فسیل چیست؟

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه

فسیلها انواع باقیمانده جانورى و گیاهى نظیر جسم حیوانات و استخوانهاى مربوط به آنها ، تنه گیاهان قدیمى و ساختمان شان ، کرمهاى نرم ، ستاره هاى دریایى و غیره ( از نقطه نظر تشریحى ) و آثار و مواد به جامانده از آنها نظیر فضولات ، مدفوعات ، تخم ها ( آثار طبیعى ) و اثر لانه ها ، آشیانه ها ، رد پاها ( آثار مصنوعى ) را شامل مى شود و تمامى اینها بطور مستقیم توسط موجودات که در گذشته مى زیسته اند ، بوجود آمده اند . بدین ترتیب براى آنکه یک شى فسیل به حساب آید ، بایستى بقایا و یا آثار فعالیت زیستى موجودات گذشته باشد . بطور کلى فسیلها به دو گروه تقسیم مى نمایند

 

فسیل یک ماهی

1- فسیلهاى اندامى

2- فسیلهاى اثری

منظور از فسیلهاى اندامى بقایاى حقیقى موجودات زنده مى باشند که در حالات بسیار مساعد شکل آنها با شکل موجود زنده اصلى اولیه کاملا تطبیق مى کند و تغییر زیادى در آن صورت نگرفته است . اما فسیلهاى اثرى علائم غیر مستقیم حیات هستند که توسط موجودات بر جاى گذاشته شده اند . جاى پاهاى دایناسور ، اثر نقب زدن کرمها و سایر شواهد فرایندهاى حیات همچون فضولات و مدفوعات که بصورت فسیل در آمده اند همگى جزء فسیلهاى اثرى محسوب مى گردند .

حال این سوال مطرح مى شود چه فسیل هایى را با ارزش مى خوانیم ؟ در جواب باید گفت فسیل هاى راهنما (Index Fossils). آن دسته از فسیل ها به این نام خوانده مى شوند که :

1- شناسایی آنها آسان است.

2- بسیار فراوانند.

3- داراى عمر کوتاه بوده اند.

4- از گسترش جغرافیایى قابل توجهى برخوردارند .

کاربرد علم فسیل شناسى

در ادامه به طور خلاصه به کاربرد علم فسیل شناسى در گرایشهاى مختلف زمین شناسى مى پردازیم.

1- فسیل شناسى و ژئوشیمى

2- فسیل ها و ستون استاندارد زمین شناسى

3- فسیل ها و زمین شناسى ساختمانى

4- فسیل شناسى و تکتونیک صفحه اى

5- فسیل شناسى پالئواکولوژى

6- فسیل شناسى پالئوبیوژئوگرافى

 

نام گذارى فسیلها

توصیف موجودات زنده و یا فسیل از زمان ( Linneلینه سوئدى) با یک سیستم نام گذارى دو گانه معمول شد. بدین معنى که هر موجود زنده یا فسیل داراى دو نام است : اسم جنس و اسم گونه

1- Pachyteeichisma Caylicianensis Linne , 1798 اسم جنس که حرف اول آن با حروف بزرگ نوشته مى شود.

1- اسم گونه که با حروف کوچک نوشته مى شود.

2- اسم کاشف و توصیف کننده آن.

3- سال کشف و انتشار نمونه.

 

1- گونه : عبارت است از توالى و تسلسل گروه هایى از جمعیت هاى طبیعى که افراد آن گروه ها بالفعل یا بالقوه قادر به تولید مثل با هم بودهع و از نظر زاد و ولد در شرایط امروزى از تمام گروههاى مشابه جدا هستند، یعنى قابلیت تولید مثل آنها را ندارد.

واحد هاى رده بندى بزرگتر از گونه :

2- جنس : در حقیقت واقعیت طبیعى ندارد و این واحد رده بندى کاملا قراردادى و مصنوعى است. تنها کار آن این نیست که گونه هایى را که با هم قرابت و خویشاوندى آشکار دارند در یک دسته قرار دهد که این امر مساله نام گذارى را آسان مى سازد.

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...