Nephilim نفیلیم یا Watchers واچرز (نگهبان)

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه

نظریات مختلفی درباره این موجود است. می گویند:

«او فرشته ای از فرشتگان خداوند بود. ولی از درگاه خداوند رانده شد. گناه او این بود که فرشتگان را بر علیه خداوند تحریک کرد. در نتیجه خداوند او را از بهشت بیرون راند. او بر زمین افتاد و در آنجا شروع به زندگی کرد. از او فرزندان زیادی متولد شدند. روزی فرزند دختری از او متولد شد که در نهایت زیبایی بود. «واچرز» او را مطلوب دید. بنابراین به او جادوگری آموخت و اجازه داد تا او فرزندانی بیاورد. این موجود از اختلاط نسل دیوها و ارواح شریر پدید آمده و همواره در صدد زیان و ضرر رساندن به آدمی است. آنها در آسمانها زندگی می کنند و گاهی هم به زمین می آیند. آنها همواره ظلم و ستم را رواج می دهند و سبب غم و اندوه اهل زمین هستند. آنها هرگز غذا نمی خورند، امـا همیـشه تشنه هستند. سایر جنیان و دیـوها برای بقا و زنده ماندن، متوسل به آنها شده و از آنها کمک می گیرند.»

تورات به این موضوع این گونه اشاره می کند:

«در این زمان تعداد انسانها روی زمین زیاد می شد. پسران خدا مجذوب دختران زیبا روی انسانها شدند و هر کدام را که پسندیدند، برای خود به زنی گرفتند. آنگاه خداوند فرمود: روح من همیشه در انسان باقی نخواهد ماند، زیرا او موجودی است فانی و نفسانی. پس صد و بیست سال به او فرصت می دهم تا خود را اصلاح کند.پس از آن پسران خدا و دختران انسانها با هم وصلت نمودند، مردانی غول آسا از آنان به وجود آمدند. اینان یلان (دلاوران) معروف دوران قدیم هستند. هنگامی که خداوند دید مردم غرق در گناهند و دائماً به سوی زشتی ها و پلیدی ها می روند، از آفرینش انسان متأسف و محزون گشت.

همچنین در برخی نسخ آمده است که همین فرشتگان یا شیاطین بودند که باعث به وجود آمدن طوفان نوح شدند و طوفان نوح به خاطر شهوت پرستی آنان و تمایل شدید جنسیشان به زنان پدید آمده و دنیا را نابود کرد.

نام برخی از فرشتگان گنهکار به این ترتیب است:

یاقون (گمراه کننده دختران)، اسبیل (فریب دهنده کودکان برای انجام گناهان و شرارت)، گادیریل (کودکان را برای نواختن موسیقی به جنگها می کشاند) پی نِمی، کازادیا، سِمیاز، آریستاکیس، آرمِن، کوکبیل، رامیال، نیکوئیل، راموئیل و...»

اینها همه تنها تعدادی از فرشتگان گنهکار هستند که همراه نفیلیم به زمین رانده شدند.

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...