عجیب‌ترین نقطه روی زمین

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه

در وهله‌ی اول این مکان را می‌بینید با خود می‌گویید که طبیعت سر به جنونزده است. اگر سوار بر اسب باشید، اسب شما به صورت غریزی رم کرده و از آنمی‌گریزید. پرندگان هنگام پرواز بر فراز این محل ناگهان مسیر خود را تغییرداده و از آنجا دور می‌شوند. حتی به نظر می‌رسد که درختان نیز تحت نفوذ نیرویعجیبی قرار دارند، که رهایی از آن برایشان امکان پذیر نیست. زیرا در داخل آندایره عجیب، شاخ و برگ درختان بطور قابل توجهی خم شده‌اند و خود درختان نیزبه طرف شمال مغناطیسی متمایل گردیده‌اند. و این در حالیست که درختان اطراف این محل، همگی راست قامت هستند.

این ناحیه از سواحل (ساردین گریک) تا حدود سی مایلی گذرگاه (گرند) واقع در (اورگن) امتداد یافته است، در دنیا بنام (گردباد اورگن) شهرت دارد.آنچه دراین مکان رخ می‌دهد، شناخته شده است، اما اینکه چرا و چطور صورت می‌پذیرد، سوالی است که هنوز پاسخی برای آن یافت نشده است. قطر این دایره تقریباپنجاه متر است. با اینکه این محل کم و بیش شبیه به دایره است، اما ابزاراندازه‌گیری نشان می‌دهند که اندازه دقیق آن در مدت نود روز، کمی تغییرمی‌کند. در داخل این دایره یک کلبه چوبی قدیمی قرار دارد، که زمانی محل سنجشعیار بود. اما در سال 1890 که وسایل سنجش، دچار اختلال شدند، این محل را تخلیهکردند. در آن هنگام این ساختمان در بالای تپه و در حدود 12 متری، خارج محیطاین گردباد قرار داشت. پس از ترک کلبه، آن بخش از تپه پیشروی کرد و در محلفعلیش قرار گرفت. اکنون بنای اصلی ساختمان نیز در اثر نیروهای ناشناخته‌یگردباد و یا لغزش یا پیشروی تپه کج و کوله شده است. زمانیکه به آن ساختمانقدیمی قدم می‌گذارید، تصور می‌کنید که به دنیای دیگری وارد شده‌اید. به اینمعنا که یک نیروی عجیب، شما را به طرف پایین می‌کشد، مانند این که نیروی جاذبهی زمین به طور ناگهانی افزایش یافته است. در این حالت بدن شما با زاویه‌ایحدود ده درجه به سمت مرکز دایره متمایل میشود. اگر بدن خود را راست نگهدارید، یعنی به طرف خارج از محیط دایره، به طور غیر ارادی، احساس خواهید کردکه یک نیروی شدید بدن شما را به طرف مرکز دایره می‌کشد، بطوریکه دستگاه‌هانشان میدهند این نیرو حقیقتا بدن شما را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. تعدادیاز دانشمندان در این گردباد دست به تحقیقات دامنه‌داری زدند تا شاید معمایاین دایره‌ی عجیب را کشف کنند. آنها یک گلوله‌ی فولادین به وزن 15 کیلو گرمرا توسط یک زنجیر به یکی از تیرهای سقف کلبه آویزان کردند. ناظران این صحنههمگی مشاهده کردند که این گلوله بر خلاف قوانین جاذبه به صورت زاویه‌ایقرار گرفته است و به وضوح به سمت مرکز دایره منحرف می‌شود. در عین حال وزنهبه راحتی به طرف مرکز دایره متمایل می‌شود در حالی که کشیدن آن به طرف محیطدایره با دشواری فراوان همراه است. حتی دود سیگار نیز تحت تاثیر نیروی خارق‌العاده داخل گردباد قرار می‌گیرد. چنانچه در داخل کلبه سیگاری را روشن کنیم ودود آن را به هوا بفرستیم دود سیگار شروع به چرخش میکند و اینکار آنقدرادامه پیدا میکند تا بکلی ناپدید شود. برخی از پدیده‌هایی که در این مکانمشاهده میشوند، جهانگردان را شگفت‌زده می‌کند. برای نمونه اگر یک تنگ شیشه‌ایخالی را روی تخته‌ای در حالت سرازیری قرار دهیم، این طرف به جای آنکه به طرفپایین بلغزد به سمت بالا کشیده می‌شود.

اگر یک توپ پلاستیکی معمولی را روی یک نقطه‌ی مسطح روی زمین در نزدیکی لبهدایره قرار دهیم، توپ به آرامی به سمت مرکز دایره حرکت می‌کند و یا اگر مشتیخرده کاغذ را در هوا پخش کنیم دیوانه‌وار به چرخش در می‌آیند درست مثلاینکه دستی نامرئی آنها را در هوا به حرکت در می‌آورد! این مکان جنگلی و دورافتاده که به نظر می‌آید طبیعت در آنجا سر به دیوانگی گذارده است، برایسرخپوستان منطقه مکانی آشنا محسوب می‌شود. آنان به اولین گروه از سفیدپوستانکه در این ناحیه اقامت کردند بطور جدی هشدار دادند که این محل نفرین شدهاست. سفیدپوستان که این سخنان را باور نداشتند بر آن شدند تا خود به جستجو وبررسی این مکان بپردازند که البته تحقیقات آنان تا به امروز ادامه دارد.

آیا آنچه که در این مکان روی میدهد در اثر خطای بینایی است که قوه تخیل نیزآن را تقویت می‌نماید؟ ابزار و وسایلی که برای اندازه‌گیری محدوده‌ی اینآشفتگی و شعاع دایره گردباد بکار رفته‌اند، اندازه‌ی آن را 50 متر تعیینکرده‌اند. سایر ابزار با دقت فراوان خارج از محدوده‌ی گردباد قرار گرفتند. ازطریق مشاهده‌ی این ابزار تعبیه شده از بالا و بوسیله‌ی هواپیما دانشمندانبه راحتی دریافتند که انحراف این وسایل به سمت مرکز دایره حقیقتا صورتگرفته و به هیچوجه با خطای باصره و تخیلات واهی در ارتباط نیست. به طریقمشابه می‌توان اثبات نمود که گلوله‌ی 15 کیلویی که بوسیله‌ی زنجیر در داخلکلبه آویزان شد نیز عملا تحت زاویه معینی به سمت مرکز دایره گردباد متمایلشده است. ابزاری از قبیل چوبهای گلف جارو و.......که ماهیت اصلی پدیده‌هاییکه نیروی این گردباد را تقویت و تشدید می‌کنند از نوع الکترو مغناطیسیهستند. نورسنج معمولی یک عکاس که نور را به الکتریسیته تبدیل کرده و آن راروی یک صفحه مدرج ثبت می‌کند اختلاف زیادی را میان روشنایی روز در داخلدایره و خارج از محیط آن نشان می‌دهد. قطب‌نما نیز در این مکان از کار می‌افتد. گردباد مشهور (اورگن) از بعضی جهات شبیه به منطقه دیگری است که درحدود 76 کیلومتری کوهستان (سیسکی یو) قرار دارد هر چند که شگفتی‌های (گردباداورگن) بسیار عجیب‌تر است. در (کمپ برایج) واقع در (کلورادو) نیز گودالمغناطیسی دیگری وجود دارد که باز هم نسبت به گردباد (اورگن) از قدرت کمتریبرخوردار است. به هر حال نیروی شگفتی در این نقطه از جهان وجود دارد که قابلاندازه‌گیری است اما علت و ماهیت آن برای هیچ کس قابل درک نیست. در واقعگردباد (اورگن) عجیب‌ترین و شاید (دیوانه ترین) نقطه‌ی جهان است.

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...