ماجرای کفن تورین (عمرسنجی به روش رادیوکربن)

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه

کشف کفن:

کفن تورین که به گمان برخی حضرت عیسی رادرآن دفن کرده بودند از پس رازها به درآمده است. این کفن پارچه‌ای است به طول 420 سانتیمتر و به پهنای 120 سانتیمتر که رنگ خون و تصویری قهوه‌ای کمرنگی از یک انسان را می‌نمایاند. سایه زخمهایی که براین کفن نقش بسته، سازگار با مصیبتی است که بنا بر روایات انجیل برحضرت عیسی واردآمده بود.

کفن تورین نخستین بار درحدود سال 1350 میلادی، 13 قرن پس از درگذشت حضرت عیسی، به نمایش گذاشته شد، و هیچ کس تاکنون توضیح نداده است که این کفن درخلال آن سیزده قرن کجا بوده و چرا فقط در آن زمان مشخص ظاهر گشت.

شکاکان ازهمان ابتدا گمان می‌کردند که کفن تورین را آدم حقه بازی در همان زمانها ساخته است.

ولی چگونه می‌توان مطمئن شد؟ یک راه این است که سن کفن را تعیین کنیم، اگر لااقل 2000 ساله بود، شایدواقعا به حضرت عیسی تعلق داشته باشد. ولی اگر 700 ساله بود، مساله منتفی است. درچنددهه گذشته، دانشمندان طریقی برای یافتن عمرمواد آلی یافته‌اند. این روش براساس مطالعه اتم کربن است.

واپاشی و عمرسنجی کربن:

درطبیعت کربن به سه نوع ایزوتوپ موجوداست: کربن 12، کربن 13، کربن 14. این ایزوتوپها در تعداد نوترونهای هسته نابرابرند. کربن 12 و کربن 13 پایدارند، ولی کربن 14 رادیواکتیو است و فرومی‌پاشد (تجزیه می‌شود). در هر5700 سال، از هر مقدار کربن 14 نیمی از آن فرو می‌پاشد، نصف باقیمانده درمدت 5700 دیگر فرو می‌پاشد و... دراین واپاشی کربن 14 باگسیل یک ذره بتا یا الکترون به نیتروژن 13  تبدیل می‌شود.

با درنظرگرفتن میلیاردها سالی که از شکل‌گیری زمین می‌گذرد، هرکربن 14 موجود در آغاز می‌باید تا کنون فرو پاشیده باشد. ولی، کربن 14 جدید به طورمداوم ازطریق بمباران اتمها در جو به وسیله پرتوهای کیهانی تولید می‌شود. مقدارتشکیل این کربنهای جدید تقریبا معادل بامقدارفروپاشی است.

لذا همواره اندکی کربن 14 درجو وجود دارد که تشکیل شده ولی هنوز فرو نپاشیده است. مادامی که بمباران پرتو کیهانی منظم است، مقدارکربن 14 سال به سال و قرن به قرن همیشه یکسان است. هرچندکه مقدار کربن 14 درزمین ناچیزاست، آن را می‌توان آشکار کرد و مقدارش را اندازه گرفت، چرا که در فروپاشی ذرات پرانرژی تولید می‌کند. گیاهان از هوادی اکسیدکربن (شامل کربن 14) جذب می‌کنند. کربن 14 همان خواص شیمیایی اتمهای دیگر را دارد و در بافتهای گیاهان به همان طریق در واکنشها شرکت می‌کنند. بنابراین، همه گیاهان زنده مقدارمعینی کربن 14 تازه را جایگزین اتم فروپاشیده می‌کنند. حیوانات کربن 14 را از گیاهان (یا از حیوانات دیگری که گیاه خورده‌اند) کسب می‌کنند، لذا حیوانات نیزمقدار معینی کربن 14 در بافتهایشان دارند.

ولی وقتی که گیاه می‌میرد، کربن 14 موجود در بافتهایش تدریجا فرو می‌پاشد و کربن 14 تازه ازهواجای آن را نمی‌گیرد. این درمورد حیوانات نیز صدق می‌کند. می‌توان مقدار کربن 14 هر چیز باقیمانده‌ای را که روزگاری جزئی از ارگانیسم دارای حیات بود، اندازه‌گیری کرد. هر چه مقدارکربن 14 کمتر باشد، نشان می‌دهد که این شی در زمانی بسیار پیش از این، موجود زنده بوده است.

این اندازه‌گیری را می‌توان بادقت کامل انجام داد.به کمک چنین عمرسنجی کربن 14 دانشمندان عمر چوبهای قدیمی زیستگاههای انسان پیش ازتاریخ و عمر پارچه اجساد مومیایی و امثال آن را تعیین کرده‌اند. با این روش عمر اجسام، تا 45000 ساله را می‌توان اندازه گرفت. این روش برای تاریخ‌دانان و باستان‌شناسان بسیارمفیداست.

پس ضرورت داشت که تکه کوچکی (به اندازه یک  تمبر پستی) از پارچه کفن را ببرند، پاک کنند و بسوزانند. درحین سوختن چارچه دی‌اکسیدکربن (متشکل ازیک اتم کربن ودواتم اکسیژن) تشکیل می‌شود و می‌توان باحذف اتمهای اکسیژن خود اتم کربن را به دست آورد. سپس اتمهای کربن رابه شیوه‌ای بسیار پیچیده تفکیک کرد و مقدارکربن 14 را به دست آمده را، با آگاهی دقیق ازسرعت فروپاشی و تولید ذرات، اندازه‌گیری کرد.

نتیجه:

نتایج در مورد کفن تورین بسیارروشن بود. نخهای آن 700 سال پیش پاره‌ای ازیک گیاه پنبه‌ای زنده بوده است. ازاین روکفن تورین درزمانی متاخر ساخته شده و ارتباطی به حضرت عیسی نداشته است. البته واضح نیست که چگونه علامات رابرروی کفن ایجاد کرده‌اند. به نظرنمی‌رسد که ایجاد چنین نشانهایی چندان ساده باشد. این نقشها، برای بسیاری افراد معجزه‌گونه به نظرمی‌رسد. ولی چنین امری محتمل نیست.

سه سده است که دانشمندان مبهوت مانده‌اندکه آنتونیو استرادیواری (ویولن سازایتالیایی سالهای 1644 تا 1737) چگونه ویولونهایش را می ساخت. آنان هر کاری که می‌کنند، نمی‌توانند ویولونی بسازند که صدای ویولون استرادیواری را داشته باشد. ولی هیچ کس ادعا نمی‌کند که استرادیواری قدرت معجزه داشته است. سازنده کفن تورین نیز معجزه‌گر نبوده است. اگربه دانشمندان اجازه دهند تا کفن را کاملا بررسی کنند، شاید بتوانند دریابند که چگونه ساخته شده است.

(دانشمندانی که سن کفن تورین رابه روش کربن 14 تعیین کرده‌اند، نتایج تحقیقاتشان را درسال 1988 درهفته نامه انگلیسی زبان نیچر انتشارداده‌اند.)

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...