مرگ دریچه ای به عالم بقا

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه

گرچه نام مرگ ، برای بسیاری هول انگیز ووحشت ناک است ، ولی از نظر اسلام چهره دیگری دارد؛ چرا که مرگ گذرگاهی استبه جهان دیگر و در حقیقت «تولد دوم» به حساب می آید.

نوزاد هنگام تولد به شدت می گرید. شاید گمان می کند دارد از بین می رود ونابود می شود، در حالی که به جهانی بسیار وسیع تر از شکم مادر وارد میگردد.

به عبارت دیگر: در نظر پیروان مکتب انبیاء زندگی مردم در دنیا، همانندزندگی جنین در شکم مادر است !؟ مرگ آدمی هم به منزله ولادت دوم می باشد

دوران زندگی جنین در رحم مادر، موقت و زندگی انسان نیز در دنیا موقت است . جنین با تولد از مادر، محیط محدود رحم را ترک می کند و به محیط وسیع دنیاقدم می گذارد. جفتش را که در رحم با او همراه بود از وی جدا می کنند و بهخاک می سپارند و خودش به زندگی ادامه می دهد.

انسان نیز با مردن ، از تنگنای رحم دنیا بیرون می رود، بدنش را که به منزلهجفت او است به قبر می سپارند. در آن جا بدن متلاشی می گردد و روحش  بهعالم وسیع تر و عالی تری انتقال می یابد.

قبل از تولد جنین ، قابله ای مهربان و خویشانی با محبت ، به انتظار ورودکودک نشسته اند که به محض خروج از «رحم» مادر، او را گرفته و با مداراشستشو دهند. در میان لفافه ای نرم و لطیف پیچیده و در آغوش پر مهر خودبخوابانند.

همین طور قبل از مردن انسان ، غسال و خویشان با مهر و محبت ، به انتظارخروج او از رحم دنیا نشسته اند که به مجرد خروج ، او را گرفته و با مداراشستشو دهند و در پارچه و لفافه ای سفید و تمیز پیچیده و در آغوش قبربخوابانند.

طفل ، قبل از تولد نمی داند «ولادت» یعنی چه ؟ با متولد شدن چه می شود وسر از چه عالمی در می آورد؟ با چه اوضاع و احوال و اشخاصی روبه رو میگردد؟ روی دست چه افرادی قرار می گیرد، افرادی با مهر و محبت یا افرادی باخشم و غضب . قبل از مردن ، انسان نمی داند «مرگ» یعنی چه ؟ بعد از مرگچه می شود؟ سر از چه عالمی در می آورد؟ با چه اشخاصی رو به رو می گردد؟ دراختیار چه فرشتگانی قرار می گیرد. فرشتگان رحمت و یا فرشتگان غضب ؟

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...