نبرد آرماگدون , نبرد آخرالزمان

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه

«آرماگدون» نام واقعه ایست که مسیحیان باور دارند درآخر الزمان روی خواهد داد. این واقعه مانند همان اتفاقی است که مسلمین و بالاخصشیعیان در باره ظهور انقلابی الهی برای برپایی عدالت و حکومت جهانی خداوند به آنمعتقدند.

نبرد بزرگ آرماگدون

مسیحیان صهیونیست می‌گویند کهپیش از ظهور (مجدد) مسیح و برپایی قیامت و پس از یک دورة فلاکت 7 ساله که منجر بهنبرد با دجال می‏شود، جنگ آرماگدون اتفاق می‏افتد.29 آنان برای این درگیریویژگی‌های منحصر به فردی بیان می‌کنند که پس از این خواهیم دید که حتی معتقدند وقوعاین جنگ بزرگ جهانی بسیار نزدیک است و نسل فعلی بشریت قطعاً شاهد وقوع آن خواهدبود

اعتقاد به این امر موهوم چنان در میان سیاست‌گزاران آمریکایی نفوذکرده است که بسیاری از سیاست‌های رییس جمهورهای گذشته و کنونی آمریکا در راستایعملی شدن این جنگ مقدس بوده تا آنجا که آنان حتی در سیاست اقتصاد نیز تلاش می‏کردندمیزان کمک‌های دولت آیالات متحده به اسراییل، افزایشیابد.

ریگان یکی از روسای جمهور پیشین آمریکا درباره‌ی نبردآرماگدون گفته است: «آرزو دارم که خداوند به من عنایت کند تا زمینه‌ی نبرد آرماگدونرا فراهم سازم تا بدان وسیله در این نبرد شرکت کنم و مشیت و خواست الهی را به صورتاجرا بگذارم و باعث بازگشت دوباره‌ی مسیح(ع) بشوم

"آرماگدون" یا "هرمجدو" دره ای پر رمز و راز در 55 میلی شمال تل آویوپایتخت اسرائیل است که از هم اکنون، آبستن پیشرفته ترین تسلیحات قدرت های برتر جهانبرای رویارویی حدود 400 ملیون انسان در نبرد پایانی است. ایندره که "دره‌ تصمیم در مورد بشریت" نیز خوانده می شود، بربنیاد پیشگویی های تورات وانجیل، ناوردگاه اصلی نبرد نیروهای نیکی و نیکوکاری و بدی و شرارت در آخرالزمانبشمار می آید. برمبنای این پیشگویی ها، در این "آخرین همه سوزی بشریت" دوسوم کلیهودیان کشته خواهند شد و نجات یافتگان، به عنوان مسیحیان نو آیین، به تبلیغ مسیحیتخواهند پرداخت! دراین نبرد بزرگ نیروهای نیکی و بدی، ازدیدگاه انجیل و تورات، انسانها به اندازه ‌ای کشته می شوند که تا فاصله دوصد میلی، خون تا دهانه اسب بالا خواهدآمد.آرماگدون، افزون براینکه یک محدوده جغرافیایی مهم، استراتیژیک و تعیینکننده فرجام تاریخ است، نوعی نگاه و نگره غالب در نحوه برخورد با مسایل کلان جهانیو در واقع، میزانی برای بازسنجی خوب و بد پدیده های پیرامون دنیای غرب نیز به حسابمی آید. رونالدریگان، یکی از روسای جمهور پیشین امریکا، باری در یکی از سخنرانیهایش گفته بود:

"برای یک آرماگدون واقعی مسلحشویم!"البته این اتفاقی نیست که تنها در زمان ریگان روی داده باشد و از آنزمان به این طرف، دیگر کسی به آن نیندیشیده باشد؛ در برنامه معرفی جان بولتن،سیاستمدار بنیادگرا و نو محافظه کار امریکایی در سنای امریکا برای کسب رأی اعتماد،یکی از ماموران بلند رتبه کاخ سفید در توصیف وی گفت: "جان بولتن شخصیتی است که مندوست دارم در آرماگدون در کنار ویبایستم

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...