رویت بشقابهای پرنده در اکثر شهرهای ایران

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه

داستان بشقابهای پرنده در ایران برای چندین سال دوران آرامی را سپری کرد تااینکه از اوایل دو سال گذشته و با مشاهده اشیا نورانی در برخی شهرها باردیگر داستان از نو آغاز شد. اولین گزارشها از مرزن آباد و سپس بابل و مشکینشهر آغاز شد. جایی که گویهای نورانی می‌توانست علاوه بر اینکه موجب وحشتاهالی شود حتی خسارات زیادی به جای گذارد. این پدیده که همزمان در برخی ازکشورهای جهان هم رویت شد به سرعت مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه به زودیمشخص شد. آذرگویهای گلوله‌ای که یک پدیده نادر ولی شناخته شده است، البتهدر مورد بابل گونه‌ای از تخلیه انرژی ژئو فیزیکی علت اصلی حادثه اعلام شد،اما مشکین شهر نه تنها پایان داستان آذرخشهای گلوله‌ای را رقم زد آغاز فصلجدید بشقابهای پرنده نیز از همانجا آغاز شد.

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...