ربوده شدن کلیسا یعنی چه؟

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه

کلمة "ربوده شدن" در کتاب مقدس نیست. اما مفهوم آن بطور واضح در کلام خدا آمده است. ربوده شدن کلیسا واقعه ایست که در آن خدا همة ایمانداران را از روی زمین بر می دارد تا راهی باز کند که داوری عادلانة خود را در زمان مصیبت عظیم بر زمین بیاورد. ربوده شدن اساسا در 1 تسالونیکیان 4: 13-18 و 1 قرنتیان 15: 50-54 آمده است. خدا همة ایماندارانی را که مرده اند، بر می خیزاند، به آنها بدن پر جلال می‌دهد، و آنها را از روی زمین بر می دارد، و همراه آنها ایماندارانی را که در آن زمان هنوز زنده اند بدن متبدل و پر جلال می بخشد و بالا می برد. "زیرا خود خداوند با صدا و با آواز رئیس فرشتگان و با صور خدا از آسمان نازل خواهد شد و مردگان در مسیح اول خواهند برخاست. آنگاه ما که زنده و باقی باشیم با ایشان در ابرها ربوده خواهیم شد تا خداوند را در هوا استقبال کنیم و همچنین همیشه با خداوند خواهیم بود." (1تسالونیکیان 4: 16-17).

ربوده شدن در طرفه العینی انجام می‌شود، و ما بدن پر جلال را در آن زمان دریافت می کنیم." همانا به شما سری می گویم که همه نخواهیم خوابید لیکن همه متبدل خواهیم شد. در لحظه ای در طرفه العینی بمجرد نواختن صور اخیر زیرا کرنا صدا خواهد داد و مردگان بیفساد خواهند بر خواست و ما متبدل خواهیم شد" (1 قرنتیان 15: 51-52). ربوده شدن واقعه ای پر جلال است که همة ما باید به انتظار آن باشیم. بالاخره از گناه آزاد خواهیم بود و در حضور خداوند تا ابد بسر خواهیم برد. بحث های زیادی پیرامون معنی و وسعت ربوده شدن است. اما این هدف خدا نیست، بلکه در رابطه با ربوده شدن، خدا می خواهد که ما همدیگر را با یاد آوری این واقعه تشویق کنیم (1 تسالونیکیان 4: 18).

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...