شرح کلمه

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه

1-کلمه‌ آرماگدون‌ از کلمه‌ «مگیدو» (مجدّو) که‌ شهر مهمی‌ در فلسطین‌قدیم‌ بود ریشه‌ گرفته‌ است‌. بسیاری‌ از محققان‌ فکر می‌کنند که‌ آرماگدون‌ از «هرمجدون‌» به‌ معنی‌ «تپه‌ مجدّو» گرفته‌ شده‌ باشد. این‌ ناحیه‌ تاریخی‌ غنی‌دارد. حفاری‌های‌ انجام‌ شده‌، بیست‌ دوره‌ اشغال‌، از تاریخ‌ چهار هزار سال‌ قبل‌از میلاد تا چهار صد و پنجاه‌ سال‌ قبل‌ از میلاد مسیح‌ (ع‌) را نشان‌ می‌دهد. «مجدّو» در 18 مایلی‌ «بندر حیفا» در اسراییل‌ شمالی‌ و 55 مایلی‌ شمال‌ بیت‌المقدس‌ واقع‌ است‌

2-چه‌ در کتاب‌ مکاشفات‌ یوحنا به‌ آرماگدون‌ اشاره‌ شده‌ امّا چیزی‌ در باره‌ اینکه‌ نیروهای‌ نظامی‌ به‌ هم‌ پیوسته‌ در منطقه‌ به‌ یکدیگرحمله‌ می‌کنند بیان‌ نگردیده‌ است‌. لیکن‌ ذکر شده‌ که‌ این‌ نیروها در دشت‌ مگیدوجمع‌ شده‌ و از این‌ منطقه‌ هموار و وسیع‌ به‌ عنوان‌ پهنه‌ای‌ جهت‌ آماده‌ شدن‌برای‌ حمله‌ بزرگ‌ استفاده‌ می‌کنند

3-از کتاب مقدس چنین برداشت می شود کهنیروهای خیر و شر در این منطقه باهم رو در رو خواهند شد و در نهایت حضرت عیسی (ع) پیروز و صلح و صفا را به یاری خداوند.در دنیاحاکم خواهد کرد.

4-در عقایدصهیونیسم مسیحی این عقیده رایج است که هر ملتی علیه یهود باشد دشمن خداست و نیروهایشر آرماگدون را تشکیل خواهند داد. ولی حقیقت این است که بطلان این عقیده آنقدرآشکار است که جای بحث ندارد. به عبارات زیر نگاه کنید:

- قوم یهود در زمان خودحضرت موسی (ع) نیز همواره با بهانه گیریهای متعدد از اطاعت خداوند منحرف می َشدند ودر قرآن کریم به کرات به این موضوع اشاره شده است.

-اولین کسانی که رو در رویحضرت عیسی (ع) ایستادندقوم یهود بودند اگر چه می دانستند این پیامبر ظهور خواهدکرد.

- اگر چه در کتاب مقدس به ظهور خاتم الانبیا(ص) اشاره شده بودولی با ظهورایشان ایمان نیاوردندچرا که انتظار داشتند آخرین پیامبر از یهود باشدوهمچون زمانحضرت موسی (ع)آنفدر عهد شکنی کردند که منجر به جنگهای همچون غزوه بنی نضیر، خیبرشدند.

با توجه به مطالب فوق آشکار است چه کسی دشمن خداست. آیا خدا امر نکرد که از مسیح (س) پیروی کنند؟ آیا خدا دستور نداد از محمد رسول الله (ص) اطاعت کنند؟ 

واضح استکه این قوم دشمن خداست و روزی خواهد رسید که در مقابل منجی عالم بشریت (عج) و حضرتمسیح (س) خواهند ایستاد همچنانکه قبلا ایستادند.

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...