نامهای شیطان

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه

مقدمتاً در باب نامهای شیطان باید گفت که: تمامی موارد مطروحه، از دید فرهنگها و عقاید غیر اسلامی بوده و به هیچ وجه تأیید نمیگردد. و فقط از باب شناخت عمومی به مسئله و بیان دیدگاهها مطرح شده است. و در مواقع لزوم، اگر از نظر اسلام چیزی تأیید شده باشد، با ذکر سند ارائه می گردد.

عزازیل:  Azazel

بد زگستاخی کسوف آفتاب           شد عزازیلی ز جرأت رد باب

نام شیطان قبل از رانده شدن از بهشت، «عزازیل» (Azazel) بوده است. و این نام برای این به او اطلاق می شده که او عزیز ملائکه الهـی بوده است. (عزازیـل نام دیگر شیـطان قبل از رانده شدن از درگاه خداوند است. همانطور که قبلاً اشاره شد نام او حارث بود.)

از اینجا از زبان کتب مربوط به شیطان، در فرهنگ غیر اسلامی و همچنین از زبان تورات و انجیل بیان می گردد.

او شیطان، رئیس شیطنت و پلیدی است که در بیابان مانند شبح زدگان می گردد. در میـان قبایل سـامی و عبرانی قدیم، بـرای او قربانی می کردند.

در کتاب عهد قدیم نوشته شده که Azazel »عزازیل« قدح بزرگی است، در دست «Se'irim» که دیو پر مو و کرکین است. از آداب مربوط به او، پرستش همراه با انجـام عمل جنسی با زنان، همراه بزغاله ها می باشد.

«Se'irim»(سیریم) دیو بزغاله ای شکل است که همراه عزازیل بوده و باعث خرابی ها و ویرانی ها است.

در انجیل درباره او چنین می خوانیم:

«در این هنگام جانور عجیبی را در رویا دیدم که از دریا بالا آمد. این جانور هفت سر داشت و ده شاخ. روی هر شاخ او یک تاج بود و روی هر سر او یک نام کفر آمیزی نوشته بود. این جانور شبیه پلنگ بود، اما پاهایش مانند پاهای خرس و دهانش مانند دهان شیر بود.

اژدها تاج و تخت و قدرت و اختیارات خود را به او بخشیده بود. یکی از سرهایش را دیدم که زخم کشنده ای برداشته بود، ولی خود به خود خوب شد.

آنگاه تمام مردم دنیا از این معجزه غرق در حیرت شدند و جانور را با ترس و احترام پیروی کردند. آنان اژدها را که چنین قدرتی به جانور بخشیده بود ستایش کرده، گفتند: کیست به بزرگی او، که می تواند با او بجنگد؟

سپس اژدها آن جانور را تحریک کرد تا به گزافه گویی بپردازد و به او اختیار داد تا امور دنیا را به مدت چهل و دو ماه به دست گیرد. در تمام این مدت، به اسم خدا و خانه خدا و تمام کسانی که در آسمانند کفر می گفت. و...»

«سپس جانور عجیب دیگری دیدم که از داخل زمین بیرون آمد. این جانور دو شاخ داشت، مانند شاخهای بره و صدای وحشتناکش مثل صدای اژدها بود. او تمام قدرت جانور اول را که از زخم کشنده خود خوب شده بود، به کار می گرفت و از تمام دنیا می خواست جانور اول را بپرستند. او پیش چشمان همه دست به معجزات باور نکردنی می زد و از آسمان آتش به زمین می بارید.»

در تورات نیز درباره او چنین آمده است:

«حیوانات وحشی در ادوم گردش خواهند کرد و زوزه آنها در شب، همه جا خواهد پیچید. هیولاهای شب بر سر یکدیگر فریاد خواهند زد و غولها برای استراحت به آنجا خواهند رفت. در آنجا جغد ها آشیانه خواهند کرد، تخم خواهند گذاشت، جوجه هایشان را از تخم بیرون خواهند آورد» ...

... «او باید یک بز را ذبح کند و دیگری را در بیابان رها سازد. ولی برای این کار لازم است اول قرعه بیاندازد. آنگاه بزی را که به قید قرعه برای خداوند تعیین شده، بعنوان قربانی گناه ذبح کند و بز دیگر را زنده به حضور خداوند آورد و سپس به بیابان بفرستد تا گناه قوم اسرائیل را با خود ببرد.

در واقع بـزی که همراه «عزازیل» است به تعبیـر تورات همان بزی است که قرار بوده گناه بنی اسرائیل را با خود ببرد. که گرفتار «عزازیل» شده و با او همراه گشته است.

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...