باور نکردنی ست

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه

INCREDIBLE

باور نکردنی ست

 

1) Fold a NEW $20 bill in half...

1- یک اسکناس 20 دلاری را از وسط تا کنید

 

2) Fold again, taking care to fold it exactly as below

2- دوباره دقیقاً مطابق شکل زیر تا کنید

 

 

3) Fold the other end, exactly as before

انتهای دیگر را نیز دقیقاً مثل قبل تا کنید

 

 

4) Now, simply turn it over...

4- حالا اسکناس را برگردانید

 

 

What a coincidence! A simple geometric fold creates a catastrophic premonition printed on all $20 bills!!!

عجب تصادفی! یک تا کردن هندسی فجایع بزرگی را

روی اسکناس بیست دلاری ثبت کرده است

COINCIDENCE?

تصادفی است؟  YOU DECIDE

خودتان تصمیم بگیرید

As if that wasn't enough...  Here is what you've seen...

ظاهراً هنوز کافی نیست...

حالا دقت کنید چی می بینید

Firstly The Pentagon on fire...

اولاً پنتاگون در حال آتش سوزی

 

 

Then The Twin Towers.

بعد برجهای دوقلو

 

.And now .. look at this!

و حالا... به این نگاه کنید

 

 

TRIPLE COINCIDENCE ON A SIMPL E $20 BILL

سه اتفاق روی یک بیست دلاری عادی

 

Disaster (Pentagon)

فاجعه پنتاگون

Disaster ( Twin Towers )

فاجعه برجهای دوقلو

Disaster (Osama)???

فاجعه اوسامه؟؟؟

 

It gets even better 9 + 11 = $20!

جالب تر از هم اینکه 11+ 9 = 20

 

this is one history lesson most people probably will not mind reading

این یک درس تاریخی است که اکثر مردم احتمالاً زحمت خواندن آن را به خود نمی دهند

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...