کشف ارتش سفالی

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه

41 سال پیش در روز 29 مارس سال 1974 میلادی روستاییان چینی یک چاه را در فاصله ای نه چندان دور از کوه لیدر استان شانگسی در چین شمالی حفر می کردند.ناگهان روستاییان روزنه غاری راکشف می کنند و در داخل آن با حیرت یک جنگجوی ساخته شده از گل رس پخته رامشاهده می نمایند.

این جنگجو به ارتشی متعلق بود که وظیفه پاسداری از جسد امپراتور افسانه ای چین زن یینگ را تا ابدیت به عهده داشت.

پس از کشف مقبره توتانخامون ، اینمهمترین کشف باستان شناسی جهان محسوب می شود که بخش بزرگی از تاریخ و فرهنگچین که تا آن زمان پنهان مانده بود را برای باستان شناسان و مورخان روشنمی سازد.

در این مقبره هزاران سرباز به ابعادطبیعی که از گل رس پخته ساخته شده بودند و هزاران ارابه و اسب که آنها نیزهمگی به ابعاد طبیعی بودند ، در سالن های عظیم مقبره و با آرایش جنگی کشفشدند.

زن یینگ ، نخستین امپراتور چین کهدر تاریخ از او با نام کین شی هوانگدی به زبان ماندارین به مفهوم نخستین امپراتور تسین یاد می شود ، با این کشف جنبه افسانه ای خود را از دست داد وبه حقیقت مبدل شد.

وی در طول دوران سلطنت خود چین شمالی را متحد کرد و همه سلسله های کوچک را از میان برداشت و نخستین امپراتوری چین را تشکیل داد.

به این ترتیب در روز 29 مارس سال1974میلادی حفر یک چاه توسط روستاییان چینی موجب یک کشف بزرگ باستان شناسیشد که بخش بزرگی از تاریخ پنهان چین را برای جهانیان آشکار کرد و موجب شدامپراتور افسانه ای زن یینگ ، نخستین امپراتور چین به یک حقیقت مبدل شود.

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...