لویاتان از کتاب ایوب

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه

لویاتان جزء ناشناخته‌ترین موجودات است. وجود آن هرگز به اثبات نرسیده است. اما در زیر باب 41 از کتاب ایوب آورده شده است که در وصف این موجود است:

 

۱آیا می‌توانی تمساح را با چنگک شکار کنی یا زبانش را با ریسمان ببندی؟۲آیا می‌توانی پوزهاو را مهار و لاشه اش را با چنگک سوراخ کنی؟۳آیا پیش تو زاری می‌کند که به او آزار نرسانی؟۴آیا با تو پیمان می بندد که همیشه خدمتکار تو باشد؟۵آیا می‌توانی با او مثل یک پرنده، بازی کنی یا به گردنش قلاده انداخته به کنیزانت ببخشی؟۶آیا ماهیگیران می‌توانند او را تکه تکه کنند و به تاجران بفروشند؟۷آیا تیر در پوست او فرو می رود یا نیزهماهیگیری سر او را سوراخ می‌کند؟۸اگر به او دست بزنی چنان غوغایی برپا می‌کند که تا یادت باشد دیگر این کار را نکنی. ۹هر کسی که بخواهد او را شکار کند از دیدنش خود را می بازد و جرأت خود را از دست می‌دهد. ۱۰اگر تحریک شود، آن قدر خشمگین می‌گردد که کسی جرأت نمی‌کند، در برابر او بایستد. ۱۱در تمام روی زمین کسی نیست که به او حمله کند و زنده بماند. ۱۲بگذار تا دربارهپاهای هیولا برایت بگویم که چقدر قدرتمند است. ۱۳کسی نمی‌تواند پوست او را بشکافد یا زرهی را که می پوشد، سوراخ نماید۱۴یا جرأت کند که به دندانهای ترسناک او نزدیک شود و یا دهان او را باز کند. ۱۵پشت او از پره های زره مانند تشکیل شده۱۶و این پره ها آن چنان نزدیک و محکم به هم بافته شده‌اند که هیچ چیزی قادر نیست،۱۷آنها را از هم جدا نماید و حتّی هوا هم نمی‌تواند در آنها نفوذ کند. ۱۸وقتی عطسه می زند، بخار آن در پرتو نور آفتاب می درخشد و چشمانش به آفتابی می مانند که هنگام صبح طلوع می‌کند. ۱۹از دهانش شعله ها و جرّقه های آتش برمی خیزد. ۲۰از سوراخهای بینی اش مثل بخاری که از دیگ جوشان برمی خیزد، دود خارج می‌شود. ۲۱نَفَس او آتش می افروزد و از دهانش شعلهآتش زبانه می‌کشد. ۲۲نیروی او در گردنش جا دارد و هر که با او روبه رو شود، وحشت می‌کند. ۲۳طبقات گوشت بدنش سخت و محکم به هم چسبیده اند. ۲۴دلش مانند سنگ زیرین آسیاب سخت است. ۲۵وقتی از جا برمی خیزد، نیرومندان به وحشت افتاده، از ترس بیهوش می‌شوند. ۲۶شمشیر، نیزه، تیر یا گُرز در او اثر نمی‌کند. ۲۷آهن برایش مثل کاه است و برنز مانند چوب پوسیده. ۲۸تیر نمی‌تواند او را بگریزاند، سنگ فلاخن مثل پَر کاه در او اثر نمی‌کند. ۲۹گرز برای او مانند کاه است و به نیزه هایی که به سویش پرتاب می‌شوند، می خندد. ۳۰پوست شکمش مثل تکه های ناهموار سفال است و مانند پنجهخرمنکوب بر زمین شیار می زند. ۳۱او دریا را مثل آب جوشان به حرکت در می آورد و آن را مثل ظرفی از روغن به حباب تبدیل می‌کند. ۳۲خط درخشانی پشت سر خود بر جای می گذارد و دریا از کف، سفید می‌شود. ۳۳در روی زمین هیچ حیوانی مانند او بی باک نیست. ۳۴او پادشاه حیوانات وحشی است و از همه جانوران برتر است»

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...