کتابخانه وحشت آور

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه

یک کتابخانه عمومی شاید آخرین جایی باشد که می‌توان انتظار داشتیک شبح دید... یا حتی یک صدای شبح‌وار شنید. ولی به استناد گزارش (لورتالمبروسیس) که در مقاله‌ای در مجله (هیوستون پست) اواسط سال 1961 درج شدهاست‏ حادثه بسیار عجیبی در کتابخانه عمومی هیوستون در شرف وقوع بود. در اینمکان خیلی‌ها صدای غیر قابل اشتباه یک ویولون را شنیده‌اند. گاهی اوقاتفقط چندتایی نت به گوش می‌رسد ولی گاهی هم موسیقی تمام یک آهنگ را می‌نوازد. شدت صدا گاهی افزایش و گاهی کاهش می‌یابد. ولی نواختن آن بدون شبههکار یک استادکار نیست. برای مدتی اینطور استنباط می شد که اشخاص مزاحم برایآزار کارکنان کتابخانه با استفاده از رادیوهای جیبی دست به این کار می‌زنند ولی این عقیده رد شد چون هیچ ایستگاه رادیویی منحصرا به پخش نوایویلون نمی‌پردازد و البته با کیفیت بد و ناشیانه. بعد استنباط شد که مردمآزاری صدای ویلون را ضبط و از یک ضبط کوچک دوباره پخش می‌کند. ولی عیب اینکار این بود که حتی وقتی هیچ کس در کتابخانه نبود و فقط خدمه آن حضورداشتند این اصوات دلخراش باز هم به گوش می‌رسید. روزنامه هیوستون پست درتحقیقیتی که انجام داد متوجه شد که سرایدار سابق کتابخانه که مرده بودسالها پیش در یک زیر زمین در همان ساختمان زندگی می‌کرده است به او نسبتداده شده که ویلونی داشت و ساعتها در حال پرسه‌زدن در ساختمان به نواختن آنمی‌پرداخت. گاهی اوقات هم روی بالکن ساختمان می‌نشست و ساعتها از اینآهنگهایی که هم اکنون در ساختمان شنیده می شوند می‌نواخت. این سرایدار دیگررفته است ولی موسیقی‌اش هنوز در فضا طنین انداز است.

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...