوایى، به هنگام عبور از این منطقه اسرارآمیز جان خود را از دست داده اند 0 از حوادث شگفت انگیز مثلث برمودا، این است که مسافران به هنگام نزدیک شدن به این منطقه، یک مرتبه متوجه مى شوند که ساعت هاى آن ها دچار اختلال شده، و عقربه ها موازنه خود را از دست داده اند. خلبان ها و ملوان ها نیز متوجه مى شوندکه همه بى سیم ها و دیگر وسایل ارتباطى ازکار افتاد اند.

 

دانشمندان تصریح کرده اندکه آن چه در این منطقه از اقیانوس اطلس مى گذرد، در هاله اى از ابهام پوشیده است وکسى نتوانسته توجیه علمى آن را پیداکند. حوادثى که در 150 سال اخیر در برمودا روى داده و دانشمندان را دچار سردرگمى کرده است، بسیار جالب و در عین حال پیچیده است. سرگذشت کشتى )مارى سیلست "، سرگذشت اتلانتا" ناو جنگى انگلستان، سرگذشت پنج هواپیماى ناپدید شده آمریکایى، سرگذشت 240 کشتى اکتشافى، سرگذشت جت هاى سوخت رسان، سرگذشت ناو جنگى اوچکرافت(، حوادث سال 1975 و،197 از حوادث برمودا است.

 

بیش از یکصد حادثه مهم هوایى- دریایى در سى سال گذشته در آمار رسمى کشورها ثبت شده است که از ناپدید شدن بیش از یک صد هواپیما وکشتى در این منطقه اسرارآمیز حکایت مى کند. همه این حوادث به صورت مرموزى در مثلث برمودا و در منطقه اى بین جریره هاى برمودا و جزیره هاى پاناما به وقوع پیوسته است و سرنخى از این حوادث به دست پژوهشگران نیفتاده است 0 رویدادهاى مثلث برمودا به عنوان یک سلسله حوادث پیچیده فضایى، به دانشمندان متخصص این فن عرضه شدکه شاید بتوانند راه حلى براى تکرار نشدن این حوادث پیدا کنند. زیرا این حوادث یکى از زیان بارترین حوادث دریایى و هوایى است که از این رهگذر به زندگى هزاران خلبان، ملوان، خدمه و مسافر خاتمه داده شده و صدها کشتى، هواپیما، زیردریایى، ناوگان و ناوشکن در این حوادث ناپدید شد ه اند. نتیجه پژوهش هزاران پژوهشگر این شدکه تعدادى فرضیه یا تئورى غیرقابل اعتمادکه احیانا با یکدیگر نیز تضاد داشتند، عرضه شدکه این تئورى ها هرگز مشکلى را حل نکرد.

 

برخى از پژوهشگران میان حوادث مثلث برمودا و بشقاب هاى پرنده، ارتباطى قائل شده اند. بعضى دیگر شکل مثلث را در پدید آمدن این حوادث، مولر دانسته اند. برخى دیگر این حوادث را مربوط به اشعه هایى مى دانند که از شهر خیالى "اطلنطید" برمى خیزد و موجب بروز این حوادث مى شود. و برخى دیگر، آن ها را معلولا هرم هایى مى دانند که چون اهرام مصر در زیر آب وجود دارد و موجب این رویدادها مى شوند. برخى ادعاکرده اند، مثلث برمودا همان جزیره خضرا است.

 

جزیره خضراء

داستان جزیره خضرا حکایت از آ ن می کندکه: زین الدین على بن فاضل مازندرانى، در سال 690 هجرى به اقیانوس اطلس سفرکرده واز سرزمین بربر، سه روز با کشتى در دل اقیانوس رفته، تا به جزایر روافض جزیره هاى شیعیان رسیده است. در آن جا اطلاع یافته که جزیره اى به نام "جزیره خضراء وجود دارد که فرزندان حضرت ولى عصر(ع) در آن زندگى می کنند. چهل روز در آن جا اقامت کرده وسرانجام پس از چهل روز، هفت کشتى مواد غذایى از جزیره خضراء به این جزیره آمده است. ناخداى کشتى اورا با نام ونام پدر صداکرده وگفته مشخصات تو را به من گفته اند واجازه دادندکه تو را به جزیره خضراء ببرم. او را به جزیره خضرا برد ه ا ند. پس از 16 روز دریانوردى، سرانجام به آب هاى سفید رسیده اند 0 ناخدا توضیح داده که این آب ها، چون جزیره را احاطه کرده است، کشتى دشمنان هرگز نمی تواند از آن بگذرد وبه برکت حضرت ولى عصر(ع) در آن آب ما فرق می شود. آن ها به جزیره خضراء رسیده، جمعیت انبوهى را با بهترین لباس ووضع مشاهده کرده، شهرى بسیار آباد با درختان سرسبز وانواع میوه ها وبازارهاى بسیار و ساختمان هاى مجلل از سنگهاى شفاف وخام دیده است 0 شخصى به نام سید شمس الدین "که او را نوه پنجم حضرت ولى عصر(ع) معرفى می کنند، متصدى تعلیم، تربیت واداره آن جاست واو نائب خاص حضرت در آن جریره است ومستقیما ا ز امام فرمان می گیرد 0 وى حضرت را نمی بیند، بلکه صبح هر جمعه، نامه اى به خط امام (ع) در نقطه معینى گذاشته می شود ودر آن، اوامر آن حضرت و آن چه مورد نیاز "سید شمس الدین(ع) تا هفته آینده خواهد بود، مندرج می باشد. على بن فاضل، هیجده روز در آن جزیره اقامت نموده واز محضر جناب سید شمس الدین " خوشه ها چیده، وپس از هیجده روز، به او دستور رسیده که به وطن خود بازگردد. "على بن فاضل، آن چه را که از محضر جناب سید شمس الدین " استفاده کرده، درکتابى به نام "الفوائد الشمسیه "گرد آورده و مشروح تشرف خود را به چند نفر از علماى بزرگ عصر خود بازگوکرده است.

 

فضل بن یحیى طیبى " نویسنده قرن هفتم، در سال 99 6هجرى، مشروح داستان را از زبان شخص "على بن فاضل " درحله شنیده و آن را درکتابى به نام الجزیرة الخضراء"گردآورده است. این داستان به طورکامل درکتاب بحارالانوارج 52، صفحات 159 تا 174 آمده است. علاوه بر على بن فاضل،ابن انبارى " نیز داستان جزیره خضراء را نقل کرده است که درکتاب بحارالانوارج 53، صفحات 213 تا 221 آمده است. در دو داستان على بن فاضل مازندرانى و ابن انبارى نقاط مشترک بسیارى به چشم می خورد.

 

واما داستان جزیره خضراء از هفتصد سال پیش به این طرف، در برخى ازکتاب ها راه یافته است و از همان زمان تاکنون، دو دیدگاه درباره آن مطرح بوده است: یکى، دیدگاه افرادى که این داستان را پذیرفته اند و دیگرى، دیدگاهى است که این داستان را ساختگى و افسانه می دانند. به تازگى دو ادعاى جدید نیز بر آن ها اضافه شده است 0 آن دو ادعا این است که:1. بر اساس بعضى نشانه ها، احتمالا جزیره خضراء، همان منطقه مثلث برمودا است. 2. بشقاب پرنده ها در اختیار ساکنان جریره خضراء امام زمان (ع) و فرزندانش است. این دو ادعا را ناجى نجار" در کتاب خود آورده است تقریباً همه عالمان شیعى، روایت جریره خضراء را ساختگى می دانند و این ساختگى بودن را در دو جهت می توان دید: یکى زنجیره حدیث و راویان، دیگرى محتواى آن. وقتى اصلِ جزیره خضراء، یک افسانه وداستان ساختگى شد، دو ادعاى دیگر )جریره خضراء همان مثلث برمودا است وبشقاب پرنده ها در اختیار ساکنان جریره خضرا است( همه باطل وخیالى می شود.

 

ادله کسانى که جزیره خضراء را پذیرفته اند این است که علماى بسیارى از قبیل شهید اول، محقق کرکى، علامه مجلسى، مقدس اردبیلى، شیخ حر عاملى، وحید بهبهانى، بحرالعلوم، قاضى نورالله شوشترى، میرزا عبدالله اصفهانى، میرزاى نورى و این داستان را درکتاب خود آورده، یا به آن استناد کرد ه اند.

 

و اما ادله کسانى که این داستان را افسانه می دانند، این است که:

 

داستان از جهت سند ومتن صحیح نیست، تناقضاتى در داستان است که راه حلى براى آن ها نیست، در آن سخن از تحریف قرآن آمده است. روایاتى که داد بر وجود فرزند براى حضرت است قابل اعتماد نیست وبسیارى مطالب دیگرکه در جاى خود به طورکامل بحث شده است.

 

آیت الله ابراهیم امینى درکتاب دادگسترجهان می نویسد: داستان جزیره خضراء شبیه افسانه ورمان است زیرا: اولا سند معتبر وقابل اعتمادى ندارد داستان از یک کتاب خطى ناشناخته، نقل شده ومرحوم مجلسى هم درباره اش می نویسد: چون من داستان را درکتاب هاى معتبر نیافتم، باب جداگانه اى را به آن اختصاص دادم

 

ثانیاً در متن داستان تناقضاتی دیده می شود ثالثا در آن به تحریف قرآن تصریح شده که قابل قبول نیست و مورد انکار شدید علماى اسلام است. رابعاً موضوع اباحه خمس در این داستان مطرح شده ومورد تأیید قرارگرفته که آن هم از نظر فقها مردود است. علاوه بر آیت الله امینى، آیا ت عظام، علامه شیخ محمدتقى شوشترى، علامه حسن زاده آملى، محمدباقر بهبودى، شیخ آغابزرگ تهرانى، شیخ جعفرکاشف الغطاء و... نیز داستان جریره خضراء را خیالى می دانند(1)مطالبى را نیزکه ناجى نجَار" در خصوص مثلث برمودا و نیز بشقاب پرنده هاگفته اند مستند به نوشته هاى دقیق علمی وتحقیقى نیست، بلکه بیش تر آن ها بر اساس خبرهایى است که رادیو لندن و یا روزنامه و مجله ها- خصوصاً روزنامه جمهوریت عراق گزارش کرده اند.(2) علاقمندان براى مطالعه داستان جریره خضراء، و دیدگاه هاى موافقان و مخالفان، می توانند

 

به کتاب "جزیرة خضراء، افسانه یا واقعیت " نوشته ابوالفضل طریقه دار، مراجعه کنند.

ا. جزیرة الخضراء افسانه یا واقعیت ا بوالفضل طریقه دار ص 211.

 

بشقاب پرنده

کسى که براى اولین بار، یک شىء نورانى در اطراف کره زمین دید با تعجب فریاد برآورد: "این بشقاب پرنده را ببینید" و از آن روز، این اشیاى نورانى که گاه و بی گاه در افق دیده مى شوند، بشقاب پرنده نام یافتند.

در اصطلاح دانشمندان نیز به آنها "اشیاى پرنده ناشناخته می گویند. این اشیاء شبیه توده هایى از نور است که دیدگان را خیره مى سازد. برخى از آنها شکل یک جسم استوانه اى به خود می گیرد ومعمولا به بزرگى یک جمبوجت دیده مى شوند 0 قسمت بالاى این اشیاى نورانى با شعله هاى سرخ مشتعل به نظر مى رسد، وبرخى از آنها در هاله اى از نور خیره کننده دیده مى شوند. بشقاب هاى پرنده در هر نقطه اى دیده شوند، موجب قطع کامل دستگاه هاى مخابراتى از تلفن و بى سیم مى شوند وتا مدتى که از منطقه دور نشد ه اند، این دستگاه ها به هیچ وجه درست نمى شوند 0 این اشیاى پرنده هنگامى که بخواهند در یک چشم به هم زدن از منطقه دور مى شوند و از دیده ها ناپدید می گردند، واگر دستگاهى بخواهد به این اشیا نزدیک شود، نور خود را خاموش کرده، ناپدید مى شوند. بر اساس آمار و ارقام منتشر شده، سرعت سیر این بشقاب ها به هفت هزارکیلومتر در ثانیه مى رسد و از ارتفاع بسیار کم حرکت می کنند وبه شکل هاى گوناگون درمى آیند. تعداد بشقاب هاى دیده شده را بیش از سه میلیون فقره قیدکرده اند. تعداد سرسام آور آنها موجب شده که در محافل علمى این مسأله به صورت جدى تلقى بشود. در میان کسانى که بشقاب هاى پرنده را دید ه اند، از هر طبقه اى یافت مى شود 0 برخى معتقدند، نخستین بشقاب پرنده را "کنیث آرنولد" در حدود 35 سال پیش دیده است وآخرین بشقابى که دیده شد ه 1 2 ژانویه 979 1 بودکه درکویت دیده شد. نتیجه این که، هیچ کس تاکنون درباره بشقاب پرنده ها مطالب علمى وتحقیقى نگفته وننوشته است، هر چه هست حدس هایى است که روزنامه ها ومجله ها براى بالا بردن تیراژ خود نوشته اند. این حدس ما تا کنون در حوزه مسائل دینى و عقیدتى وارد نشده بود، اما امروزه با شگفتى شاهدیم که عده ای این مطالب را به عقاید مقدس مردم هم کشانده اند ومعتقدند: بشقاب پرنده ها در اختیار ساکنان جریره خضراء امام زمان (ع) و فرزندانش است

 

 

ناجی النجار

روحانى اى است اهل کاظمین عراق و از شاگردان شهید آیت الله محمد باقر صدر و از وکلاى ناحیه مقدسه مرحوم آیت الله خویى 0 (1)

 

وى کتابى را با عنوان "الجزیرة الخضراء وقضیه مثلث برمودا" نوشته که آن را آقاى على اکبر مهدى پور، با عنوان "جزیره خضراء وتحقیقى پیرامون مثلث برمودا" ترجمه کرده است. ناجى النجار درکتاب خود، علاوه بر ذکر داستان جزیره خضراء، دو ادعا کرده است:1. بر اساس بعضى نشانه ها، احتمالاً جزیره خضرایى که على بن فاضل مازندرانى حدود هفتصد سال پیش به آن سفرکرده است، همان منطقه وحشتناک مثلث برمودا، واقع در اقیانوس اطلس است. که امروزه روزنامه ها و مجله ها از آن سخن مى گویند.

بشقاب پرنده ها در اختیار ساکنان جزیره خضراء )امام زمان (ع) و یاران و فرزندانش است.

و اما در جاى خود درباره جزیره خضراء، مثلث برمودا و واقعى یا ساختگى بودن این دا ستان، بحث کرده ایم.

 

صافیه

بر طبق روایت ابن انبارى در داستان جزیره خضراء، نام شهرى است که ابراهیم، فرزند امام زمان (ع) حاکم آن است (1).

 

عناطیس و جزیره خضراء

بر طبق روایت ابن انبارى " در داستان جزیره خضراء، نام شهرى است که هاشم، فرزند امام زمان (ع) حاکم آن است. (1)

 

طلوم

بر طبق روایت "ابن انبارى " در داستان جزیره خضراء، نام شهرى است که عبدالرحمن، فرزند امام زمان (ع) حاکم آن است. (1) در بعضى نسخه ها "ظلوم " آمده است 0

 

 

پروژه بولیمود

داستان تأسیس پروژه بولیمود" را مجله بارالیلى چاپ بلغارستان تحت عنوان افسانه هاىمثلث برمودا چنین مى نویسد: دوکشور آمریکا و شوروى تصمیم گرفتند که تلاش هاى خود را در راه حل مشکلات مثلث برمودا هماهنگ کنند وبا تشریک مساعى و سرمایه گذارى مشترک، نیروهاى مادى ومعنوى خود را یک جا بسیج کنند تا شاید این مشکل گشوده شود.

در نخستین روزهاى تأسیس این پروژه مشترک، نخستین اکیپ پژوهشى با کشتى ویکتور بوغایف از بندر "هالیفاکس کندى به سوى جزایر برمودا به راه افتادند.

در این پروژه قرار است چهارکشتى شوروى وپنج کشتى آمریکا تشریک مساعى کنند. این پژوهش علمى تا پایان سال 1978 ادامه خواهد داشت.

این برنامه جزء یک پروژه گسترده اى است که پروژه بولیمود" نامیده شده واست آن بر مبناى مطالعات صدها دانشمند از ده ها کشور جهان در مورد حوادث "مثلث برمودا" پى ریزى شده، و مم اکنون از طرف دو دولت اَمریکا و شوروى در دست اجرا مى باشد.

در این پروژه علمى در مورد مسائل زیر بحث وتحقیق خواهد شد .

رویدادهاى اقیانوسى، گرداب هاى دریایى، امواج دریایى، جاذبه و مغناطیس، حوادث جوى، چاه هاى هوایى و دیگر مسائل هوایى- دریایى.

مجله بلغارى مى افزاید: نظیر این همکارى پیش تر میان آمریکا، کانادا و انگلستان در پروژه ماگنیت براى مطالعه مغناطیس استثنایى در مثلث برمودا عملى بود .

سپس توضیح مى دهد که کشتى "ویکمور بوغایف " که به مدرن ترین دستگاه هاى الکترونیکى مجهز است یک سال تمام در یکى از زاویه هاى مثلث برمودا مستقر خواهد شد که تمام حرکت ها و فعل وانفعال هاى منطقه را زیر نظر بگیرد ودیگرکشتى ها به پژوهش در پیرامون مسایل دیگر خوا هند پرد ا خت.

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...