اختصاصی ایرنا مجموعه مستند راز آرماگدون، ظهور صهیون در شبکه ویدویی

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۱ دیدگاه

مجموعه مستند راز آرماگدون ساخته سعید مستغاثی و به تهیه کنندگی رضا جعفریان از تولیداتگروه سیاسی شبکه خبر سیما در قالب دی وی دی وارد شبکه نمایش خانگی شد

به گزارش خبرنگار ایرنا ، این مجموعه که در قالب ‪۲۶قسمت اردیبهشت ، خرداد وتیرماه گذشته از شبکه خبر پخش شد به تازگی توسط انتشارات سروش وارد شبکه ویدیوییکشور شده است.

سری دوم این مجموعه نیز تحت عنوان راز آرماگدون‪ :۲ارتش سایه‌ها در حال ساختاست.

سعید مستغاثی نویسنده و کارگردان این مجموعه در پاسخ به این پرسش خبرنگار ایرنا، که مجموعه راز آرماگدون با توجه به موضوع خاص خود دارای چه ویژگی است که در شبکهویدیویی عرضه شده است ؟، گفت: این مجموعه مستند سیری است اجمالی در ظهور و شکل‌گیریبنیادهای حکومت جهانی صهیون که براساس پروتکل‌های زعمای صهیون بیش از یک قرن است بهطور رسمی از سوی کانون‌های وابسته به فرقه شیطانی صهیونیسم برای حاکمیت جهانیفعالیتی سیستماتیک و برنامه ریزی شده است.

وی توضیح داد: شاید این برای نخستین مرتبه بود که در یک مجموعه مستند تلویزیونی،با ارایه اسناد و مدارک معتبر تصویری (که اغلب هم برای نخستین بار در جلوی دوربینتلویزیون قرار می‌گرفتند) ، نفوذ و گسترش زیر شاخه های مختلف این کانون‌ها همچونتشکیلات فراماسونری در حکومت‌ها ، دربارها ، سازمان‌ها و موسسات بین‌المللی بهنمایش گذارده می‌شد.

کارگردان مجموعه مستند راز آرماگدون ادامه داد: از سوی دیگر اقدامات و عملیاتگسترده ضد ایرانی و ضد اسلامی صهیونیست‌ها در تاریخ معاصر ایران که ضایعات و خساراتجبران ناپذیری حداقل در یکصد و پنجاه سال اخیر به این سرزمین تحمیل کرد به طورمستند و با بهره‌گیری از نظرات کارشناسان و مورخین خبره به تصویر کشیده شد.

مستغاثی در پاسخ به این پرسش ایرنا که آرماگدون گویا در باور فرقه ای خاص، اشارهبه نبردی سهمگین و مخوف در آخرالزمان است که طی آن صدها میلیون نفر جان می‌بازند وزمین روبه ویرانی خواهد گذارد تا مقاصد و مطامع این فرقه و پیروانش تامین شود؟اینمسئله با آنچه توضیح دادید ، چه ارتباطی دارد؟،افزود: آرماگدون صورت یونانیهارمجدون ، نام محلی در کنعان باستان یا فلسطین امروز است، شهری به نام مجدو درسرزمین فلسطین که گروهی از بنیادگرایان انجیلی معتقدند در آخرالزمان، جنگی عظیم دراین شهر روی خواهد داد .

این کارگردان و منتقد سینمایی ادامه داد: باور و حمایت این بنیادگرایان انجیلیاز تئوری‌ها و نظریه‌های صهیونیستی مبنی بر حکومت جهانی با مرکزیت اسراییل و ازطریق روش‌های کهن صهیونی ( که در متن معروف به پروتکل‌های زعمای صهیون) آمده است،موجب شده این گروه از پروتستان‌ها در بیان سیاسی امروز دنیا به صهیونیست‌های مسیحیملقب گردند که در کنار سایر صهیونیست‌ها در اندیشه تسخیر کره ارض ، به دنبال درگیریو جنگ‌های ویرانگر و خانمانسوز هستند که نظایر آن را همین امروز در همسایگی خودمانمی بینیم.

وی تصریح کرد : در واقع چشم انداز مخوفی که این جریان برای آینده بشریت ترسیمکرده ، از موضوع‌هایی است که در راز آرماگدون به تصویر کشیده شده است.

به گفته مستغاثی ، اما اینکه این چه ارتباطی با تاریخ معاصر دارد، به همان متنپروتکل‌های زعمای صهیون بازمی گردد که در واقع نقشه‌ها و طرح های دیرین صهیونیست‌هارا نشان می‌دهد ، همان نقشه‌هایی که در طول تاریخ معاصر در ایران و سایر نقاط جهانعملی ساختند و همچنان پیگیرانه به دنبال تحقق نهایی آن هستند.

کارگردان مجموعه راز آرماگدون یادآورشد: در واقع در این مجموعه به طور تفضیلینشان داده شده که نقشه‌های یاد شده چگونه از اواسط دوران قاجار و سپس با رویکارآمدن رژیم پهلوی در سرزمین ایران به اجرا درآمد تا زمینه های تاسیس و حمایت ازاسراییل کامل شده و براساس باورهای صهیونی ، نیروی محوری آرماگدون در آخرالزمان شکلبگیرد.

مستغاثی همچنین در پاسخ به این پرسش که به نظر می‌آید باید همه قسمت‌های اینمجموعه دیده شود تا آنچه شما می‌گویید، برای مخاطب مفهوم تر و روشن تر گردد، اماگویا مجموعه راز آرماگدون پس از پخش از تلویزیون، در خارج کشور و در میان رسانه‌هاو به خصوص وب سایت‌های اروپایی و آمریکایی مورد استقبال گسترده‌ای واقع شده است ؟،گفت: مجموعه مستند راز آرماگدون اگرچه در داخل کشور مورد استقبال مراکز و نهادهایپژوهشی ، آکادمیک و سیاسی قرار گرفت و حتی از سوی دهها وب سایت داخلی با عنوان :رازآرماگدون ، تیری که به هدف نشست مطرح شد اما بازتاب آن در خارج کشور حقیقتا حیرتآور بود.

وی ادامه داد: براساس آمار روابط عمومی صدا و سیما که مدیر شبکه خبر نیز در یکنشست خبری به مناسبت تاسیس این شبکه بیان کرد، حدود ‪۲۵هزار وب سایت از جملههزاران سایت اینترنتی معتبر آمریکایی ، اروپایی و آسیایی به انحاء مختلف این مجموعهرا پوشش خبری و گزارشی دادند.

از جمله وب سایت معروف و جهانی ‪ Memri TVعلاوه براینکه متن قسمت‌های مختلفمجموعه را با ترجمه انگلیسی روی سایت خود قرار داد ، بخش‌های گوناگون مجموعه را بهصورت ویدئویی و با زیرنویس انگلیسی به کاربرانش ارائه نمود.

بالطبع این اقدام ، دهها وب سایت معروف دیگر از جمله ‪AOL ,lgf ,Volatile ‪ World , MXp - Missional Experiencesو ...اقدام به نمایش بخش‌هایی از این مجموعهبا زیر نویس انگلیسی یا به زبان‌های دیگر و انعکاس مجموعه راز آرماگدون و بحث‌هایآنکردند که صفحات آن هنوز برروی فضای اینترنت موجود است.

مستغاثی افزود: در بعضی از وب سایت‌های فوق ، کاربران با شرکت در نظرخواهی سایتو درج نظرات خود ، مشارکت قابل توجهی نشان دادند که فی المثل در یک وب سایت ‪ lgfتعداد نظردهندگان بالغ بر ‪۳۰۰نفر شد. حتی برخی وب سایت‌های مرجع و معروف بهسایت فرهنگنامه‌ای مانند ویکی پدیا در معنای برخی از لغات خود مانند معنی و مفهومپروتکل‌های زعمای صهیون یا ‪The ‪Protocols of the Elders of Zionبه مجموعه رازآرماگدون ارجاع داده اند.

این کارگردان در پاسخ به این پرسش ایرنا که سری دوم این مجموعه حاوی چه محورهاییاست و در چه مرحله‌ای از تولید قرار دارد؟، افزود: به دنبال استقبال از سری نخست ،تولید سری دوم این مجموعه طراحی و آغاز شد، البته باید گفت که تحقیقات آن تقریباهمپای سری اول و از سال گذشته آغاز شده بود. این سری تحت عنوان راز آرماگدون ‪ : ۲ارتش سایه‌ها به مقوله ناتوی فرهنگی و پس زمینه‌های آن در تاریخ معاصر می‌پردازد.

مستغاثی گفت: البته ریشه‌های آن را از ‪۴-۳قرن پیش جستجو کرده و سپس به همانمتن پروتکل‌های زعمای صهیون به عنوان راهکارها و برنامه‌های مدون می رسد و سپسبرروی تاریخ یکصد سال اخیر در جهان و بعد ایران متمرکز می‌شود کارگردان مجموعهمستند راز آرماگدون ، افزود: در این برنامه نیز محوریت کار بر ارائه اسناد و مدارکمعتبری قرار دارد که بازهم اغلب برای نخستین بار از تلویزیون پخش می‌شود. رازآرماگدون ‪ : ۲ارتش سایه‌ها در مرحله مونتاژ قرار دارد و فعلا در ‪۵۲قسمت طراحیشده است.

وی در پاسخ به این پرسش که مقوله ناتوی فرهنگی از مباحث جدید سیاسی است،مقوله‌ای که جنگ فرهنگی را جلودار و حتی جایگزین نظامی گری و میلیتاریسم غرب قرارمی‌دهد، چطور شد به این مقوله تازه طرح شده در جهان سیاست پرداختید؟،گفت : اینمقوله چندان جدیدی نیست ، تقریبا پس از پایان جنگ دوم جهانی و بعد از تشکیل سازمانپیمان نظامی کشورهای آتلانتیک شمالی ( ناتو) و از اوایل دهه ‪۵۰میلادی ، ناتویفرهنگی هم در دستور کار امپریالیسم غرب قرار گرفت و در همان سالها شکل عملی یافت.

در سال ‪۱۹۹۹با کتاب معروف فرانسیس ساندرس، این مبحث شکل رسمی یافت و حتی اینکبه طور آکادمیک در برخی دانشگاههای معتبر جهان تدریس می‌شود.

به عقیده مستغاثی ، به نظر می‌رسد همانطور که رهبر معظم انقلاب اشاره کردند،مهمترین مسئله فرهنگی امروز جهان همین ناتوی فرهنگی است که به عنوان موثرترین طرح ونقشه‌های امروز همان کانون‌هایی که آرماگدون را تدارک دیده‌اند ، کلیت هویت و عزتایران و اسلام را هدف قرار داده است.

این کارگردان تاکید کرد که در حال حاضر هر ایرانی مکلف است به این موضوع کهمهمترین تهدید کنونی جامعه اسلامی ایرلن است ، بپردازد و ابعاد مختلفش را برایآگاهی هموطنان باز کند.

  • Jerri

    Jerri

    • ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ - ۱۲:۰۶:۳۰

    It's in fact very complicated in this full of activity life to listen news on TV,
    so I just use world wide web for that purpose, and get the most up-to-date news.