سرعت عمل جن

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه

 

قدرت و سرعت  جن

مسئله قدرت و سرعت اجنه را از چند بعد میتوان مورد بررسی قرار داد :

قدرت جسمی

قدرت روحی

قدرت فکری

قدرتهای ماورائی

 

 

قدرت جسمی:

گفتیم جسم اجنه تا قبل از اینکه متراکم شوند حالت لطافت دارد این لطافت منظور نرمی نیست منظور ماهیت لطیف، مانند هوا میباشد و  قدرت او نیز مثل باد است باد درعین اینکه دیده نمیشود اما دارای پتانسیلی است که در شراطی خاص به طوفانهای سهمگین تبدیل میشود . زمانی که جن حالت تراکم پیدا کرده و جسمیت پیدا کند نوع حرکت او نیز مانند آنچه شکل او را به خود گرفته میشود یعنی اگر جسم خود را به یک انسان تبدیل کند از قوانین جسم او تبعیت میکند و قدرت او نیز تقریبا شبیه یک انسان خواهد شد .

اما در صورتی که جسمش، به شکل طبیعی یک جن تراکم پیدا کند از قدرت فوق العاده ای برخوردار است. به علت قلبه ای که اجنه برقدرت جاذبه دارند میتوانند بارهایی بیش از 500 تن را نیز جابجا کنند .

یکی ار فرضیاتی که در ساخت بناهای کهن وجود دارد این است که ساخت این بناها از قدرت بشر خارج است البته نظر کسانی است که مادی صرف هستند و از عالم حسهای پنجگانه بیرون نمیروند . کسانی که کمی فراتر میروند میگویند این بناها ساخته موجوداتی غیر از انسانها است یعنی قائل به وجود موجوداتی دیگر نیز هستند . اما واقعیت این است که  در زمانهای کهن انسان به خاطر قوت روحی و جسمی و زندگی در طبیعت خالص از وجود چنین موجوداتی بهره میبرده، همانطور که حشمت الله حضرت سلیمان نبی با استفاده از آنان ساختمانهای بزرگ بنا میکرد.

نکته ای دیگر که در باب قدرت فیزیکی جن وجود دارد نیروی نهفته در آتش است و چون جن از آتش است  خاصیت نیرو و انرژی آن در وجودش قرار دارد آتش دارای انرژی و پتانسیل های زیادی می باشد به حرکت در آوردن و غلبه بر جاذبه در آتش باعث شده که امروزه بشر بهره های فراوانی از آن ببرد .

با مثالی میتوان کمی به نوع قدرت این موجود پی برد : شما اگر تصور کنید آتشی که افروخته شده دارای قوه اختیار باشد ( بدون در نظر گرفتن تامین منبع سوختن آن) میتواند در مواقعی که بخواهد افروخته تر، شعله ور تر و با حرارت تر شود،تا جایی که نیاز داشته باشد به صورتی که حدی برای آن نمیتوان در نظر گرفت به همین شکل نوع  قدرت و غلبه بر اجسام فیزیکی در جن بسته به نیازش به سرعت تامین میشود.

کسانی که جنزده میشوند و جن در جسم آنان نفوذ میکند دارای قدرت زیادی میشوند حتی قادرند چندین نفر را به راحتی از پا در آورند چون جن از جسم آنها به عنوان ابزار استفاده میکند.

قدرت روحی و فکری:

اجنه از لحاظ روحی و فکری چیزی بین انسان و حیوانند . جهت آنها نمیتوانند مدارج بالایی در شناخت و معرفت را کسب نمایند به همین دلیل مانند دیگر مخلوقات طفیلی انسان و وابسطه به قدرت فکری انسانند . پیشرفت انسان در مسائلی که حاصل قدرت فکر  بشری است قابل تحلیل برای هیچ موجودی غیر از خداوند نمیباشد. از طریقه زندگی اجنه که هنوز به شکل انسانهای کهن معاش خود را میگذرانند میتوان به این موضوع پی برد.

در بعضی کتب آمده : علت زندگی آنان به صورت کهن عدم  علاقه مندی به جوامع پیشرفته و شهر نشین است که اگر این فرض را هم قبول کنیم باز باید به ناقص العقل بودنشان پی برد .

در بین اجنه هیچ پیامبری وجود ندارد و هم آنها از پیشوایان انسان و پیغمبران بشر تبعیت میکنند . در آنها قوه وهم، خیال و  اختیار ناشی از عقل وجود دارد و مکلف هستند ولی استحکام عقلانی برای اختراع و اکتشاف ندارند.

از قدرت روحی آنان میتوان به نفوذ در فکر بشر (البته انسانهایی که عقلشان تحت وهم و خیال است)اشاره کرد . در مسائل دعانویسی که از اجنه برای اجرای آن استفاده میشود آنها قدرت و اجازه به تخریب چیزی را ندارند فقط در افکار وسوسه کرده تا بتوانند مقصود را حاصل نمایند.

مسائلی که در مورد زور و قدرت جن بیان گردید  جنبه جسمی آنان مورد بررسی بود . روح جن مانند روح انسان (البته نه به قوت روح انسان) قدرت عبادت، دعا  و تلاوت کتب مقدس را حس میکند و به همین وسیله میتواند تقرب پیدا کند مانند ابلیس که از مقربین و قدیسین بود . علت حسد او نیز به ضعف عقلش بر میگشت .

او با قدرت دعا و عبادت توانست مقرب شود . البته اگر انسانی به مقداری که ابلیس عبادت کرد (چند صد سال ) عبادت میکرد بعید به نظر میرسید دیگر چیزی به عنوان هوای نفس بر عقلش غلبه کند.

قدرتهای ماورائی :

جن موجودی ماورائی نیست اما دنیای او از خاصیتهای برخوردار میباشد که تحلیل آن بسیار دشوار است  . اجنه طی الارض میکنند. نوع طی الارض آنها نوع خاصی است در دنیای اجنه زمان به شکلی که در برای انسان مطرح است وجود ندارد .

استاد ع . احمدی گفته اند:  وقتی سرعت بالا میرود زمان صفر میشود  در این جمله نکات بسیاری نهفته است . ما کارهایمان را بر اساس زمانی که به ثانیه و دقیقه شمرده میشود محاسبه میکنیم . حال اگر سرعت کارها به قدری زیاد  باشد که  دیگر نتوانیم با واحد زمانی بشمریم دیگر زمان برایمان محتوا پیدا نمیکند.

طی الارض انسان روحی و اثر غلبه روح بر جسم است اما در اجنه به علت حرکت با سرعت بالا توسط جسم جن صورت میگیرد یعنی در آنها حرکتی جسمانی صرف است مثل بادی که سرعتش چندین برابر نور باشد. بنابر این قابلیت روحی انسان بسیار بالاتر است چون در ماورائ دیگر چیزی به نام سرعت مطرح نیست و مفاهیم مجرد ماده است.

شاهد این امر آوردن تخت بلقیس در زمان سلیمان نبی میباشد که جن زمان برای آوردنش معین کرد اما عاصف بن برخیا در این مورد کمتر از لحظه تخت را حاضر کرد.

اجنه به علت لطافت بر خواص دنیای مادی ما غلبه دارند به همین دلیل تردد از موانع مادی برایشان کاری عادی و روزمره به حساب می آید. آنها از هوا لطیف ترند و چون دارای انرژی + قدرت فکر و اختیارند به راحتی میتوانند به هر کجا که میخواهند وارد و خارج شوند .

اگر در جایی دعا برای عدم ورود آنان خوانده میشود  مربوط به مسائل روحی آنان است و گر نه جسم آنان قدرت ورود را دارد.

استفاده از اجنه برای دعانویسی : جن آنچه را که  از  نوشتن دعا حاصل میشود میتواند ببیند یعنی در ادعیه ای که دعانویسان و تسخیر کنندگان برای انجام کارها مینویسند جن را مجبور به انجام کاری مینمایند (به همین جهت در اکثر موارد استفاده از این رقعه ها و ادعیه شرعا اشکال دارد )

خود تسخیر کردن جن در واقع دامی است که توسط اعمال و اذکار و اوراد به چشم اجنه دیده میشود حتی در مورد به دست کردن حدید سینی (چینی) که اذکار جلاله بر آن نوشته شده گفته اند اجنه انسان را دارای یک حصار نفوذ ناپذیر میبینند و برای همین کسی که آنرا به دست دارد، اجنه نزدیک او نخواهند شد  پس مارواء در زندگی اجنه بیشتر از انسان محسوس است.

دعانویسان و تسخیر کنندگان بوسیله به دام کشیدن اجنه آنها را با ادعیه ای که مخصوص این کار است مامور به انجام اموری مینمایند . و لازم است بدانید اجنه قادر به هر کاری نیستند آنها بیشتر بوسیله وسوسه یعنی نفوذ در افکار باعث میشوند یک انتخاب درست یا نادرست شکل بگیرد و در پی یک انتخاب نادرست انتخابی نادرست تر و چنان فرد این کار را ادامه میدهد که روزی میبیند کارهایش به هم گره خورده است این بزرگترین اثر دعانویسی است و در زندگی افرادی که از استحکام عقل برخوردارند یعنی بسیار عاقلانه و بدون هوا و هوس تصمیم میگیرند هیچ یک از آنها اثر ندارد.

این هوا و هوس است که باعث میشود غباری عقل را بپوشاند و نتواند تصمیم بگیرد و هر حرکتی که ما در راستای هوای نفس میکنیم یک قدم از عقل دور میشویم. دنیای ماوراء در زندگی انسان و جن چنان پیچیده است که فقط بزرگان میتوانند در مورد آن اظهار نظر کنند اما آنچه میدانیم این است که انسان نیروهای درونی خود را اگر از حالت باقوه به فعلیت برساند چون خورشیدی در دنیا باید همه موجودات بر او سجده کنند و به هیچ عنوان با دنیای ضعیف جنیان قابل قیاس نیست.

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...