آدم کوچولوها

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه

آیا در گذشته مردمانی از نژادهای کوچک بروی این کره خاکی ساکن بودند؟ آیابناها و مصنوعات پراکنده در سراسر دنیا که به نظر می‌آید توسط انسانهایکوچک ساخته شده‌اند، این موضوع را تائید می‌کنند؟ آیا داستانها و افسانه‌های مربوط به پرییان از همین موجودات کوچک اسرارآمیز نشأت گرفته‌اند؟مدتهاست که کشف تونل‌ها ی بسیار کوچک و پرپیچ و خم و پلکان‌هایی که درخرابه‌های باستانی، قبل از «اینکا» ها در «شاچو آمن» و در دیگر شهرهایآمریکای جنوبی، دانشمندان را مبهوت و شگفت زده کرده است. این تونل‌هاآنقدر کوچک و پر پیچ‌وخم هستند که بچه‌ها به سختی می‌توانند از میان آنهاعبور کنند، راهروهای بسیار تنگی که تنها برای آدمهای بسیار کوچک که ماامروزه آنها را «آدم کوتوله» می‌نامیم قابل استفاده می‌باشند. با اینوجود شواهد نشان می دهند که این تونل‌ها و راهروها بارها مورد استفاده قرارگرفته‌اند زیرا سنگهای سخت پله‌ها و راهروها کاملأ فرسوده شده‌اند.

این کوتوله‌ها چه کسانی بودند؟ از کجا آمده بودند؟ چه بلایی به سرشان آمده است؟

در حال حاضر پاسخ به این سوالات بعید به نظر می‌رسد. تنها، کشف برخیشواهد که نزدیک به معجزه هستند ممکن است کلید حل این معما را بدست دهند.آنچه که امروز باقی مانده است کیلومترها تونل تنگ و باریک است که از میانکوه‌های سخت کشیده کشیده شده‌اند. همچنین مصنوعاتی در نقاط مختلف دنیا کشفشده اند که از آن جمله می‌توان از صنایع کوچک و بسیار زیبایی از جنس عاج در«شمیا» واقع در «جزایر الوشن» نام برد. همینطور سنگهای آتش زنه وپیکان‌هایی به اندازه یک سانتیمتر، که بی شک توسط دست بشر ساختهشده‌اند.

دست‌های کوچکی که این اشیاء را ساخته‌اند به مرور زمان ناپدید شده‌اند،اما شواهد نشان می‌دهند که این مردم در واقع بسیار کوچک بوده‌اند. امروزهنیز نژادهای پراکنده‌ای وجود دارند که بطور نسبی مردمان ریزاندامی هستند. برای مثال آدمهای کوتوله صحرانشین آفریقا بنام «بوشمن» از این نژاد هستندکه با وجود رشد کامل، متوسط بلندی قد آنها از 120 سانتیمتر تجاوز نمی‌کند. همچنین بلندی قامت برخی از بومیان استرالیا کمتر از 150 سانتیمتر است.اما کوچکترین افراد این قبیله به نظر می‌آید که شاید در اثر بیماری یا سوءتغذیه از رشد طبیعی خود بازمانده باشند.امروز مردمانی از نژادهایکوتاه قد در کنار ما زندگی می‌کنند که هیچیک از آنها واقعأ از نژاد آدمکوتوله‌ها نیستند. با اینحال در سراسر دنیا ده‌هزار نفر انسان کوتاه قدوجود دارند که می‌توانند براحتی از ابزارهای کوچک استفاده کنند و از تونل‌ها و راهروهای تنگ و باریک که حیرت دانشمندان را برانگیخته است، عبورکنند.

این انسانهای کوچکبه دو دسته تقسیم می‌شوند: کوتوله‌هایی که بدن و سریبه اندازه طبیعی، اما دستها و پاهایی کوچک دارند، دسته دیگر آدمهای بسیارکوتاه قدی هستند که اندامی متناسب دارند اما خیلی کوچکتر از مردم عادیهستند. برخی از این کوتوله‌ها در زمینه‌های مختلف برای خود شهرت فراوانیکسب کرده‌اند. از جمله چارلز سوم پادشاه ناپل، «پپین» سوم ملقب به «کوتوله» اولین پادشاه شارلمانی، «گریگوری اسقف تور» و بالاخره «پروکوپیوس» مورخ معروف رومی همگی کوتوله بودند. آتیلا رئیس قبیله «هون»که به «خونخوار اروپا» شهرت دارد یک کوتوله بود. حسین پاشا که به سبباصطلاحات روشنفکرانه‌اش مشهور شد، بسیار کوتاه قد بود. «اسیوپ» داستان‌سرای مشهور یونانی کوتوله‌ای بود که قامتی کمتر از یک متر داشت. «گیبسون»نقاش انگلیسی درست 90 سانتیمتر قد داشت و همسرش نیز همین اندازه بود، بااینحال فرزندان آنها همگی از سلامت کامل، اندازه‌ای طبیعی برخوردار بودند.در سال 1742 یک نقره‌ساز انگلیسی بنام «رابرت اسکینز» با دختری که هم قدخودش بود ازدواج کرد و ماجرای ازدواج آنها سر زبانها بود زیرا هردوی آنهاتنها 75 سانتیمتر قد داشتند. حاصل این ازدواج چهارده فرزند خوش هیکل وتنومند بود، که در سن چهارسالگی با والدین خود هم قد بودند.

مشهورترین کوتوله آمریکایی، شخصی بنام «چارلز استراتن» از اهالی «بریجبورت» بود، که رشدش در 5 ماهگی متوقف شد، در حالیکه تنها 63 سانتیمتربلندی، یا بهتر است بگوییم«کوتاهی قد» داشت. «پ.ت بارنام» شومنمعروف آمریکایی، از وجود یک کوتوله 63 سانتی با نام مستعار تام تام درسیرک خود استفاده نمود. در زمان معرفی تام تام در لندن، بارنام از ازواجنقره‌ساز کوتوله انگلیسی با دختری هم قد خود آگاهی یافت تصمیم گرفت تا بااین جریان در آمریکا چشم و هم چشمی کند. بدین ترتیب ازدواج بعدی مربوط بهتام تام و همسرش که از نظر ظاهر همانند خودش بود، بود که یکی از بحثانگیزترین حوادث قرن محسوب شد. و هیجان عمومی زمانی به اوج خود رسید کهاین زوج کوتاه قد در کاخ سفید به رئیس جمهور وقت و همسرش معرفی شدند.احتمالا کوچکترین انسانی که تاکنون به عموم معرفی شده است، یک دختر مکزیکیبنام «لوجیا زارته» است، که تنها 5/43 سانتیمتر قد داشت و در سن 20سالگی وزنی برابر 5/6 کیلوگرم داشت. وی در یک خورجین معمولی، به ایالاتمتحده قاچاق برده شد. از زمانهای دور تا سالهای پیش از قرون وسطی ازکوتوله ها استفاده‌های زیادی می شد و آنها را تحت تعلیمات خاصی قرار می‌دادند. برخی از امپراطوران رومی، همانطور که مردم عادی تابلوهای نقاشی راجمع‌آوری می کنند، کلکسیونی از آدم کوتوله‌ها را گرد می‌آوردند. درسال 1566 «کاردینال ویتلی» ضیافتی در رم برگزار کرد که در آن 34 کوتولهبه عنوان مهمان افتخاری شرکت کرده بودند. در سال 1710 پطر کبیر پادشاهروسیه از 72 کوتوله در قصر خود نگهداری می‌کرد و از آنها به عنوان جاذبه‌های ویژه در مراسم عروسی استفاده می‌شد. مشهورترین کوتوله انگلیسی «جفریهادسن» در سن 30 سالگی، قدی حدود 45 سانتیمتر داشت. این شخص در همین سال، دوئل مشهوری را با یک بوقلمون که بخاطر دزدیدن نهارش به او توهین کردهبود، انجام داد. جفری در این دوئل پیروز شد و بوقلمون را نصیب خود ساخت !

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...