فرشتگان و اسامی آن ها

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه

قلمروی فرشتگان، حدفاصل بین قلمروی نوع بشر و قلمروی الوهیت قرار دارد و آنها تلاش می کنند تا رابطی مابین این دو قلمرو باشند. قلمرو فرشتگان یکی از چندین قلمروی است، که از شعورهای هفتگانة منشعب از پرتوی هوشمندی خلاق ساطع می شود. 

اما مهمترین تفاوت مابین فرشته و انسان این است که فرشته فاقد ضمیر شخصی است، درحالیکه انسان ترکیب بسیار پیچیدهای است از تمامی جوهرهای نظامهای آسمانی است، بنابراین قادر است خود را به ارتعاش بالای تمامی نظامهای آسمانی برساند. انسان نمی تواند بر فرشتگان استمالت کند یا بر آنها فرمان راند. اما اگر انسان بتواند شخصیت فیزیکی مادونِ خود را فلج سازد و با آگاهی کامل نسبت به عدم جدائی خویش متعالی خود از شعور یگانهء هستی واقف باشد، آنگاه می تواند در حالیکه در کالبد فیزیکی خود بسر می برد وارد قلمروی فرشتگان شود. اما فقط در صورتی که تاریکی جهالت او از بین رفته باشد.

Aalbielفرشته‌ای است در خدمت ملک مقرب جبراییل

Aariel(شیر خدا) نام فرشته‌ای است که بر روی طلسمی از مرمر مصری (گونستیکی) همراه با نام خدای ایال دابایوت حک شده است.

Abaفرشته درخشانی که با امور تمایلات جنسی انسان مرتبط بوده و احتمالاَ در مناسک جادویی و اسراری کابالا احضار می‌گردد. آبا به عنوان فرشته رحمت در خدمت سارابوت می‌باشد. کسی که حاکم روز جمعه برای فرشتگان هوا می‌باشد.

Ababaloyفرشته‌ای که در عملیات جادویی سلیمان احضار می‌گردد. در راهنمای جادوی سیاه از او ذکر شده است.

Abachtaدر نوشته های خاخام ها یکی از 7 فرشته اغتشاش به شمار می آید. نام 6 فرشته دیگر عبارتند از:باربونا، هاربونا، بیگتا، کارکاس، بیزتا، میهومان و زدر. آباچتا، همچنین جزو فرشتگان شراب ساز به شمار می آید.

Abadonاصطلاحی برای جهان سفلی, نگاه کنید به آباددون, این نگارش با یک حرف “د” مربوط به “زوهر” می‌باشد.

Abalidothموجود درخشان و ملکوتی، مانند فرشته آبا (q.v)و در ارتباط با امور جنسی انسانها. آبالیدوت فرشته رحمتی است که در خدمت شاه سارابوت، فرمانروای روز جمعه و از زمره فرشتگان هوا، می‌باشد.

Abalimآرلیم- سلسله مراتبی از فرشتگان که در فرشته‌شناسی مسیحیت به عنوان فرشتگان بر تخت نشسته شناخته شده‌اند و معادل “مجوس” هستند. در نزد عبریها فرشتگان بر تخت نشسته “آبالیم” نامیده می‌شوند؛ فرشتگانی بزرگ، قدرتمند و قوی هستند که فرشتگان پیشرو این سلسله جوفئیل (Jophiel) و زافکیل(Zaphkiel) هستند.

Abanدرمعرفت باستانی پارسی آبان فرشته ماه اکتبر (آبان ماه) بوده که بر دهمین روز همین ماه نیز فرمانروایی می‌کرده است.

Abarielدر آثار آئینی جادویی فرشته‌ای که برای احضاراستفاده می شود. نام حک شده آباریل بر دومین ستاره پنج رأس ماه یافت شده است.

Abasdarhonفرشته بلند مرتبه‌ای که مربوط به پنجمین ساعت شب است.

Abathur Muzania(آبیاتور) در عالم‌شناسی، ماندین، فرشته ستاره شمالی است، که بر ترازو اندازه‌گیری روح در جسم مرده نظارت می‌کند. آشریل و منکر هر دو وظیقه‌ای مشابه این فرشته انجام می دهند.

Abayفرشته‌ای از سلسله مراتب فرشتگان مقتدر که در آئین و مراسم احضار و افسون کابالیستها فراخوانده می‌شود.

Abbadonaفرشته ساقط شده از سرافیم، که زمانی به عنوان آبدئیل مؤمن و وفادار انتخاب شده است.آببادونا کاملا مرتکب عصیان و سرکشی نشده و یکسره در حال ماتم و افسوس خوردن برای ارتداد خویش بوده است. بطوریکه فرشته “نادم” نامیده می‌شود. باید خاطر نشان کرد در تفکر کاتولیک یک فرشته وقتی تنها برای یک بار گناه می‌ورزد، وابسته به شیطان بوده، و ذهن و تفکر او نیز شیطانی عمل می‌کند، پس نمی‌تواند توبه کند.

Abbatonنامی برای خداوند یا فرشته مقدس، که در احضار سلیمان برای فرمان راندن بر شیطان به کار گرفته می‌شده است این کلمه به معنای مرگ است. آباتون در این مفهوم، مرگ و یا نگهبان روح در دوزخ است.

Abdalsدر مسیر اسلام‌شناسی، این نام به 70 روح اسراری داده شده است، که ویژگی آنها فقط برای خداوند شناخته شده است و در اثر عملکرد آنها است که عالم به حیات خود ادامه می‌دهد. وقتی یکی از این موجودات الهی می‌میرند، (ظاهرا آبدالز موجوداتی جاویدان نیستند) از جانب خداوند به شکل اسراری، روح دیگری جایگزین این موجودات می گردد. از میان این 70 روح، دو روح در سوریه اقامت دارند.مانند معتمدین در یهودیت و لاماها در هندوستان

Abdia (خدمتگزار) نام فرشته‌ای که درحلقه بیرونی ستاره پنج رأس سلیمان ظاهر می‌شود. پدیدار شدن این نام در فهرست فرشتگان در کتاب جادوی سیاه، لزوماَ بدین معنا نیست که او از زمره شیاطین می باشد. بسیاری از فرشتگان بزرگ وخیرخواه در دوزخ قرار دارند تا به قصد خداوند جامهء عمل بپوشانند. درست مانند فرشتگان اهریمنی، که در بخشی خاص از بهشت سکنی دارند. (برای مثال: گریگوری)

Abdiel (خدمتگزار خدا ) قدیمی‌ترین مأخذ در مورد آبدئیل به عنوان یک فرشته در کتاب فرشته رازئیل یافت شده، که کار یک کابالیست یهودی در قرون وسطی و به عبری می‌باشد .در بهشت گمشده، آمده است که آبدئیل ، "سراف نورانی” است و در اولین روز نبرد در بهشت، آریل، آریوک و رامید (فرشتگان سرکش در میان لشگریان شیطان) را شکست می‌دهد و نیز شیطان از شمشیر آبدئیل ضربه سختی می‌خورد.در انجیل (تواریخ 1)، آبدئیل نام یک فرشته نبوده بلکه نام یک موجود فانی و زمینی بوده است، که این خود بدون هیچ ابهامی سر منشأ اساسی برای این اسم بشمار می‌رود. آبدئیل به عنوان یک فرشته در کتاب آناتول فرانس به نام "عصیان یک فرشته" ظاهر می‌شود، که در آن به نام "آرکید" شناخته می‌شود.

Abdizriel(آبدیزول)- در کابالا، یکی از 28 فرشته که بر 28 عمارت ماه فرمان می راند.

Abedumabal(بدریمولائیل) در آثار اسراری، فرشته‌ای است که در مناسک جادویی احضار می‌گردد.

Abelارواح پس از ورود به بهشت توسط آبل قضاوت می شوند. آبل یکی از 12 نیرویی است، که به وسیله خداوند خلق شده‌است. همچنین جزو فرشتگان چهارمین بهشت می باشد، که بر خدای روز حاکم است و از جانب شرق احضار می‌شود. در وصیت‌نامهء حضرت ابراهیم 13:11آمده است، آبل فرشته‌ای است که بعد از انوچ، بر هر روحی که باید داوری شود ظاهرمی شود. کاتبی بهشتی، که کتابی شامل سوالات ارواح را گردآوری و ثبت می کند.

Abelech(آبلچ) (هلچ)- در آثار اسراری، نام خداوند یا فرشته‌ای است که برای فرمان راندن به شیطان، احضار می‌شود.

Abezi-Thibod(آبیزی-تیبود) (Father devoid of counsel\پدر اندرز ناپذیر) در فرهنگ نژادی یهودیان اولیه، نام دیگری برای سامائل، ماستما، اوزا و دیگر فرماندهان شیطان می‌باشد. او روحی قدرتمند است، که با حضرت موسی در مصر جنگید و فرعون را سنگدل کرد و به ساحران وی یاری رساند. او توسط راهاب در دریای سرخ‏ غرق گردید. او همراه با راهاب در پادشاهی سراسر مصر شریک شد. در بخشهایی از کتاب سلیمان وی پسر بعلزبول (بعلزبوب) و شیطان دریای سرخ شناخته شده است. او اعلام می‌دارد: “ من فرزند فرشته مقرب هستم”.

Abheiel (آبهئیل) یکی از 28 فرشته فرمانروای 28 عمارت ماه است.

Abiou (آبی‌او) فرشته معادل با ایایل

Abiressia (آبیریسیا) در دانش و اسرار روحانی، آبیریسیا یکی از دوازده نیروی ایجاد شده توسط خداوند ایال‌دابائوت می‌باشد .

Ablati (آبلاتی) در آثار اسراری سلیمانی، فرشته‌ای است که در دعاهای اورئیل احضار می‌گشت. او یکی از چهار کلمه‌ای است که خداوند به خدمتگذار و بندهء خود موسی بیان کرد؛ سه کلمه دیگر عبارتند از جستا، آگلا و کایلا.در آثار اسراری سلیمانی، فرشته‌ای است که در دعاهای اورئیل احضار می‌گشت. او یکی از چهار کلمه‌ای است که خداوند به خدمتگذار و بندهء خود موسی بیان کرد؛ سه کلمه دیگر عبارتند از جستا، آگلا و کایلا.

Aboezra(آبوازرا) فرشته‌ای که از او در کتاب آئین جادویی به عنوان مقدسترین فرشته یاد شده‌است. وی در مراسم نیایش نمک، احضار می‌شد.

Baabiel (بابیل) در کابالا فرشته ای است که در آسمان اول خدمت می کند.

Baal Davar (بال داوار) اصطلاحی برای دشمن که در قرن 18 توسطChasidic jews استفاده می شد.

Babel (بابل) یکی از پیام آوران سیاره مشتری است.در منابع مختلف از او به عنوان فرشته چهار شنبه یا جمعه ذکر شده است و زمانی ظاهر می شود که احضار کننده رو به جنوب و غرب ایستاده با شد.در کابالا بابل ساکن سومین بهشت می باشد.

Babhnea(بابهنیا) در سفالینه بابلیها به عنوان تله شیطان استفاده می شده است فرشته ای قدرتمند است که اسمش در لیست شخصیتهای عبری ثبت شده است.او برای محافظت در برابر شیطان احضار می گردد.

Bachanoe(باچانو) در علوم اسراری فرشته اولین بهشت است و فرمانروای روز دوشنبه می باشد.

Bachiel(باچیِل) یکی از فرشتگان هوا که در چهارمین آسمان خدمت می کند و از جهت شرق احضار می گردد.او همچنین به عنوان یکی از ارواح سیاره زحل شناخته می شود. او یکی از نگهبانان فرشته ای باد غربی است.

Cabielیکی از 28 فرشته ای که بر 28 عمارت ماه فرمانروایی می کند.

Cabrielفرشته ای که بر آکواریوس مسلط است. او یکی از 6 فرشته ای است که جایگاهش بر فراز 4 آسمان می باشد.فرشته ای که بر آکواریوس مسلط است. او یکی از 6 فرشته ای است که جایگاهش بر فراز 4 آسمان می باشد.

Cadatخالص ترین فرشته، که در مراسم جادوِیی سلیمان احضار می گردد.

Cadulechیکی از مقدس ترین فرشتگان، که در مراسم افسون شمشیر احضار می گردد.

Caelفرشته ای که بر قلمرو برج تیر از برجهای دوازده گانه، عمل می نماید.

Cahethelیکی از 8 سرافیم است. او بر محصولات کشاورزی نظارت می کند.. او اغلب برای افزایش و اصلاح کردن محصولات کشاورزی احضار می گردد. فرشته مشابه او آسیکات.است

Cahorذات او اغفال کردن است و مالک دوزخ می باشد. به عنوان ذات شرور ساعت سوم شناخته می شود.

Daemon (demon) شیطان ، دیو .یکی از دو مجموعه فرشتگان نگهبانان یا واتچرها هستند . همچنین " روح مردان عصر طلایی" می با شند. (1) درمعرفت یونانی آنها روحهای خیر اندیش و کریمی بودند. سقراط یک روح حامی از این گروه داشت.در یکی از نیایش های هرمس: “The good Daimon sir of all things good,and nurse of the whole world” منظور از دایمون پدر و مادر عالم است.(2)(3)

Daeva                                                      در اساطیر فارسی باستانی دواها روحهای پلیدی بودند که بوسیله اهریمن خلق شدند.اما در آیین هندو آنها روحهای الهی و خیری بودند.در فلسفه آنها یک مرتبه از سلسله مراتب روحهایی را تشکیل میدادند که بر عالم زیر نظر خداوند حکومت می کردند.

Daathدر سیستم تجلیات الهی کابالا این فرشته دومین و سومین سفیرت را به هم ارتباط میدهد.

Dabrielدر فلسفه عرفانی یک قدرت بزرگ الهی ساکن بهشت ششم می‌باشد.

Dadenدر فلسفه عرفانی یک قدرت بزرگ الهی ساکن بهشت ششم می‌باشد.

Dabarielشکل دیگر از فرشته رادواریل

Dabriaیکی از پنج فرشته ای که 204 (یا 94) کتاب نقل شده از اِزرا را رونویسی می‌کردند. چهار فرشته کاتب دیگر اکانوس - سلمیناه- سارآ-آسییلEcanus,Sarea,Selemiah,Asiel می باشند.

Eaفرشته گاوی شکل

Ebedابد. یکی از اسامی بی شمار فرشته متاترون

Eblis (ابلیس – ناامیدی)در روایات پارسها و اعراب و ابلیس همطراز با اهریمن مسیحی می‌باشد. بعنوان یک فرشته با پیشینه خوب بعنوان خزانه دار بهشت بوده است(1) Beckford یک داستان عاشقانه شرقی ابلیس را اینگونه معرفی می‌کند: قبل از نزولش ابلیس به نام آزازل شناخته میشد زمانیکه آدم خلق شد. خدا به تمام فرشتگان فرمان داد که آدم را پرستش کنند، ولی ابلیس از این کار سرباز زد.(2)(3)همچنین افسانه‌ای در است که می گوید "من از آتش بدون دود خلق شدم، آیا شایسته است که من به مخلوقی ساخته شده از خاک احترام بگذارم؟ در نتیجه خداوند ابلیس را به شیطان تبدیل کرد و او پدر شیطان شد.(4)ابلیس یک جن می‌باشد تا یک فرشته یا یک فرشته سقوط کرده.. اعراب سه طبقه بندی برای ارواح دارند. فرشتگان، جن (خوب وپلید) وشیطان.(5)بر طبق عقیده ای محمد به نوه ابلیس تعدادی از سوره‌های قرآن تعلیم داده است.(6)

Ebrielابرییل نهمین دوره از ده سفیرت غیر مقدس است.

Ebuhuelیکی از هشت فرشته قادر مطلق او در مراسم جادویی کابالا احضار می شود.

Ecanusاکانوس -همانطور که در کشفیات اسراس ذکر شده است اکانوس یکی از پنج تنی (فرشتگان) که به دستور خدا، 204 یا 94 کتابی که بوسیله ازرا به آنها دیکته شده بود را رونویسی کردند. 5 این مرد Asiel, Serea, Ecanus, Selemia ، Dabria بودند.70 جلد از کتابها مخفی نگاه داشته شده که آنها حاوی علوم اسراری بودند و باقی آنها برای استفاده عمومی بودند.

Efchal یا Efchielنام دیگری برای فرشته Zophiel

Fabrielفرشته ای که در آسمان چهارم خدمت می‌کند.

Faithفیت-وفاداری-یکی از سه خاصیت الهی (وفاداری وامید و صدقه) که توسط استادان فلورانتین در اقرن پانزدهم شرح داده شده‌اند.

Fakr-Ed-Dinفکرالدین-" ایمان ضعیف شخص" یکی از فرشتگان مقرب در مذهب یزیدیک که در دعاهای او احضار-می شد. برای اسامی 6 فرشته مقرب دیگر به رجوع شود. به (4)

Famielفامیل-یک از فرشتگان روزجمعه و مربوط به عنصر هوا است او در آسمان سوم خدمت می‌کند و از جنوب احضار می‌شود.

Fanuelفانویل-یکی از چهار فرشته حضور، و شکل دیگری از آریرال میباشد. از طرفی در مرجعی دیگر فانویل معادل راگویل، رامیل، چوپان هرمس و غیره در نظر گرفته شده است.

Farrisفاریس-یکی از فرشتگان حاکم بر ساعت دوم شب است.

Farun Faro Vakshurفارون فارو واکشور- در فارسی قدیم، فرشته محافظ بشر است. مشابه متاترون در اصول الهی مسیحیت ، که اغلب بعنوان "حافظ بشر" شناخته شده است.

Gaapزمانی یکی از فرشتگان دسته مقتدرین بوده است. الان یکی از فرشتگان سقوط کرده که در جهنم به عنوان رییس بزرگ وشاهزاده مقتدر خدمت می کند.به عنوان شاه جهت جنوب او 66 گروه دیو صفت را رهبری میکند. علامت رمزی او دوباره شکل گرفته است.(1)او به شکل انسانی که بالهای بزرگی دارد به تصویر کشیده شده است. (2)

Gabamiahدر مراسم جادویی سلیمان فرشته ای است که با قدرت جادویی اورییل احضار می گردد.

Gabrielیکی از دو فرشته بلند مرتبه در دین های یهودیت مسیحیت و اسلام است. او فرشته بشارت رستاخیز رحمت انتقام مرگ و وحی است. به جز میکاییل او تنها فرشته ای است که اسمش در انجیل عهد عتیق آمده است.به جز انجیل در کتاب توبیت هم معمولا به عنوان یک کتاب جعلی در نظر گرفته می شود بعد از رافایل به عنوان سومین فرشته نام برده شده است. (1 ) (3)گابرییل سرپرستی بهشت را به عهده دارد.  اگر چه اوفرمانروای آسمان اول است گفته می شود او بر دست چپ خداوند نشسته است و اعتقاد بر این است که او ساکن آسمان هفتم یا دهم است.  به گفته حضرت محمد( ص) گابرییل یا جبرییل در اسلام 140 جفت بال دارد و قرآن را سوره به سوره به او دیکته کرده است. مسلمانان معتقدند که گابرییل روح حقیقت است.  در متون یهودی گابرییل باعث مرگ و نابودی شهر های گناه آلود مثل سُدُم وگُماراه شده است. (1 )گابرییل با یک داس تیز در زمان آفرینش آماده به خدمت بود. (3 )و به گابرییل گفته شد که از حضور ملکه واشتی همسر خشایار شاه پادشاه پارس در ضیافت ملوکانه جلوگیری کند تا استر جهت رهایی قوم یهود از یک قتل عام حتمی به عنوان همسر پادشاه بعد از واشتی انتخاب شود. (1 )در دانیال 8 ،دانیال در حضور گابرییل سجده کرد تا تعبیر خواب قوچ و بز نر را بفهمد و گابرییل این خواب را برای او تعبیر کرد. این واقعه در در انجیل مشهور Cologne به تصویر در آمده است. (1 )  کابالیستها گابریل را به عنوان "مردی در لباس کتان" می شناسند که با توجه به دانیا ل 10،11 میکائیل به این مرد ملبس به کتان کمک می کند. (1 )در دانیال 3 گابرییل سه مرد مقدس یهودی (حنیاََء ، مشائیل، عزریاء ) را از کوره آتش نجات داد. منابع دیگر این معجزه را به میکائیل نسبت می دهند. (1 )در ادبیات عبری، گابریل شاهزاده عدالت است . (6 )در منبعی دیگر گابریل را فرشته جنگ می نامند.. (7 )به عقیده میلتون. گابریل سرکرده فرشتگان نگهبان بهشت است. (8 )گابریل به عنوان بشر- خدا- فرشته شناخته می شود که با یعقوب در پنیل Peniel گلاویز می شود. اگر چه میکائیل، اویل، متاترون سامانل و چاموئل هم به عنوان"دشمنان تاریکی" در این واقعه می باشند. این مراسم برروی پرده نقاشی به تصویر در آورده است (1 ).با توجه به ، سوره 20 آیه 88 از قرآن ، وقتی گرد و غبار از سم اسب گابریل به دهان گوساله طلایی می رسد، گوساله به یکباره جاندار می شود. (4 )ماتیوس بخش 1:20 و لوک بخش 1:26 آمده است روح مقدس باعث شد که مریم مقدس بچه بیاورد و گابریل بر او ظاهر شد و به او خبر داد که مورد لطف خداوند قرار گرفته است و در زهدانش آبستن خواهد شد. (5 )یک روایت انجیلی نقل می کند که ،گابریل یکبار، بدلیل اینکه فرمان صادر شده را در همان لحظه اجرا نکرد مدتی از فضای بهشت دور ماند. در این زمان، فرشته نگهبان پرشیا (فارسی) دو بیِل، به عنوان وکیل گابریل عمل نمود. (9 )ریشه نام گابریل کلدانی است. در لیستهای اسامی اولیه 119 فرشته پارسیس ، نام گابریل گم شده است.  گابریل مربی فرشته ای حضرت یوسف است.  از گابریل در داستان افسانه ای ده شهید نام برده شده است. یکی از این ده شهید ایشمانیل یهودی است که به بهشت صعود می کند و از گابریل می پرسد که چرا آنها لایق مرگ شدند، گابریل پاسخ می دهد که آنها به دلیل گناهی که 10 پسر یعقوب مرتکب شدند و یوسف را به بردگی فروختند مجازات شده اند. .(10)براساس شهادت دادگاه ژاندارک گابریل بود که به او الهام کرد تا به کمک پادشاه فرانسه برود.  بیشتر اوقات گابریل را به عنوان فرشته ای می شمارند که پدر جرج راپ دومین ظهور انجمن در “New Harmon"را ملاقات کرد و رد پایش برروی تخته سنگی که در حیاط مک لر که ساکن آن شهر بود حفظ شده است .  گابریل را فرشته ماه میدانند که برای بشر امید به ارمغان می آورد.  نقاشی های بسیاری توسط استادان خبره کشیده شده و گابریل را به عنوان فرشته ای که خبر رضایت بخش را برای حضرت مریم آورده است به تصویر کشیده اند.(11 ) شعرهای مربوط به این موضوع نیز بسیار نادر است.

HAAELهائل - یکی از 72 فرشته منطقه ا لبروج است.

HAAIAHهائیاه - فرشته‌ای از دسته فرمانروایان است. او بر سیاست و امور حکومتی فرمان می‌راند و او یکی از 72فرشته‌ای است که نام خدای شمهام‌فورائی را حمل می‌کند. امضا و نشانة او در صفحه 273 از آمبلین چاپ شده است.(1)

HAAMIAHهامیاه - فرشته ای از دسته مقتدرین می‌باشد. او بر آئینهای دینی نظارت و استیلا دارد و “تمام افرادی را که حقیقت را جستجو می‌کنند حمایت می‌کند.” فرشته مشابه او در اسرار کابالا، سراکات می‌باشد. برای دیدن نشانه و امضای فرشته هامیاه، به صفحه 281 از آمبلین، مراجعه کنید.

HAAREZهارز- یک فرشته مربوط به مهر و موم

HAATANهاتَن- نیرویی که گنجینه‌ها و ثروتها را اندوخته یا پنهان می‌کند.

HABBIELهاببیئل (هابیئل)- فرشته روز دوشنبه از اولین آسمان، که برای طلسم عشق، احضار می‌شود.

HABRIELهابریئل- یکی از فرشتگان مقتدر که در مناسک جادویی دعوت و احضار می‌شود.

Qaddisیکی از دو فرشته ای که همراه با قلش ایرین در قضاوت خداوند شرکت کردند.

Qaddisinدر معرفت مرکبه 2 کوادیزیم دسته بندی شدند.همراه با ایرین و بلند مرتبه تر از سرافیم.چهار تا از این فرشتگان عدالت چنانچه در انوچ3 گفته شده است بزرگنر از همه فرزندان آسمان هستند.  And none their equal among all the servants of god .For each of them is equal to all the rest together

Qadoschفرشته ای که در مراسم احضار جوهر و رنگ فراخوانده می شود.

Qafsiel(Qaspiel,Qaphsiel,Quaphsiel) فرشته ای بر قلمرو ماه.در انوچ 3 او فرشته نگهبان هفتمین هال آسمانی است.در طلسم های باستانی عبری کوافسییل برای دور کردن دشمن بوسیله بستن یک طلسمی که از خون کبوتر نوشته به پا یا بال.اگر او پرواز کند به این معنی است که دشمن هم پرواز کرده است. dove .and then bidding the dove to fly away

Qalbamیکی از نگهبانان فرشته ای دروازه باد جنوبی است.

Qamamir Ziwaدر معرفت مانداین فرشته نور است.

Qamielنگهبان فرشته ای باد جنوبی است.

Raahelیکی از 72 فرشته ای است که بر 72 quinaries از درجه های زدیاک فرمانروایی می کند.

Raamielفرشته ای با سیطره بر ...

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...