عکس مومیایی رامسس دوم

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه

مومیایی جسد رامسس دوم

 

رامسس دوم یکی از بزرگترین فراعنه مصر بود که از سال ۱۲۹۲ تا ۱۲۲۵ قبلاز میلاد به مدت ۶۷ سال بر مصر حکومت کرد . مصر در دوران پادشاهی او شکوه وعضمت زیادی یافت و امپراتورى در دوران سلطنت او از جنوب سوریه تا آبشارچهارم رود نیل گسترده بود واو حبشه و قسمتى از عربستان را به امپراتوری خوداضافه کرد و حفر کانال آبی میان مدیترانه و دریاى سرخ از جمله کار هایاوست. مشخصات دوره سلطنت طولانى او جلال و تجمل و توسعه برده دارى و ازدیادسربازان مزدور بود که همگی از عوامل فروپاش مصر بود .۹همچنین خروج قوم بنىاسرائیل از مصر در زمان او یا جانشینش اتفاق افتاد. رامسس دوم ۱۱۱ پسر و۵۹ دختر داشت و مدارک و تعداد مجسمه های ساخته شده از او از هر فرغون دیگریبیشتر بود.

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...