موجودات فضایی به زمین آمده‌اند !؟

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه

اخیرا اشکال عجیبی در مزرعه‌های روسیه دیده شده است.

داستان از سال 1357 آغاز شد. در آن سال شکل های دایره ای عجیبی، درگندمزاری در انگلستان پیدا شدند. به زودی شاید شد که بشقاب پرنده ای از این گندمزار به هوا برخاسته و جای آن به صورت دایره ای از گندم های له شدهباقی مانده است که ناشی از چرخ زدن بشقاب پرنده، در زمان بلند شدن است. اینشکل های عجیب و هنرمندانه به زودی در کشتزار های دیگر هم دیده شدند.

اما همه این ماجرا، از یک شوخی در بعد از ظهر یک روز تابستانی، شروع شدهبود. سه دوست که مشغول صحبت درباره بشقاب های پرنده بودند، تصمیم گرفتندبرای تفریح دایره های بزرگی وسط گندمزار ها، بسازند و ببینند که چه اتفاقیمی افتد ! به این ترتیب سرگرمی شبانه دایره سازی با کار دو هنرمند دیگرعمومی شد. دایره های ساده ای که آنها می ساختند توجه دانشمندان سراسر جهانرا به خود جلب کرد. در این فاصله هنرمندان دیگری هم به آنها پیوستند و دراین کار از آنها پیشی گرفتند. این واکنش زنجیره ای ادامه یافت تا آنجا کهبه اسرار آمیزترین، پدیده فوق طبیعی قرن تبدیل شد و سالانه هزاران گردشگررا به گندمزار ها، می کشاند. این پدیده آنقدر جذاب بود که حتی سبب شد تا یکفیلم سینمائی درباره آن ساخته شود. پس از چند سال، هنرمند دیگری به نام " مت ریندلی " در انگلستان دوباره این شیطنت ها را از سر گرفت. او شک نداشتکه این دایره ها ساخته ی انسان است و قصد داشت، نشان دهد که ایجاد گندمدایره ها چقدر آسان است.

او در یک شب به همراه دوستش وارد گندمزار شده بود و با استفاده از راه رفتنروی یک طناب، گندم ها را در دایره ای بزرگ، له کرده بود. دو روز بعدکشاورز آن کشتزار، به مقامات مسئول وجود این شکل عجیب را گزارش داد. ریدلیموفق شده بود که نخستین قربانی را فریب دهد. او کار خود را با روش هایبهتری ادامه داد. اما وقتی ریدلی با تالیف مقاله ای با نام " اطلاعات گمراهکننده دولتی " به کار خود اعتراف کرد، هیچ کس به او توجه نکرد و حتی او راجاسوس و کلاهبردار خواندند ! مطبوعات همچنان این دایره ها را فضایی میدانستند. آنها ادعا می کردند که ایجاد دایره ها با سر و صداهای غیر زمینیهمراه است ! و حتی کارشناسان می توانند دایره های اصلی را از تقلبی تشخیصدهند ؟! اکنون سالها از این ماجرا می گذرد اما هنوز افرادی وجود دارند کهمعتقد هستند که ایجاد گندم دایره ها کار موجودات فضایی بوده است. اخیراماجرای مشابهی در روسیه به وقوع پیوسته است. بار دیگر مسئله گندم دایره هاتوسط افراد خرافاتی و نا آشنا به علم مطرح شد. اینبار مردم روسیه، عواملدیگری مانند گرداب های پلاسمائی، میدان های عجیب نیرو و حتی شیطان را عاملایجاد گندم دایره های اخیر می دانند.گویا دوباره این شیطنت ها از سر گرفتهشده است.

 

 

 

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...