آتش اسرار آمیز (2)

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه

کنتس دی باندی

چهارم آوریل 1731 خبری در روزنامه های ایتالیایی به چاپ رسید که همه راشگفت زده کرد. دلیل تعجب آور بودن خبر این بود که کنتس کورنلیا دی باندی، 62 ساله به طرز عجیبی مرده بود. کنتس در شهر سیه نای ایتالیا تنها زندگی می کرد و فقط یک مستخدم داشت که بهکارهای خانه رسیدگی کند. شب سوم آوریل، خدمتکار کنتس بعد از اینکه به اوشب بخیر گفت در اتاق خواب پیرزن را بست و سراغ کارهای عقب مانده اش رفت. بعد از انجام کارهای خانه، او هم به اتاقش رفت تا بخوابد اما صبح که ازخواب بیدار شد، صبحانه را آماده کرد و بعد سراغ خانم دی باندی رفت تا او رااز خواب بیدار کند. اما مستخدم با دیدن آنچه روی راه پله ها بود، فریادی بلند کشید. فضا پر ازخاکستر غبارآلود بود و تمام بدن کنتس سوخته و تنها اثری که از او باقیمانده بود، پاهای او و جمجمه ای بود که روی پله ها افتاده بود. هنگامی کهمأموران وارد اتاق خواب کنتس شدند، صحنه ای باورنکردنی را دیدند، ملحفه اوکنار زده شده بود، بدون اینکه کوچک ترین آثار سوختگی در آن مشاهده شود. تحقیقات نشان داد که کنتس بعد از اینکه از خواب بیدار شده و از تخت پایینآمده و به طرف راه پله ها رفته بود، ناگهان آتش گرفته بود و به همین خاطربود که جمجمه اش روی پله ها پیدا شده بود.

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...