معنای آشناپنداری

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه

توضیح علمی پدیده دژاوو در ارتباط مستقیم با فرآیند حافظه انسان است. در مغز قسمت‌های مختلفی وجود دارد که هر یک از آنها با حوادث گذشته، حال و آینده مرتبط است. به طور کلی قسمتهای فوقانی مغز با آینده، قسمتهای نزدیک به گیجگاه با گذشته و قسمتهای تحتانی با حال سر و کار دارند. در شرایط معمولی وقتی انسان به آینده فکر می‌کند یا به فکر رفتارهایی است که از خود نشان خواهد داد بخش فوقانی مغز فعال خواهد شد و زمـانـی کـه بـه خـاطـرات گـذشـته خود می‌اندیشد قسمتهای نزدیک به گیجگاه فعال خواهد شد.

در ساختار مـغز بخشی به نام بادامه وجود دارد که مسوولیت هوشیاری ما را در زمان حال برعهده دارد. فعالیت این بـخـش سـبـب مـی‌شود بتوانید به موقع نسبت به اطراف خود عکس‌العمل نشان دهید. بادامه همچنین باعث تغییر سریع چهره در عکس‌العمل به اتفاقاتی که در اطراف شما رخ می‌دهد، خواهد شد. برای مثال وقتی انسان ضربه‌ای را از محیط دریافت می‌کند یا خبر ناراحت‌‌کننده‌ای را می‌‌شنود یا حتی ناگهان صدای بسیار بلندی را می‌شنود ناگهان چهره‌اش تغییر می‌کند. این تغییر چهره ناشی از فعالیت بخش بادامه در مغز خواهد بود. بادامه انسان احساس زندگی کردن در زمان حال را می‌دهد و در هر ثانیه 40 بار با توجه به اطلاعاتی که از محیط دریافت می‌شود، حالت و احساسی جدید را به انسان القا می‌کند.

فعالیت بادامه در شرایط عادی آنقدر سریع است که معمولا توسط انسان احساس نمی‌شود و تنها با آزمایشات دقیق می‌توان آن را تشخیص داد. هـیـپـوتـالامـوس نـیـز بـخش دیگری از مغز است که مسوولیت حافظه کوتاه‌مدت انسان را برعهده دارد. هرگونه آسیب و صدمه‌ای که به این بخش وارد شود اختلالات شدیدی را در حافظه کوتاه‌مدت انسان به وجود خواهد آورد.

اطـلاعـاتـی کـه از مـحـیـط اطـراف دریـافـت مـی‌شـونـد در حافظه کوتاه‌مدت نگهداری می‌شوند و بعد با حافظه بلندمدت مقایسه می‌شوند و در نتیجه فرد عکس‌العملی را در برابر این اطلاعات نشان مـی‌دهـد. در پـدیـده‌هـای آشـنـا‌پـنـداری اطلاعات دریافت‌شده به جای این که در بخشی که مسوول پردازش زمان حال است پردازش شوند به دلایل خاصی در بخش مـربـوط بـه حـافظه کوتاه‌مدت یا بلندمدت پردازش می‌شوند. در شرایطی که فرد با پدیده دژاوو مواجه می‌شود مغز انسان با تغییرات شیمیایی فعالیت می‌کند و در بـرخـی مـوارد تـغییرات شیمیایی صحیحی انجام نمی‌گیرد و آنچه در زمان حال احساس می‌شود به گونه‌ای تلقی می‌شود که فرد احساس می‌کند این اتفاق را در گذشته تجربه کرده است.

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...