ارتباط بین عالم لاهوت با عالم مثل و بالنتیجه عالم ملکوت

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه

همانطور که می‌دانیم در ادیان الهی بر یکتایی خداوند تأکید فراوان شده است. حتی در افسانه‌های یونانی که بر مبنای چندخدایی است و برای امورات مختلف خدایان متعدد قائل شده‌اند، در نهایت به خدای خدایان زئوس می‌رسیم که خدای برتر است. بدین گونه نیز می‌توانم نتیجه گرفت که خداوند در تفکر یونانی واحد بوده و اموراتی که در ادیان الهی به تقدیر و فرشتگان نسبت داده می‌شود در آن فرهنگ به خدایان انحصاری نسبت داده می‌شود که حوزه فعالیت خاصی دارند.

بنابراین در هر دو صورت عالم عالم لاهوت برای ارتباط با عوالم پایین‌تر از جمله عالم ملکوت از نوعی مفسر و مترجم استفاده می‌کند زیرا زبان الهی برای هیچ مخلوقی قابل درک نیست. این عالم همان عالم مثل است. این عالم است که به اوامر الهی قالب می‌زند و آنرا برای مخلوقات قابل درک می‌کند. بنابراین پس از ذات خداوند و عرش الهی مهمترین عالم، عالم مُثُل است. اینجاست که ترجمه‌ها صورت گرفته و اوامر ابلاغ شده و حتی وحی برای بدست جبرئیل سپرده شدن ترجمه می‌شود.

نکته آخر: در عالم ناسوت و ملکوت امکان «موازات» وجود دارد. موازات بدین معنا است که عوالم موازی هم رتبه با هم امکان قرار گرفتن در کنار هم دارند. همانطور که سوره جن اشاره شده است، خداوند مخلوقات دیگری جز انسان نیز دارد که در بین عوالم آنها پرده‌ای کشیده است. این پرده در بخش ادراک انسان قرار دارد که در شرایط خاصی این پرده را کنار زد. شرایط آن در فصول بعدی به تشریح و تفصیل بیان خواهد شد. بنابراین برای انسان عادی ممکن است مثلاً با جن دیدار داشته باشد اما امکان دیدار عالم ملکوت را هرگز نخواهد داشت. مگر آنکه فرشته‌ای به امر خداوند به سمت عالم ناسوت حرکت کرده و خود را بنمایاند.

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...