آیا حیوانات نیز از قدرت دور آگاهی و حس ششم برخوردارند؟

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه

وقتی صاحبان گربه ای اهلی و خانگی ، هر سال در تعطیلات به سفر می روند ، گربه شان ناپدید می شود و درست چند ساعت قبل از بازگشت آنان به خانه ، به آنجا باز می گردد ! مردی در حالی که روی کاناپه راحتی خانه اش نشسته و تلویزیون تماشا می کند ، در حالی که سگ دست آموزش و خانگی اش در اتاق کناری خوابیده است ، به این می اندیشد که خوب است دیسی را برای هواخوری بیرون ببرم ... هنوز این فکر کاملا از ذهن مرد خارج نشده که دیسی دمش را از خوشحالی تکان می دهد ، به کنار صاحبش می آید و مشتاقانه و بی صبرانه به او می نگرد ! گربه ای خانگی هر مرتبه که یکی از اعضای خانواده ، تلفن میزند ، مشتاقانه خود را به کنار تلفن می رساند ، در حالی که در مواقع که بیگانه ای پشت خط است ، هرگز چنین عملی از گربه دیده نمی شود !

این ها نمونه هائی از گزارش واقعی از سوی برخی از صاحبان سگ ها و گربه های خانگی هستند که از سراسر دنیا ارائه شده اند . بیشتر سگ ها و گربه ای خانگی و دست آموز طی مدت زمانی کوتاه خود را با خصوصیات اخلاقی صاحبان شان منطبق وسازگار می سازند . عادت ها آن ها را به سهولت یاد می گیرند ، زبان بدن آنان را می شناسند و به خوبی می فهمند که صاحبشان قصد انجام دادن چه کاری دارند . ولی گزارش ها متعدد دیگری حاکی ازآن است هستند که که حیوانات خانگی ، ظاهرا از درکی طبیعی و ماورای حواس پنج گانه برخوردارند که همین باعث تحقیقات و مناقشات چند ساله شده است . آیاحیوانات هم از حس ششم برخوردارند ؟

رو پرت شلدریک پف زیست شناس و مولف کتاب ((سگ هائی که از زمان بازگشت صاحشان به خانه آگاهی دارند )) معتقد است که حیوانات از توانائی و قابلیت های ادارکی و هوشمندانه دور آگاهی و پیش آگاهی برخوردارند .

دکتر آلن شوئن د رکتابی خاط نشان کرد ه که انسان ها و حیوانات ارتباط تنگاتنگ و بسیار نزدیکی با یکدیگر دارند . به این معنا که وقتی به نحو خاصی احساس نزدیکی زیادی با حیوانی پیدا می کنیم ، به نظر می رسد که آن حیوان قادر می شود خواسته های ما را درک کند ، افکار و احساسات مان را بخواند و حتی از طریق زبان بدن و حرکاتی مخصوص با ما ارتباط برقرار سازد .

آیا زمانی که حیوانات خانگی از صاحبشان دور هستند و از هیچ طریقی امکان ندارد که از حس بویایی یا شنوائی خود استفاده کنند ، باز هم ممکن است این حالت سازگاری تنگاتنگ را با آنان حفظ کنند ؟

دکتر لاری دوسی بر این باور است که ارتباطی بین همه گونه های حیوانات وجود دارد که به منطقه و محل زیست آنان محدود نمی شود . او در این رابطه به مسیر ناخودآگاه انسان ها اشاره م یکند که به مغز یا بدن یا زمان یا مکان محدود نیست . از این رو ، انسان ها و حیوانات اثری روی یکدیگر دارند ، حتی زمانی که کیلومتر ها از یکدیگر دور هستند . اگر چه ، هنوز هم محققان سنتی در رابطه با برخورداری برخی از افراد از توانائی و قابلیت های فراوانی دچار شک و تردید های فراوان هستند ، چه برسد به نسبت دادن این ویژگی ها به حیوانات ! آنان معتقدند که میتوان این پدیده را از جهات دیگر توضیح داد ، مثلا از طیق حواس بسیار هوشمندانه و میز بویایی و شنوائی حیوانات ، یا آشنائی با زبان بدن انسان ها .

سگ ها و گربه ها عمدتا در دنیای صدا و بو زندگی م یکنند . دراین صورت ، شاید علت این باد که وقتی صاحب حیوان به فکر بردن حیوانش به بیرون از خانه برای هوا خوری م یافتد ، این فکر مثبت و شاد باعث ایجاد تغییری در فعل و انفعالات شیمیائی بدن او می شود که حیوان قادر است از طریق حس بویایی قوی خود آن را درک کند و متوجه فکر صاحبش شود . برخی از افرادی گزارش داده اند که سگ خانگی شان زمان بازگشت آنان به خانه می فهمد ، اگر با اتومبیلی به غیر از اتومبیل خود به خانه برگردد ، در خواهند یافت که حیوان قادر به تشخیص بازگشت آن ها نبوده است .

مثال ساده تر اینکه صاحبان حیوانات خانگی متوجه بروز اعمال و رفتاری عجیب و اسرار آمیز از سوی حیوانات خود در زمانی می شوند که اتفاقات و رخداد هایی در حال شکل گیری هستند . مثلا ممکن است گربه ای خانگی در طول روز ، به دفعات خود را به گوشی تلفن نزدیک کند و صاحبش اصلا متوجه نشود .

ولی ، وقتی پد رخانه تلفن میزند و گربه چند لحظه قبل از آن در کنا رتلفن دیده می شده ، این به قدرت پیش آگاهی گربه نسبت داده می شود . هیچ شکی نیست که حیوانات خانگی ما در سطح حسی بسیار متفاوت تر از حس ما زندگی می کنند .

اگر چه ، در پنچ حواس معروف با حیوانات شریک هستیم ، ولی سگ ها و گربه ها در دنیایی زندگی م یکنند که عمدتا بر صدا و بو مبتنی است و از روی عواطف عقل و منطق عمل می کنند . از این رو ، تعجبی ندارد که حیوانات خانگی مان قادر به انجام کارهائی باشند که تصورشان هم برایمان دشوار است . اگر چه ، علم هنوز هم توضیحی واضح و منطقی برای ادارک هوشمندانه و فراطبیعی حیوانات خانگی ارائه نکرده و این مناقشات همچنان ادامه خواهند داشت .

X

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...