آیا کتاب مقدس مربوط به زمان حاضر می‌شود؟

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه

جواب: عبرانیان 4: 12 می‌گوید، "زیرا کلام خدا زنده و مقتدر و برنده تر است از هر شمشیر دو دم و فرو رونده تا جدا کند نفس و روح و مفاصل و مغز را و ممیز افکار و نیتهای قلب است." در حالیکه کتاب مقدس در حدود 1900 سال پیش کامل شد، صحت و ارتباط آن با زمان حاضر دست نخورده باقی مانده است. کتاب مقدس تنها منبع صحیح از مکاشفة خدا دربارة خود و نقشه اش برای انسان است که به ما داده.

کتاب مقدس شامل اطلاعات بسیار زیادی دربارة دنیای طبیعی است که بوسیلة دانشمندان و تحقیقات آنها تایید شده است. بعضی از این قسمتها شامل لاویان 17: 11، جامعه 1: 6-7، ایوب 36: 27-29، مزمور 102: 25-27 و کولسیان 1: 16-17 می باشند. همچنانکه داستان نقشة نجات خداوند برای انسان باز و بیان می‌شود، داستان شخصیتهای مختلف زیادی بطور واضح و دقیق توضیح داده می‌شود. در این نوشته ها، کتاب مقدس اطلاعات زیادی دربارة رفتار انسان و تمایلات او می‌دهد. تجربة هر روزة ما نشان می‌دهد که این اطلاعات دربارة شرایط انسان دقیقتر و وسیعتر از کتابهای روانشناسی می‌باشد. خیلی از حقایق تاریخی که در کتاب مقدس ثبت شده‌اند بوسیلة منابع خارج از کتاب مقدس تایید شده‌اند. تحقیقات تاریخی اغلب تشابه بسیار زیادی بین نوشته های کتاب مقدس و نوشته های خارج از کتاب مقدس دربارة همان وقایع را نشان می دهند.

بهر حال، کتاب مقدس یک کتاب تاریخی، یا یک کتاب روانشناسی، و یا یک مجلة علمی نیست. کتاب مقدس توضیحی است که خدا دربارة اینکه او کیست و چه خواسته و نقشه ای برای انسانها دارد، به ما داده است. مهمترین قسمت این مکاشفه داستان جدایی ما از خدا بوسیلة گناه است و اینکه او ترمیم رابطه اش با ما را بوسیلة قربانی کردن پسرش عیسی مسیح بر صلیب مهیا کرد. نیاز ما برای نجات و خواست خدا برای برقراری رابطه با ما تغییر نمی‌کند

کتاب مقدس محتوی اطلاعات زیاد، دقیق و مطابق زمان ماست. مهمترین پیغام کتاب مقدس-نجات و آزادی از گناه- بصورت جهانی و تا ابد مربوط به نسل انسان است. کلام خدا هیچوقت از مد نمی افتد، و بهتر هم نمی‌شود. فرهنگ ها عوض می‌شوند، قوانین عوض می‌شوند، نسلها می آیند و می‌روند، اما کلام خدا به همان اندازه که مربوط به زمان نوشته شدن آن بود، مربوط به زمان حال هم هست. تمام کلام خدا الزاما به همان شکل آن زمان مربوط به زمان حال نیست، اما در همة کلام خدا حقایقی هست که می‌توانیم و باید امروزه در زندگیمان بکار ببریم.

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...