قیام یمانی در روایات اسلامی

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه

در روایت اسلامی سخن از گروهی زبده است ، که به محض ظهور امام مهدی علیه السلامبه آن‏ حضرت ملحق می‏شوند . بدیهی است که این گروه ابتدا به ساکن خلق نمی‏شوند و بهقول معروف از پای بوته هیزم سبز نمی‏شوند . معلوم می‏شود در عین اشاعه و رواج ظلم وفساد ، زمینه هایی عالی وجود دارد که چنین گروه زبده را پرورش می‏دهد . این خودمی‏رساند که نه تنها حق و حقیقت به صفر نرسیده‏ است ، بلکه فرضا اگر اهل حق از نظرکمیت قابل توجه نباشد از نظر کیفیت‏ ارزنده‏ترین اهل ایمانند و در ردیف یاران امامحسین علیه السلام.

از نظر روایات اسلامی در مقدمه قیام و ظهور امام یکسلسله قیامهای‏ دیگر از طرف اهل حق صورت می‏گیرد ، آنچه به نام قیام یمانی قبل ازظهور بیان شده است نمونه‏ای از این سلسله قیامها است . این جریانها نیز ابتدا بهساکن و بدون زمینه قبلی رخ نمی‏دهد . در برخی روایات اسلامی سخن از دولتی است ازاهل حق که تا قیام مهدی‏ عجل الله تعالی فرجه ادامه پیدا می‏کند . در برخی ازروایات نشانه های ظهور به دو دسته تقسیم شده اند: یکی نشانه های محتوم(حتمی) ظهور،یعنی نشانه هایی که حتماً واقع می شوند و دیگر نشانه های غیر محتوم، یا نشانه هاییکه امکان دارد رخ ندهند. نشانه های محتوم، چنانکه در برخی روایات به آنها اشارهشده، عبارتند از :1ـ قیام و شورش سفیانی؛ 2ـ خروج یمانی؛ 3ـ کشته شدن نفس زکیه درمسجدالحرام؛ 4ـ فرو رفتن زمین در منطقه «بیداء» و 5 ـ صیحه(ندای)آسمانی.شیخطوسی ، در کتاب الغیبة از امام باقر علیه السلام چنین نقل می کند: پنج رویداد پیشاز بپا خاستن قائم از نشانه ها بشمار می رود: برخاستن ندایی از آسمان، خروج سفیانی،شکافته شدن زمین در منطقه «بیداء»، خروج مردی از یمن و کشته شدن نفس زکیه.

در مورد «خروج سفیانی» که در این روایت به عنوان نشانه ظهور ذکر شده، بایدگفت: چنانکه در روایات آمده است، «سفیانی» مردی است از نسل آل ابی سفیان که از شامو یا همان سوریه فعلی سر به شورش برداشته و مناطق زیادی را، تحت سلطه خود می گیرد،تا سرانجام در زمانی که به قصد تصرف مکه راهی این مکان می شود در منطقه ای بینمدینه و مکه که به آن «بیداء» گفته می شود زمین شکافته شده و لشکریان او در دل زمینفرو می روند. .در مورد خروج «یــمــانی» نیز باید گفت که به نقل روایات، هم زمان باقیام سفیانی در شام، مردی از یمن نیز حرکتی را آغاز می کند و مردم را به سوی حق وطریق مستقیم فرا می خواند و قیام او صحیح ترین قیام ها و پرچمی که او بلند می کندهدایت بخش ترین پرچم ها خواهد بود.

در این زمینه از امام صادق علیه السلامچنین نقل شده است :خروج هر سه؛ خراسانی سفیانی و یمانی در یک سال، یک ماه و یک روزواحد صورت می گیرد و در بین آنها هیچ پرچمی هدایتگر تر از پرچم یمانی نخواهد بود. او به سوی حق هدایت می کند ( بحا رالانوار ج 52ص 210.) بنابر این خروج یمنى ازنشانه هاى حتمى ظهور است . درباره انقلاب وقیام یمنى روایات بسیارى وارد شده است. روایات مى گوید: یمنى در پى نبرد سفیانى با وى وارد عراق مى شود. نیروهاى یمنى وایرانى جهت رویارویى با سفیانى وارد عمل مى شوند واز روایات چنین ظاهر مى شود کهنقش نیروهاى یمن در نبرد سفیانى نقش پشتیبانى از نیروهاى ایرانى است، زیرا از لحناخبار چنین فهمیده مى شودکه طرف درگیر با سفیانى، مردم مشرق زمین یعنى یارانخراسانى وشعیب هستند، وگویا یمنى ها پس از یارى رساندنِ به آنان به یمن باز مىگردند.

اما در منطقه خلیج، علاوه بر حجاز یمنى ها نقش اساسى خواهند داشت،گر چه روایات، آن را خاطر نشان نساخته اند ولى به طور طبیعى با توجه به روند حوادثظهور وجغرافیاى منطقه، بایستى فرمانروایى یمن و حجاز وکشورهاى حوزه خلیج در دستنیروهاى یمن، پیرو حضرت مهدى(ع) قرا ر گیرد. اخبار مؤید این است که انقلاب یمنى بهنهضت ظهور امام(ع) نزدیک تر است تا انقلاب زمینه ساز ایرانیان، حتى اگر فرض کنیمیمنى قبل از سفیانى قیام مى کند یا آن که یمنى دیگرى زمینه ساز یمنى موعود مى باشد. در پاره اى روایات سخن از درفش یمنى به میان آمده که از همه درفش ها هدایت کننده تراست زیرا که دعوت به حق مى کند. (بحارا لانوار ج 52 ص 210) احتمالات بسیارى دربارههدایت کننده تر بودن درفش یمنى داده اند، اما پسندیده این است که درفش یمنى اگرهدایت گرى بیشترى دارد به این دلیل است که مستقیما از رهنمودهاى حضرت مهدى(ع) برخوردار مى گردد. همچنین یمنى به دیدار حضرتش نائل مى شود وکسب شناخت ورهنمود مىکند. مؤید این امر هم روایات مربوط به انقلاب یمنى هاست که رهبر انقلابیمن، یعنى شخص یمنى را مى ستاید وبا این عبارات توصیف مى نماید: به سوى حق هدایت مىکند و شما را به سوى صاحبتان مى خواند واین که براى هیچ مسلمانى سرپیچى از آن جایزنیست وکسى که چنین کند اهل آتش خواهد بود، اما انقلاب زمینه ساز ایرانیان، درروایات آن بیش از ستایش رهبران آن، ستایش از عموم گردیده است. از مجموع آیات وروایات استنباط می‏شود که قیام مهدی موعود ( عج ) آخرین حلقه از مجموع حلقاتمبارزات حق و باطل است که از آغاز جهان بر پا بوده است . " مهدی موعود تحقق بخشایده‏آل همه انبیاء و اولیاء و مردان مبارز راه‏ حق است " .

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...