ماهیت بشقاب پرنده‌ها

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه

بررسی گزارشهای مشاهده بشقاب پرنده توسط افراد مطلع و آشنا ، فقط معتبراست. زیرا ، بسیاری از کسانی که مدعی مشاهده بشقاب پرنده شدند، اشیاء یاپدیده‌های شناخته شده را به عنوان بشقاب پرنده تلقی کردند. مشهورترین وآشناترین این اشیاء یا پدیده‌ها عبارتند از: موشکهای پرتاب شده توسطهواپیما ، ماهواره‌های برخاسته از زمین ، شهاب ، قطعات شهاب سنگ خرد شده کهبا انعکاس نور خورشید روشن دیده می‌شوند، روشن شدن ابرهای ارتفاع پایینتوسط خورشید ، طبقات موشکهای حامل ، نورهای به رنگهای مختلف حاصل از سوختنماهواره‌ها در جو ، گلوله‌های منور نظامی ، هواپیماهایی که فرود آمدنشان راعلامت می‌دهند، بالونهای آزمایش ، کره‌های درخشان یا قرصهای براق و روشنحاصل از انعکاس نور توسط سطوح خارجی هواپیماهای مدرن ، دنباله بخارهواپیماها ، سطح بالونهای آزمایشی و هر سطح صیقل داده شده ، حشراتی که درارتفاعات خیلی بالا پرواز می‌کنند، پرندگان ، هاله نورانی اطراف خطوطسیمهای انتقال برق فشار قوی در اثر احاطه شدن با کریستالهای یخ در زمستان ،سیارات ، ستاره‌های درخشان ، نورافکن ، اعلانات نورانی بدنه هواپیما ،امواج انعکاس یافته رادارهای دور برد روی صفحه رادار (در اثر تغییرات محلیجو) ، هواپیماهای بدون خلبان ، سراب نوری جو ، سراب الکترونیکی یونوسفری ،کاغذ سفید سرگردان در هوا که در اثر تابش نور خورشید درخشان دیده می‌شوند،حباب کف و غیره.

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...