هفت ‌مشیّت‌ الهی‌

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه

آرماگدون

مسیحیان صهیونیست‌، ازخواسته‌ها و ویژگی‌های‌ خاصی‌ برخوردارند، مثلاً تشویق‌ گفت‌وگوهای‌ یهودی‌ ومسیحی‌، مقابله‌ با افکار ضد یهودی‌، آموزش‌ با نگرش‌به‌ ریشه‌های‌ یهودی‌ دین‌مسیح‌، مخالفت‌ با مقامات‌ یهودی ‌میانه‌روی‌ اسرائیلی‌ خواهان‌ روش‌مصالحه‌­جویانه­ی‌ حل بحران‌ خاورمیانه‌، به‌ویژه‌، آخرالزمان‌شناسی‌ از کتاب‌مقدس‌. پیروان‌ این‌ نظریه‌ و مکتب‌، خود را از مبلغان‌ انجیلی‌ می‌دانند و اعتقاددارند، هواداران مذهب‌ مسیحیت ‌صهیونیستی‌، مسیحیان‌ دوباره‌ متولد شده‌ای‌اند که‌آن‌ها فقط‌ اهل‌ نجات‌اند و دیگران‌ هلاک‌ خواهند شد. آن‌ها، تعصب‌ ویژه‌ای‌ به‌صهیونیسم‌ نشان‌ می‌دهند. تعصب‌ این‌ مسیحیان‌، بیش‌ از صهیونیست‌های‌ مقیم‌اسرائیل‌ و آمریکاست‌. به‌ هر روی‌، کنکاش‌ بیش‌تر در اندیشه‌ مسیحیت‌ صهیونیستی‌،جنبه‌های‌ دیگری‌ از عقاید آنان‌ را به‌ این‌ شرح‌ روشن‌می‌سازد.

دوره­ی‌ سرخوشی‌:

مسیحیان‌ صهیونیست‌، معتقد به‌هفت‌ مرحله‌ یا هفت ‌مشیّت‌ الهی‌اند که‌ به‌ این‌ ترتیب‌ در آخرالزمان‌ به‌ وقوع‌می‌پیوند:

1- بازگشت‌ یهودیان‌ به‌ فلسطین

2-ایجاد دولت‌ یهود در آن

3-موعظه‌ شدن‌ بنی‌اسرائیل‌ و دیگر مردم‌ دنیا به‌ وسیله‌ انجیل‌

4-دوره‌ وجد یاسرخوشی، ‌یعنی‌: به‌ بهشت‌ رفتن‌ کلیه‌ کسانی‌ که‌ به‌ کلیسا‌ ایمان‌آورده‌اند

5-دوره‌ی هفت‌ ساله‌ حکومت دجال‌ یا آنتی‌کراست ‌(ضد مسیح‌) و فلاکت‌یهودیان‌ و سایرین‌

6-وقوع‌ جنگ‌ آرماگدون‌ یا جنگ‌ همه‌گیر که‌ در آن‌، همه‌زمین‌ به ‌سختی‌ نابود خواهد شد

7-شکست‌ لشکریان‌ دجال‌ و ایجاد حکومت‌ مسیح‌به‌ پایتختی‌ قدس‌ (اورشلیم‌)، در این‌ دوره‌، یهودیان‌ به‌ مسیح‌ ایمان‌می‌آورند.

اعتقاد بر آن‌ است‌ که‌ مرحله‌ اول ‌(تا سال‌ 1948) و دوم ‌(درسال ‌1948) تحقق‌ یافته‌ و اینک‌، دنیا در مرحله‌ سوم‌ (کلیسای‌ تلویزیونی‌) به‌سرمی‌برد و بقیه‌­ی مراحل‌ تا سال‌ 2007 و به‌ اعتقاد برخی‌ تا سال‌ 2026 تحقق‌خواهد یافت‌. در مرحله‌ی چهارم‌ این‌ نظریه‌، گرچه‌ اختلاف‌ به‌ چشم‌ می‌خورد، ولی‌یکی‌ از روایت‌ها از این‌ مرحله‌ آن‌ است‌ که‌ دوره‌ای‌ است‌ که‌ مسیح ‌می‌آید و دربرابر مسیحیان‌ صهیونیست‌ ظاهر می‌شود و عده‌ای‌ ـ به‌ روایتی‌144 نفر ـ را باسفینه‌ به‌ بهشت‌ می‌برد و در آن‌، به‌ مشاهده‌ی نابودی‌ جهان ‌طی‌ جنگ‌ آرماگدون‌می‌نشیند، ولی‌ مسیح‌ در گیرودار نابودی‌ جهان‌، به‌زمین‌ برمی‌ گردد و در جنگ‌آرماگدون‌، بر سپاه‌ شر پیروز می‌شود.

هفت‌ ساله‌ فلاکت‌:

نویسنده‌ای‌ دیگر، مراحل‌ هفت‌گانه‌ی اندیشه‌ی مسیحیت ‌صهیونیستی‌ که‌به‌ اعتقاد آنان‌ در کتاب‌های‌ مقدس‌ (عهد عتیق‌ و جدید) آمده ‌و یا پیش‌بینی‌شده‌، را با کمی‌ تفاوت‌، این‌ گونه‌ برمی‌شمارد:

1-بازگشت‌ یهودیان‌ به‌ ارض‌موعود (فلسطین)

‌2-- ایجاد دولت‌ یهودی‌ در ارض‌ موعود

3-موعظه‌ شدن‌بنی‌اسرائیل‌ و دیگر مردم‌ دنیا به‌ انجیل‌

4-به‌ بهشت‌ رفتن‌کلیه‌ کسانی‌ که‌به‌ کلیسا ایمان‌ آورده‌اند

5-دوران‌ هفت‌ ساله‌ فلاکت‌. در این ‌مرحله‌یهودیان‌ و دیگر مؤمنان‌ از سوی‌ دجال‌، ظلم‌ خواهند دید

6-وقوع‌ جنگ‌آرماگدون‌، جنگی‌ که‌ در صحرای‌ مگیدو یا هارمجدو و در اسرائیل‌ به‌وقوع‌می‌پیوند

7-شکست‌ لشکریان‌ دجال‌ و استقرار هزار ساله‌ مسیح‌ دراورشلیم

‌این‌ پادشاهی‌ به‌ وسیله‌ی یهودیان‌ مسیحی‌ شده‌ اداره‌ می‌شود. دردوره‌ هفت‌ ساله‌ فلاکت‌، دجال‌ در نیمه‌ اول‌ هفت‌ ساله‌، صلح‌ ظاهری‌ ایجادمی‌کند و در نیمه‌ی دوم‌ آن‌ به‌ اسرائیل‌ حمله‌ می‌نماید، بیت‌المقدس‌ را برمحاصره‌ در می‌آورد و صحنه‌ را برای‌ نبرد نهایی‌ یا جنگ‌ آرماگدون‌ فراهم‌می‌سازد. در این‌ زمان‌، عیسی‌ سوار بر اسبی‌ سفید به‌ زمین‌ می‌آید و در پی ‌او،مؤمنان‌ از ابرها سرازیر می‌شوند و جنگ‌ را به‌ نفع‌ خود پایان‌ می‌دهند و حکومت‌هزار ساله‌ خود را شروع‌ می‌کند. برخی‌ هم‌ وقوع‌ هفت‌ سالة‌ رنج‌ و محنت‌ راهم‌زمان‌ با آغاز آرماگدون‌ می‌دانند، یعنی‌ این‌ جنگ‌ هفت‌ سال‌ طول‌ می‌کشد. پس‌از هفت‌ سال‌، مسیح‌ وارد عرصه‌ی کارزار شده‌ و به‌ پیروزی‌ نهایی‌ دست‌می‌یابد.

جنگ‌ آرماگدون‌:

مطابق‌ اعتقادات‌ مسیحیان‌صهیونیست‌، حوادث‌ زیر باید به‌وقوع‌ بپیوندد تا مسیح‌ دوباره‌ ظهور کند و البته‌پیروان‌ نظریه‌ و اندیشه‌ی مسیحیت‌ صهیونیستی‌، وظیفه‌ دارند برای‌ تسریع‌ در عملی‌شدن‌ این ‌حوادث‌، کوشش‌ نمایند:

1-یهودیان‌ از سراسر جهان‌، باید به‌ فلسطین‌آورده‌ شوند و کشور اسرائیل‌ در گستره‌ای‌ از رودخانة‌ نیل‌ تا فرات‌ به‌ وجود آید. یهودیانی‌ که‌ دست‌ به‌ این‌ مهاجرت‌ می‌زنند، اهل‌ نجات‌ خواهند بود

2-یهودیان‌ باید دو مسجدالاقصی‌ و صخره‌ در بیت‌المقدس‌ را منهدم‌ کنند و بر جای‌آن‌، معبد بزرگ‌ یهودیان‌ را بنا نهند

3-روزی‌ که‌ یهودیان‌ مسجدالاقصی‌ وصخره‌ را منهدم‌ نمایند، جنگ‌ نهایی‌ مقدس‌ یا آرماگدون‌ به ‌رهبری‌ آمریکا وانگلیس‌ آغاز شده‌ و در این‌ جنگ‌ تمام‌ جهان‌ نابود خواهد شد

4-روزی‌ که‌ جنگ‌آرماگدون‌ آغاز می‌شود، تمامی‌ مسیحیان‌، توسط‌ یک‌ سفینه‌ از دنیا به‌ بهشت‌منتقل‌ می‌شوند و از آن‌ جا همراه‌ مسیح‌، نظاره‌گر نابودی‌ جهان‌ و عذاب‌ سخت‌خواهند بود

5-در جنگ‌ آرماگدون‌، زمانی‌ که‌ ضد مسیح‌ یا دجال‌، در حال‌دست‌یابی‌ به‌ پیروزی‌ است‌، مسیح‌ همراه ‌مسیحیان‌ به‌ بهشت‌ رفته‌، ظهور می‌کند،ضد مسیح‌ را شکست‌ می‌دهد و حکومت‌ جهانی‌ خود به‌ مرکزیت‌ بیت‌المقدس‌ را برپاخواهد کرد.

از وجوه‌ مشترک‌ِ برجسته­ی‌ همه‌ کسانی‌ که‌ مراحل‌ چندگانه‌یاندیشه‌ی مسیحیت ‌صهیونیستی‌ را برشمرده‌اند، جنگ‌ آرماگدون‌ یا جنگ‌ فرات‌ است‌. جنگ‌ آرماگدون‌ در دره‌ی مجدو در دشت‌ خزرال‌ واقع‌ در شمال‌ اسرائیل‌ و در کرانه‌یاسرائیل‌ و در ساحل‌ غربی‌ رود اردن‌ روی‌ می‌دهد. گفته‌ می‌شود که‌ آیه‌ی زیر درصحیفه‌ی خزیقال‌ و زکریای‌ نبی‌ درباره‌ی این‌ جنگ‌ است‌:

الف) باران‌های‌ سیل‌آسا و تگرگ‌های‌ سخت‌ آتش‌ و گوگرد، تکان‌های‌ سختی‌ در زمین‌ پدیدخواهد آورد. کوه‌ها سرنگون‌ خواهند شد، صخره‌ها خواهند افتاد و جمیع ‌حصارهای‌زمین‌ منهدم‌ خواهد شد.

 ب‌ـ گوشت‌ ایشان‌ در حالی‌ که‌ بر پاهای‌ خویش‌ایستاده‌اند، کاهیده‌ خواهد شد و چشمان‌ ایشان‌ در جای ‌خود گداخته‌ خواهد شد وزبان‌های‌شان‌ در دهان‌شان‌ کاهیده‌ خواهد شد

مسیحیان‌ صهیونیست‌ از کنار هم‌قرار دادن‌ این‌ دو آیه‌ نتیجه‌ می‌گیرند، این‌جنگ‌، اتمی‌ و نوترونی‌ خواهدبود.

هزاره‌گرایی‌:

گریس هال‌سل‌ در جریان‌ دومین‌ گشت‌سیاحتی‌ خود به ‌اسرائیل‌، از براد یک‌ مسیحی‌ صهیونیست‌ پروپا قرص‌، خواست‌رویدادهایی‌ را که‌ پیش‌ از دوران‌ هفتم‌ روی‌ می‌دهد بشمارد. براد چنین‌آغاز کرد: اول‌، بازگشت‌ یهودیان‌ به‌ سرزمین‌ فلسطیندوم تأسیس‌ دولت‌ یهود، استقراردوباره‌ی یهودیان‌ در ارض‌ موعود و تشکیل‌ اسرائیل. نشانه‌ی آن‌ است‌ که‌ نقشه‌یالهی‌ در حال‌ اجرا شدن‌ است‌ و دومین‌ ظهور نجات‌ دهنده‌ی مسیحیان‌ قطعی‌ است‌. براد می‌افزاید: ایجاد دولت‌ اسرائیل‌، خطیرترین‌ و مهم‌ترین‌ رویداد تاریخ‌ معاصراست‌. این‌ رویداد، معرف‌ نخستین‌ گام‌، یعنی‌ آغاز آخرالزمان‌ است‌. سوم‌،تبلیغ‌ کلام‌ خدا برای‌ همه­ی‌ ملت‌ها از جمله ‌اسرائیل‌. چهارم‌، ربودگی‌ یاعروج‌ به‌ ملکوت‌ کلیسا. پنجم‌، آزمایش‌ سخت‌ که‌ دوران‌ رنج‌ و محنت‌ عظیمی‌خواهد بود. در عرض‌ هفت‌ سال‌، همه‌ی کسانی‌ که‌ ربوده نشده‌اند، گرفتار زجر و آزاربزرگی‌ از سوی‌ دجال‌ خواهند شد. ششم‌، نبرد هارمجدون‌. در این‌ نبرد،یهودیان‌، همه‌ی سرزمینی‌ را که ‌خداوند به‌ عبرانیان‌ داده‌ است‌ آزاد می‌سازند،یعنی‌ قبل‌ از آن‌که‌ مسیح ‌بتواند باز گردد (مرحله‌ی هفتم‌)، یهودیان‌ باید مالک‌تمام‌ سرزمین‌هایی‌ بشوند که‌ خداوند به‌ آنان‌ وعده‌ داده‌ است‌.

درحقیقت‌، عرب‌ها باید از این ‌سرزمین‌ها بروند، زیرا که‌ این‌ زمین‌ها، تنها به‌یهودیان‌ تعلق‌ دارد. خداوند همه­ی‌ این‌ سرزمین‌ها را به‌ یهودیان‌ داده‌ است‌. به‌ هر روی‌، همه‌ی این‌ حوادث‌ باید در آغاز هزاره‌ی سوم‌ میلادی‌ روی‌ دهد. به‌همین‌ رو، نظریه‌ی مسیحیت ‌صهیونیستی‌ را هزاره‌گرایی‌ هم‌ نامیده‌اند؛ چرا که‌ درکتاب‌ مقدس‌ (تورات‌) بر وقوع‌ جنگ‌ آرماگدون‌ در هزاره‌ی سوم‌ اشاره‌ شده‌ یااینکه‌ چنین‌ تفسیری‌ از آن‌ به‌ عمل‌ آمده‌ است‌. البته‌، گاه‌ هزاره‌گرایی‌ به‌آن‌ مفهوم‌ است‌: زمانی‌ که ‌عیسی‌ مسیح‌، از آسمان‌ به‌ زمین‌ می‌آید، دجال‌ رامی­کشد و هزار سال‌ حکومت‌ می‌کند و گاه‌ نیز هزاره‌گرایی‌ مسیحی‌ بر این‌ تفکراستوار است‌ که ‌در ابتدای‌ هر هزاره‌، اتفاق مهمی‌ روی‌ می‌دهد.

نتیجه‌این‌که‌، علی‌ رغم‌ تناقص‌ شکلی‌ و محتوایی‌ مراحل‌ ظهور مسیح‌ (نظریه‌ی مسیحیت‌صهیونیستی‌) و نیز با صرف‌­نظر از تردیدهای‌ جدی‌ که‌ درباره‌ی انطباق آن‌ باآموزه‌های‌ توراتی‌ و انجیلی‌ وجود دارد و... از چند ویژگی ‌مشترک‌ برخوردار است‌که‌ مهم‌ترین‌ آن‌، به‌ دلیل‌ وقوع‌ و تحقق‌ عینی‌، مرحله‌ی اول‌ و دوم‌، یعنی‌ گردآوردن‌ یا آمدن‌ یهودیان‌ در ارض‌ موعود یا فلسطین‌ و تأسیس‌ یک‌ دولت‌ یهودی‌ به‌مرکزیت‌ بیت‌المقدس‌ و در گستره‌ای‌ از نیل‌ تا فرات‌ است‌. علت‌ توجة‌ مسیحیان‌صهیونیست‌ به‌ مهاجرت‌ یهود و دولت‌ یهود آن‌ است‌ که‌

1-یهودیان‌ امت‌برگزیده‌ی خدا هستند، لذا همه‌ی کسانی‌ که‌ به‌ یهودیان‌ دعا می‌کنند، خدا به‌آن‌ها برکت‌ می‌دهد،

2-خدا در طرح‌ کلی‌ خود درباره‌ی هستی‌، جایی‌ برای‌اعراب‌ فلسطینی‌ در نظر نگرفته‌، توجه‌ خدا تنها معطوف‌ به‌ یهودیان‌ است‌،

3-خدا در همه‌ی کارهایی‌ که‌ اسرائیل‌ انجام‌ می‌دهد، دستی‌دارد، یعنی‌ خداوند همیشه‌در طرف‌ اسرائیل‌ است‌،

4-اسرائیل‌، تو را دوست‌ می‌داریم‌، چون‌ خدا تو رادوست‌ دارد و اگر عرب‌ها دشمن ‌اسرائیل‌اند، پس‌ دشمن‌ خدایند،

5-خداوند به‌این‌ دلیل‌ با آمریکا مهربان‌است‌ که‌ آمریکا نسبت‌ به‌ یهودیان‌ مهربان‌ است‌و

6-اگر ما پشتیبانی‌ از اسرائیل‌ را رها کنیم‌، اهمیت‌ خود را در نزد خداونداز دست‌ می‌دهیم‌.

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...