مروری کوتاه بر تاریخچه رویت بشقاب پرنده

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه

مقدمه

مشاهده بیش از شصت هزار بشقاب پرنده و اختفای اسرار ساخت و روش کار آنها ازسوی سازندگان و استفاده کنندگان این شی سبب شده است تا بشقاب پرنده بصورتیک معمای غامض و لاینحل جلوه‌گر شود. اشیای مشاهده شده در آسمان یا در رویزمین را که تعبیر و تفسیر رفتار، حرکت، نمای ظاهری، نورافشانی و سایرویژگیهایشان در چارچوب دانش ما، مشکل یا غیر ممکن به نظر آید و یا ظاهراچنان نشان دهد که فناوری آنها نتواند فناوری زمین باشد یوفو (UFO) می‌نامند. کلمه یوفو از ترکیب حرق اول نام انگلیسی این اشیاء یعنی Unidentified Flying Objects، گرفته شده و معادل فارسی آن "اشیای پرندهناشناخته" است.

این اشیاء را بشقابهای پرنده (Flying Saurars)، اشیاء مرموز آسمان (Sky’s Mystenous Objects)، اشیاء فضایی نامتعارف (Unconventional arial Objcts) ونامهای دیگر نامیده‌اند. این نامها بویژه اصلاح بشقاب پرنده و برداشت مردماز ماهیت و منشا آن توسط مطبوعات عنوان و منتشر و متداول شده است. درجامعه علمی از اصلاح بشقاب پرنده برای اشیاء یاد شده استفاده نمی‌شود، زیراهمه آنها به شکل بشقاب نیستند. اطلاعات جمع آوری شده درباره بشقابهایپرنده در چند دهه گذشته، شامل عکس، مشاهده راداری، شواهد عینی و اثرهایبجای مانده روی زمین یا محیط اطراف محل فرود این شی پرنده، همه دلالت بروجود آن می‌کنند.

تاریخچه بشقاب پرنده

در اسناد تاریخی بطور وضوح، مطلبی درباره بشقاب پرنده یافت نمی‌شود، مطالبیکه در اسناد تاریخی به عنوان پدیده‌های غیر متعارف نام برده شده‌اند، همانپدیده‌های آسمانی هستند. اگر چه باستان شناسان، در گوشه و کنار جهان،اشکالی را یافته‌اند که تا آنها را به عنوان تصویر سفینه‌های انسان ماورازمین قلمداد می‌کنند، این برداشتها درست نیست. بشقاب پرنده‌های زیادی درسال 1276 (1897) در آمریکا دیده شده‌اند. مردم آنها را کشتی هوایی (Air ship) می‌نامیدند، که شبیه دیژیرابل بودند (Dirigeable) بودند. بشقابهایپرنده به مفهوم امروزی آنها، ابتدا از سال 1322 (1943) تا پایان جنگ جهانیدوم مشاهده شده‌اند که همان فوفایتر (Foo Fighter) آلمانیها بودند.

در روزنامه‌های 22 آذر 1327 (13 دسامبر 1944)، گلوله‌های نقره‌ای شناور درهوا، که متناوبا خاموش و روشن می‌شدند و هواپیماهای شکاری و بمب افکنها راتعقیب می‌کردند، سلاحهای جنگی نازیها معرفی شدند. درست در زمانی که فناوریساخت موشک و هواپیما به مرحله‌ای رسید که امکان سفرهای فضایی را بطور واقعیمتصور کرد، فعالیت بشقابهای پرنده بطور ناگهانی افزیش یافت. روز جهانیبشقاب پرنده را باید 2 تیر 1326 (14 ژوئن 1947) در نظر گرفت، زیرا در بعداز ظهر این روز بود برای نخستین بار بعد از جنگ جهانی دوم، گزارش مشاهدهبشقاب پرنده در مطبوعات ایالات متحده آمریکا چاپ شد و از این روز صحبتبشقاب پرنده میان مردم شایع شد. مشاهده بیش از بیش بشقاب پرنده در کشورهایمختلف جهان در سال 1326 (1957) سبب شد تا این سال را "سال جهانی بشقابپرنده" نام گذاری کنند.

ماهیت بشقاب پرنده

بررسی گزارشهای مشاهده بشقاب پرنده توسط افراد مطلع و آشنا، فقط معتبر است. زیرا، بسیاری از کسانی که مدعی مشاهده بشقاب پرنده شدند، اشیاء یاپدیده‌های شناخته شده را به عنوان بشقاب پرنده تلقی کردند. مشهورترین وآشناترین این اشیاء یا پدیده‌ها عبارتند از: موشکهای پرتاب شده توسطهواپیما، ماهواره‌های برخاسته از زمین، شهاب، قطعات شهاب سنگ خرد شده که باانمعکاس نور خورشید روشن دیده می‌شوند، روشن شدن ابرهای ارتفاع پایین توسطخورشید، طبقات موشکهای حامل، نورهای به رنگهای مختلف حاصل از سوختنماهواره‌ها در جو، گلوله‌های منور نظامی، هواپیماهایی که فرود آمدنشان راعلامت می‌دهند، بالونهای آزمایش، کره‌های درخشان یا قرصهای براق و روشنحاصل از انعکاس نور توسط سطوح خارجی هواپیماهای مدرن، دنباله بخارهواپیماها، سطح بالونهای آزمایشی و هر سطح صیقل داده شده، حشراتی که درارتفاعات خیلی بالا پرواز می‌کنند، پرندگان، هاله نورانی اطراف خطوط سیمهایانتقال برق فشار قوی در اثر احاطه شدن با کریستالهای یخ در زمستان،سیارات، ستاره‌های درخشان، نورافکن، اعلانات نورانی بدنه هواپیما، امواجانعکاس یافته رادارهای دور برد روی صفحه رادار (در اثر تغییرات محلی جو)،هواپیماهای بدون خلبان، سراب نوری جو، سراب الکترونیکی یونوسفری، کاغذ سفیدسرگردان در هوا که در اثر تابش نور خورشید درخشان دیده می‌شوند، حباب کف وغیره.

از میان اشیاء و پدیده‌های فوق الذکر، هیچ شی به انداره سیاره زهره بهعنوان بشقاب پرنده گزارش نشده است. دلیل این است که ظهور، قطر زاویه‌ای،رنگ، قرمز شدگی تدریجی، تغییر ظاهری شکل و رنگ هنگام مشاهده با دوربینهایدو چشمی با تلسکوپهای کوچک سبب غیر طبیعی جلوه دادن سیاره زهره می‌شود. ازپدیده‌های جوی دیگر که باعث ایجاد تصورات خیالی می‌شوند، بادهای شدید و خشنهستند.

فعالیتهای غیر عادی خورشیدی و پدیده‌های مختلف جوی در لایه‌های مختلف جو،شفق قطبی، گردبادهای کوچک و ... را می توان نام برد. ملاحظه می‌شود کهپدیده‌ها و اشیاء گوناگونی به عنوان بشقاب پرنده می‌تواند جلوه‌گر باشد. ازمیان آنها فقط تعداد کمی مربوط به بشقاب پرنده به مفهوم واقعی است. دلیلگزارشهای نامربوط به بشقتاب پرنده، بیشتر از عدم آشنایی مشاهده کنندگان باپدیده‌های طبیعی و عدم اطلاع آنها از وجود اشیاء موجود در فضا و جو زمینناشی می‌شود.

مشخصات کلی بشقاب پرنده

بشقابهای پرنده صورتهایی از یک شی با پیچیدگی متغیر است و معمولا از شکلهندسی کروی مشتق می‌شوند و به شکل دیسک، بیضوی (شبیه به توپ راگبی)، دوکی،استوانه‌ای و مخروطی دیده شدند. بیشتر آنها به شکل بشقاب با قطری حدود 7.5متر و با گنبدی به ارتفاع 1.5 تا 1.8ر در وسط بودند. بشقابهای پرنده قادرندبه سرعت ابعاد خود را تغییر دهند. بشقاب پرنده شی کاملا مجهزی است که شکلسطح قابل مشاهده آن نقش ثانوی در پرواز دارد و معمولا فاقد بال و چرخ است. این اشیاء وقتی از فاصله نزدیک مشاهده می‌شوند، دارای ابعاد نسبتا کوچک،غالبا کوچکتر از 20 متر هستند، ولی ابعاد انعکاسی راداری آنها تقریبا بهاندازه یک هواپیمای جت بوتینگ 707 است.

بشقابهای پرنده، معما بصورت دسته جمعی پرواز می‌کنند، ولی بصورت انفرادینیز زیاد دیده شده‌اند. آنها، گاه در فضا به قطعات کوچکتر تقسیم می‌شوند ودر چندین مورد هم قطعات کوچک نورانی بهم پیوسته و شی واحدی را بوجودمی‌آوزند. ازعجایب اینکه، بشقابهای پرنده قادرند بطور ناگهانی و آنی خود رااز نظرها ناپدید کنند. بشقابهای پرنده قابلیت ساکن ایستادن در هوا رادارند و می‌توانند شتاب و سرعت زیاد را داشته باشند. از ویژگیهای جالب وجذابشان نور افشانی آنها می‌باشد. گزارشها نشان می‌دهند که آنها در دو فازمختلف تاریک و روشن مشاهده می‌شوند، اغلب روی زمین می‌نشینند، گاه چنانآرام می‌نشینند که گویی روی قشری از مه آرمیده‌اند.

از ویژگیهای دیگرشان، وجود یک یا چند سرنشین در آنهاست که معمولا مایل بهمشاهده شدن نیستند. سرنشینان بشقابهای پرنده مجهز به دستگاهی با تواناییتابش پرتوهایی هستند که از میان اشخاص و دیوار عبور می‌کند. سرنشینان قادربه پرواز بوده، اصابت تیر را احساس نکرده و متقابلا می‌توانند مشاهدهکنندگان را فلج کنند. در برخی گزارشها آمده که سرنشینان شبیه انسان هستند. بشقابهای پرنده در پرواز در ارتفاعات کم و یا در روی زمین اثرهایی بردستگاههای ساخت بشر و محیط اطراف بر جای می‌گذارند. بشقابهای پرنده ازتواناییهای هواپیماهای مدرن کاملا آگاهند، از اینرو فاصله خود را اسلحههوایماها و توپهای ضد هوایی طوری حفظ می‌کنند تا هموراه در خارج از بردموثر آنها قرار گیرند و می‌توانند کلیه سیستمهای الکترونیکی و موتوری وراداری و ... هواپیماها را از کار بیاندازند.

مشاهده کنندگانی که به بشقابهای پرنده خیلی نزدیک شدند، در معرض آثاررادیواکتیو قرار گرفتند. به علاوه، این اشیاء قادرند رادار را به موقع حس وخنثی نمایند و مانع قفل شدن رادارهای کنترل آتش شوند و در دید رادارهایدور برد واقع نشوند. سرنشینان بشقاب پرنده مجهز به سیستم مولد نیروی دافعهقابل حمل‌اند، که پرواز و شناور شدن آنها را در فضا ممکن می‌سازد. بهعلاوه، پدیده‌های عدم اصابت گلوله به دستگاه و سرنشینان آن به کمک میداندافعه قابل توجیه‌اند.

 

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...