روایات در مورد خروج دجال

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه

روایاتی که در مورد خروج دجال در آخر الزمان و قبل از خروج امام مهدی (ع) وارد شده است ، ولی بیشتر آن ها در مصادر حدیثی اهل سنت یافت می شود و در مصادر حدیثی شیعه کمتر از این علامات قیامت است. و این که او متولد شده و از زمان رسول خدا (ع ) زنده است . او کسی است که کارهای خارق العاده و سحر آمیز انجام داده و در نتیجه مردم را گمراه می سازد . او کسی است که ادعای ربوبیت کرده و ... و در آخر امر ، امام مهدی (ع) و حضرت مسیح (ع) او را خواهند کشت .

شرحی بر خروج دجال

بخاری به سندش از انس بن مالک نقل میکند که پیامبر (ع) فرمود: "یجی الدجال حتی ینزل فی ناحیه المدینه ثم ترجف المدینه ثلاث رجفات فیخرج الیه کل کافر و منافق" ؛ " دجال خروج می کند تا آن که در ناحیه ای از مدینه فرود می آید ، در مدینه سه بار اعلان آماده باش جنگ داده می شود ، آن گاه به سوی او هر کافر و منافقی حرکت می کند".

صفات دجال در مصادر عامه

اهل سنت در مورد صفات و خصوصیات دجال مطالب مختلفی را از پیامبر (ع) نقل کرده اند. اینک به برخی از آن ها اشاره می کنیم:

1-    پیامبر (ع) امتش را از او برحذر داشته است:

بخاری به سندش از انس نقل می کند که رسول خدا (ع) فرمود : "ما بعث نبی الا انذر امته الاعور الکذاب..."؛ " هیچ پیامبری مبعوث به رسالت نشد مگر آن که امتش را از اعور کذاب بر حذر داشت..."

2-   پیامبر (ع) از فتنه او به خدا پناه برد

بخاری به سندش از عایشه نقل می کند که از رسول خدا (ع) شنیدم که در نمازش از فتنه دجال به خداوند پناه می برد.

1-    دجال کافر است .

بخاری در همان حدیث سابق از انس نقل می کند که پیامبر فرمود:

"...مکتوب بین عینیه :کافر"؛ "بین دو چشم او نوشته شده :او کافر است".

2-   ادعای ربونیت می کند.

ابن ماجه به سندش از رسول خدا نقل می کند که درباره صفت دجال فرمود : "فیقول انا ربکم" .  ...او میگوید من پروردگار شما هستم".

3-  طول عمر دجال

مسلم در صحیح  خود حدیث مفصلی را به عنوان حدیث جساسه نقل کرده است . در آن حدیث دجال می گوید :" انا المسیح و انی اوشک آن یوذن لی فی الخروج ..."؛  "من مسیحم، نزدیک است که من اذن خروج داده شود...".

و از آنجا که هنوز اذن خروج به او داده نشده لذا طبیعتا عمر او طولانی است.

4- همراه او آب و آتش است.

بخاری از پیامبر اکرم در مورد دجال نقل می کند : " ان معه ما و نارا ، فناره ما بارد و ماوه نار" ، " همانا با او آب و آتش است .آتش او آب گوارا است. وآب  او آتش است".

مسلم نیز نقل می کند : " ان الدجال یخرج و ان معه ما فنار تخرق و اما الذی یراه الناس نارا فما بارد عذب .فمن ادرک ذلک منکم فلیقع فی الذی یراه نارا فانه ما عذاب طیب"؛ " همانا دجال خروج می کند در حالی که با آن آب و آتش است ، و آنچه را که مردم با آتش می بینند ان آب خنک و گوارا است که در حقیقت آب گوارا و پاک است".

1-    حضرت مسیح هنگام فرود آمدن به زمین او را خواهد کشت .

مسلم در چند حدیث که نقل کرده به این موضوع اشاره کرده است از جمله این که از پیامبر اکرم در توصیف دجال نقل می کند که فرمود : (( فبینما هو کذلک اذ بعث الله المسیح بن مریم فینزل عند المناره البیضا شرقی دمشق ... فیطلبه حتی یدر که بباب لد فیقتله)) ؛ " در این خداوند مسیح بن مریم را مبعوث می کند، او در کناره مناره سفید رنگی در قسمت شرقی دمشق فرود می آید ... دجال را دنبال می کند تا اینکه او در کنار درب لد می یابد و به قتل می رساند ".

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...