نگاهی به فرقه های شیطان پرستی

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه

در طی 25 سال گذشتهبه دنبال روی آوردن مردم به سوی‌ معنویات و به منظور جلوگیری ازگرایش مردم به سویادیان الهی 2500 فرقه جدید ساخته شده است که با یک حساب سرانگشتی یعنی تقریبا هفته‌ای 2 فرقه ! 

یکی از این فرقه ها که خود دارای اشکال مختلفی است شیطان پرستیمیباشد که نزدیکی بسیار زیادی با جادوگری –witchcraft – دارد که جوانان بسیاری رابه دنبال خود کشانده است و بیشتر از همه خود را در غالب گروههای موسیقی به جوامعمعرفی کرده است . گذشته از اعتقادات شیطان پرستی، این گروه دارای سمبل ها و نشانههایی است حتما همه ما با آنها برخورد داشته ایم بد نیست تا معنی برخی از این علائمرا بدانیم:

(Inverted Pentagram) (پنج ضلعی وارونه): نشانهستاره صبح ، نامی که به شیطان تعلق دارد. این علامت در مراسم های مخفیانه ( کابالا ) و جادوگری برای احضار ارواح شیطانی استفاده میشود. این علامت را شیطان پرستان بادو ضلع در بالا و ملحدان با یک ضلع در بالا استفاده میکنند. در هر حال این علامتنشانه شیطان است و مهم نیست که یک نوک ضلع آن بالا باشد یا هر دوی آنها و یا دور آندایره ای کشیده شده باشد یا خیر در هر حال این علامت شیطاناست.

Baphomet دیو بافومت: علامت شیطان پرستی. خدای شیطانیو سمبل شیطان. ممکن است این علامت به شکل جواهرات دیدهشود.

666علامت انسان ، نشانه جانور (هیولا) – مکاشفات ... پس هرکس حکمت دارد عدد وحش را بشمارد ، زیرا که عدد انسان است و عددش 666 است

Ankh: سمبل باروری و شهوات در انسانها. روح شهوتقدرت این جمع زنان / مردان می باشد.

 Swastika or Sun Wheelصلیب شکسته یا چرخ خورشید: یک علامت مذهبی باستانی است که سالها قبل از قدرتگرفتن هیتلر به کار میرفت. این علامت در کتیبه های بودایی و مقبره های سلتی ویونانی استفاده میشده. در آیین پرستش خورشید ، این علامت به نظر می رسد نشانه مسیرحرکت خورشید در آسمان باشد.

All Seeing Eyeچشمی که بههمه جا می نگرد: آنها معتقدند که این چشم لوسیفر (شیطان) است و کسی که قدرت کنترلآن را دارد بر تمام دارایی ها حکومت میکند. این علامت در پیشگویی ها به کار میرود.جادوها، نفرین‌ها، کنترل‌های روحی و تمامی انحرافات تحت این علامت کار میکنند. این علامت روشنفکران است . به پول رایج ایالات متحده نگاهی بیندازید .این علامت اساس نظم نوین جهانی است.

Upside Down Cross صلیب وارونه:نشانه استهزاء و رد کردن مسیح میباشد. گردنبندهای آن توسط شیطان پرستان زیادی بهکار میرود. این علامت را میتوان همراه خواننده های راک و روی آلبوم های آنهادید. 

Goat Head  سر بز: (بز شاخدار ، بز مندس) mendes :همان ba'al بعل خدای باروی مصر باستان) ، بافومت ، خدای جادو ، scapegoat (بز طلیعه یاقربانی). این یکی از راههای شیطان پرستان برای مسخره کردن مسیح است زیرا گفته میشودکه مسیح مانند بره ای برای گناهان بشر کشته شد.

Anarchy (هرج و مرج): این علامت به معنای از بین بردن تمام قوانین میباشد. به عبارت دیگر " هرچه تخریب کننده است تو انجام بده " یعنی همان قانون شیطان پرستی . این علامت توسطپانک ها هوی متالها و راک ها به کار میرود.

Anti Justiceضدعدالت: تبر رو به بالا علامت عدالت روم قدیم بوده است که علامت واژگون شده آننشانه ضدعدالت یا شورش و طغیان میباشد. فمنیست ها از دو تبر رو به بالا به معنیمادر سالاری باستانی استفاده مینمایند.

 

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...