شعب مسیحیت

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه

مسیحیت به سه شاخه کاملا جدا و مخالف یکدیگر یعنی کلیسای کاتولیک روم، ارتدکس و پروتستان تقسیم شده است. کشورهای جنوب اروپا و آمریکای لاتین عمدتا کاتولیک، کشورهای شمال اروپا و ایالات متحده آمریکا پروتستان و پیروان کلیسای ارتدکس در اروپای شرقی هستند.

این سه کلیسا در اعتقادات دینی و مراسم عبادی کاملا ازیکدیگر جدایند و مانند سه دین مختلف عمل می کنند و حتی انجیل کلیسای پروتستان با انجیل کلیسای کاتولیک تفاوت زیادی دارد. کلیسای کاتولیک و پروتستان از پنج قرن گذشته علیه یکدیگر مبارزه کرده‌اند، به گونه ای که بسیاری از جنگ های قرن های هفدهم و هجدهم میلادی برخاسته از اهداف و آرمان های کاتولیکی و پروتستانی بوده است که نمونه زنده آن درجهان معاصر درگیری مسلحانه و دائمی بین پیروان کلیسای کاتولیک و پروتستان درایرلند شمالی است.

تاکنون بیش از یک هزار فرقه و کلیسای مختلف در درون پروتستانیسم ظهورکرده و هنوز هم تعداد فرقه های جدید در پروتستانیسم روبه افزایش است و آمریکا مرکز تولید فرقه های جدید در پروتستان می باشد.

یکی از ویژگی های کلیسای پروتستان رابطه بسیار نزدیک آنها با دولت های اروپایی می‌باشد و این دولت ها برای ترویج مسیحیت پروتستان ازمبلغان خود درکشورهای جهان سوم حمایت های گسترده مالی، تبلیغاتی و سیاسی می کنند؛ به عنوان مثال در انگلیس دولت و کلیسای پروتستان ازهم جدا نیست و ملکه انگلیس در رأس دولت و کلیسا قراردارد.

مبلغان انجیل

دریک قرن گذشته جریان جدیدی که دربین پروتستان ها فوق العاده قدرتمند شده است مکتب نوظهور (مبلغان انجیل) می باشد. قبل ازجنگ جهانی دوم این مکتب نوظهور به بنیادگرایی معروف و شعار آنها بازگشت به انجیل و تغییر جامعه با تحول فرهنگی بود و هدف آنها بوجودآوردن حکومت درآمریکا بر مبنای بنیادهای انجیل می باشد. بعدازجنگ جهانی دوم بنیادگرایان آمریکایی خود را مبلغان انجیل معرفی کردند و با استفاده گسترده از وسایل ارتباطات جمعی توانستند درجامعه آمریکا نفوذ فراوانی به دست آورند و اکنون این جریان قدرتمندترین و فعال ترین تشکیلات دینی درآمریکا محسوب می شود و درمراکز سیاسی این کشور نفوذ زیادی دارند. یکی از ویژگی های جریان فوق این است که وابسته به یکی از فرقه ها یا کلیسای پروتستان نیست، بلکه اعضای تمامی فرقه های کلیسای پروتستان عضو این جریان دینی می باشند. مسیحی نمودن سایر اقوام غیرمسیحی با تبلیغات گسترده یکی دیگر از اهداف این جریان می باشد.

کشیشان معروف آمریکایی وابسته به این جریان مانند بیلی گراهام(Billy Graham) ، جری فالول (Jerry Falwell)، پت رابرتسون(Pat Robertson)، هال لیندسی (Hal Lindsey) و مایک ایوانس (Mike Evans) و اسقف اعظم کلیسای انگلیس جورج کاری (George Carey) از مبلغان این جریان می باشند که شهرت جهانی دارند و مخصوصا درکشورهای ایالات متحده آمریکا و انگلیس، از نفوذ عمیقی دربین دولتمردان این دوکشور برخوردارند.

مکتب نوظهور صهیونیسم مسیحی

اصول و مبانی جریان مبلغان انجیل در آمریکا و انگلیس حمایت همه جانبه عقیدتی و سیاسی از صهیونیسم می باشد و آنها اعتقاد دارند که پیروان کلیسای پروتستان برای ظهور دوباره مسیح باید چند خواسته مسیح راکه در تفاسیر انجیل در قرن بیستم به عنوان پیشگویی های انجیل بیان شده، عملی نمایند. این جریان نوظهور در پروتستانیسم با عنوان «صهیونیسم مسیحی» (Christian Zionism) شهرت دارد. این جریان صهیونیسم مسیحی یک پدیده جدید دینی سیاسی در مسیحیت است که برای اولین بار توسط کلیسای انگلیس در اواخر قرن نوزدهم میلادی به وجود آمد.[1] پروتستان های مقیم آمریکا و انگلیس این جریان نوظهور را «عملی نمودن خواسته های مسیح» و «عملی نمودن پیشگویی های انجیل» نیز می نامند.

در این زمینه در اواخر قرن نوزدهم مطابق افکار جدید جان داربی انگلیسی، یک مفسر معروف انجیل از آمریکا به نام سایرس اسکوفیلد (Cyrus Scofield) تفسیر انجیل را تحریر کرد و تفسیر انجیل وی امروزه معتبرترین تفسیر انجیل برای پروتستان های سراسر جهان محسوب می شود و بهترین مرجع برای انجیل شناخته شده است.

پیروان این مکتب خود را از مبلغان انجیل می دانند و اعتقاد دارند پیروان این مکتب مسیحیان دوباره تولد یافته می باشند که فقط اینان اهل نجات خواهند بود و دیگران هلاک خواهند شد. از ویژگی های ممتاز پیروان این مکتب اعتقاد راسخ و تعصب خاص به صهیونیسم می باشد و تعصب این مسیحیان به صهیونیسم بیش از صهیونیست های یهودی مقیم اسرائیل و آمریکا می باشد.

مطابق اعتقادات مکتب فوق به وسیله پروتستان ها حوادثی باید به وقوع بپیوندد تا مسیح دوباره ظهور نماید و پیروان این مکتب وظیفه دینی دارند برای تسریع در عملی شدن این حوادث کوشش نمایند. حوادثی که توسط آنها باید عملی شوند، عبارتند از:

1-یهودیان از سراسر جهان باید به فلسطین آورده شوند و کشور اسرائیل در گستره ای از رودخانه نیل تا رودخانه فرات به وجود آید و یهودیانی که به اسرائیل مهاجرت نمایند اهل نجات خواهند بود.

2- یهودیان باید دو مسجد اقصی و صخره در بیت المقدس را منهدم کنند و به جای این دو مسجد مقدس مسلمانان، معبد بزرگ را بنا نمایند (از سال 1967 تا به حال دو مسجد اقصی و صخره در بیت المقدس بیش از صدبار مورد حمله یهودیان و مسیحیان صهیونیست قرار گرفته است).

3- روزی که یهودیان مسجد اقصی و مسجد صخره در بیت المقدس را منهدم کنند، جنگ نهایی مقدس (آرماگدون) به رهبری آمریکا و انگلیس آغاز شده، در این جنگ جهانی تمام جهان نابود خواهد شد.

4-روزی که جنگ آرماگدون آغاز شود، تمامی مسیحیان پیرو اعتقادات «عملی نمودن خواسته های مسیح» که مسیحیان دوباره تولد یافته می باشند، مسیح را خواهند دید و  توسط یک سفینه عظیم از دنیا به بهشت منتقل می شوند و از آنجا همراه با مسیح نظاره گر نابودی جهان و عذاب سخت در این جنگ مقدس خواهند بود.

5- در جنگ آرماگدون زمانی که ضدمسیح (دجال) در حال دستیابی به پیروزی است، مسیح همراه مسیحیان دوباره تولد یافته در جهان ظهور خواهد کرد و ضدمسیح را در پایان این جنگ مقدس شکست می دهد و حکومت جهانی خود را مرکزیت بیت المقدس بر پا خواهد ساخت و معبدی که به جای مسجد اقصی و صخره در بیت المقدس- که توسط مسیحیان و یهودیان قبل از آغاز جنگ آرماگدون ساخته شده- محل حکومت جهانی مسیح خواهد بود.

6- دولت صهیونیستی اسرائیل با کمک آمریکا و انگلیس مسجد اقصی و مسجد صخره در بیت المقدس رانابود خواهد کرد و معبد بزرگ به دست آنان در این مکان ساخته خواهد شد و این رسالت مقدس به عهده آنها می باشد.

7- این حادثه پس از سال 2000میلادی حتماً اتفاق خواهد افتاد.

8- قبل از آغاز جنگ آرماگدون، رعب و وحشت جامعه آمریکا و اروپا را فراخواهد گرفت.

9- قبل از ظهور دوباره مسیح، صلح در جهان هیچ معنی ندارد و مسیحیان برای تسریع درظهور مسیح باید مقدمات جنگ آرماگدون و نابودی جهان را فراهم نمایند.

رهبران مذهبی فرقه های پروتستان درایالات متحده و انگلیس که به این مکتب نوظهور «خواسته های مسیح» اعتقاد دارند، دردهه 1990 م اعتقادات یادشده را بشدت درجامعه آمریکا و اروپا تبلیغ کرده اند و در 10 سال گذشته در آمریکا دراین زمینه دهها کتاب منتشر شده و فیلم های گوناگونی به نمایش درآمده اند.

دراوائل سال 2001 م کشیش آمریکایی به نام هال لیندسی (Hal Lindsey)که مبلغ این مکتب می باشد، کتابی با عنوان «درپیشگویی های انجیل؛ جای آمریکا کجاست؟» را تألیف کرده که یکی از پرفروش ترین کتاب های سال 2001 درآمریکا به شمار آمده است. دراین کتاب نقش دولت واشنگتن درجنگ آرماگدون بیان شده است. نویسنده دراین کتاب اثبات نموده است که دولت آمریکا جنگ آرماگدون را رهبری خواهد کرد و مخالفان مسیح درسراسر جهان را که قبل ازآغاز این جنگ باعث ایجاد رعب وحشت درجهان شده اند، شکست خواهد داد.

دراین جنگ مقدس، دولت انگلیس همکار آمریکا خواهد بود.

دولت آمریکا دراوج جنگ سرد موشک های هسته ای قاره پیمای خود را «شمشیرهای جنگ مقدس» نامیده بود.

پیروان این مکتب دریک دهه گذشته تبلیغ کرده اند که عملیات توفان صحرا علیه عراق در سال 1991فراهم کردن مقدمه برای جنگ آرماگدون بوده است.

مسیحیان صهیونیست ازفرقه پروتستان ها در آمریکا و انگلیس اعتقاد دارند که مسیح همیشه درامور خاورمیانه به سود دولت اسرائیل مداخله نموده است و اعلام می دارند که خواست دولت اسرائیل درحقیقت خواست مسیح می باشد و مذاکرات صلح درخاورمیانه بیهوده است وتأسیس کشور اسرائیل بزرگ از رودخانه نیل تا رودخانه فرات، خواست مسیح می باشد که بزودی عملی خواهد شد.

صهیونیست های یهودی هم مطابق اعتقاد به مجموعه قوانین دینی خود «تلمود» به مکتب «خواسته های خدا» اعتقاد دارند و مطابق این اعتقاد آنها برنامه ای را اجرا می نمایند که با کمک دولت های آمریکا و انگلیس و دیگرکشورهای غربی بتوانند دو مسجد مقدس اقصی و صخره دربیت المقدس را تخریب کرده، کشور اسرائیل بزرگ را با نابودی کامل کشورهای اسلامی به وجود آورند. به همین منظور میان صهیونیست های یهودی و صهیونیستهای مسیحی ازفرقه پروتستان ها اتحاد و هماهنگی کاملی وجود دارد و مسیحیان پیرو اعتقاد «خواسته های خدا» همواره اظهار می دارند هر عملی که ازسوی دولت اسرائیل انجام می شود، درحقیقت از سوی مسیح طراحی شده است و باید توسط مسیحیان سراسر جهان مورد حمایت قرار گیرد.

به لطف حمایت همه جانبه جهان مسیحی غرب ازدولت تل آویو اکنون ذخائر عظیم موشک های هسته ای، و انواع و اقسام تسلیحات شیمیایی و میکروبی دراسرائیل وجود دارد و در واقع، رژیم صهیونیستی را به یک «انبار مهمات وپادگان نظامی جهان مسیحی ایالات متحده آمریکاو غرب» تبدیل کرده اند.

البته هدف استراتژیک جهان مسیحی غرب این است که کشورهای اسلامی را درزمینه های اقتصادی و نظامی برای همیشه ضعیف نگاه دارند.

صهیونیسم مسیحی درآمریکا

رهبران دینی و سیاسی پروتستان در انگلیس و آمریکا درحقیقت بانیان اصلی صهیونیسم می باشند. بعد ازاین که «جان داربی» کشیش معروف کلیسای انگلیسی نظریه صهیونیسم مسیحی را برای اولین بار به عنوان «عملی نمودن خواسته های مسیح» و تحقق پیشگویی های انجیل ترویج کرد، دو نفر از کشیشان برجسته پروتستان مقیم آمریکا به نام های« دی. ال. مودی» و «ویلیام بلاکستون». صهیونیسم مسیحی را دراین کشور تبلیغ کردند.

بلاکستون دردهه 1880برای مهاجرت یهودیان از سراسر جهان به سرزمین فلسطین با رهبران سیاسی و دینی و سرمایه داران بزرگ مسیحی درایالات متحده آمریکا ملاقات کرد و آنها را متقاعد نمود که ازدولت واشنگتن بخواهند برای به وجود آوردن کشور اسرائیل درفلسطین کوشش نماید.

درسال 1891 «ویلیام بلاکستون» نامه ای را که بعدا به «نامه بلاکستون» معروف گردید تقدیم رئیس جمهوری وقت آمریکا «بنجامین هاری سون» نمود. دراین نامه 413 نفر از رهبران ارشد سیاسی و دینی و سرمایه داران بزرگ آن زمان درآمریکا از دولت خود درخواست کرده بودند که دولت واشنگتن به وظیفه الهی و ملی خود عمل کند و درفلسطین کشوری برای یهودیان به وجود آورد و برای بازگشت یهودیان به فلسطین، باید کمک های مالی، سیاسی و نظامی خود را دراختیار نهضت صهیونیسم بگذارد. این نامه را حتی اسقف اعظم آن زمان کاتولیک های ایالات متحده کاردینال گیبن امضاء کرده بود.

کشیش ویلیام بلاکستون به عنوان «پدر صهیونیسم مسیحی در ایالات متحده آمریکا» معروف گردید. «صهیونیسم یهودی» بعد ازاین جریان قوت گرفت و آنها با ترغیب و حمایت رهبران سیاسی و دینی مسیحی از انگلیس و ایالات متحده آمریکا در سال 1897 م به رهبری تئودور هرزل (Theodore Herzl) در شهر بال سوئیس اولین کنگره صهیونیست های یهودی را تشکیل دادند و اهداف خود برای به وجود آوردن کشور اسرائیل را در فلسطین اعلام کردند.

در سال 1908م بلاکستون کتابی با عنوان «مسیح می آید» را تألیف کرد. در این کتاب نویسنده به مسیحیان جهان وعده داده بود در سالی که در فلسطین کشور صهیونیستی اسرائیل تأسیس گردد، مسیح دوباره ظهور خواهد کرد. برای رسیدن به این هدف، دولت لندن با تهاجم های فرهنگی و نظامی خلافت عثمانی ترکیه را متلاشی نمود و در جنگ جهانی اول ارتش انگلیس سرزمین فلسطین را تصرف کرد. در سال 1917 م هم «آرتوربالفور» وزیر امور خارجه وقت انگلیس در بیانیه ای تعهد نمود دولت لندن به یهودیان سراسر جهان برای مهاجرت به فلسطین کمک کند و در تشکیل کشور اسرائیل در فلسطین فعالیت نماید.

پروتستانیسم در خدمت صهیونیسم

در سال 1809م در لندن کلیسای انگلیس «جامعه خدمات روحانی کلیسا برای یهودیان» را تأسیس کرد که اهداف این جامعه به قرار زیر می باشد:

1- تبلیغ نمودن ریشه های یهودی دین مسیحیت در بین مسیحیان جهان؛

2- کوشش برای مهاجرت یهودیان از سراسر جهان به سرزمین فلسطین و تأسیس کشوری به نام اسرائیل در فلسطین.

یکی دیگر از مؤسسات فعال پروتستان ها که برای مهاجرت یهودیان به فلسطین فعالیت گسترده انجام می دهد «سفارت بین المللی مسیحیت در بیت المقدس» می باشد. در این موسسه تمام کلیساهای پروتستان ها عضویت دارند و برای انتقال یهودیان به فلسطین کمک های مالی زیادی به یهودیان و دولت اسرائیل می نمایند.

دیگر مؤسسات فعال پروتستان ها که برای انتقال یهودیان به فلسطین کوشش می نمایند ازاین قرار می باشند:

1- دوستان مسیحی اسرائیل؛

2- دوستان نیایش مسیحیت برای اسرائیل؛

3- پل های صلح.

این مؤسسات با دریافت کمک های مالی از دولت های مسیحی آمریکا و اروپا و مسیحیان سراسر جهان، هزینه مهاجرت یهودیان به سرزمین های فلسطین اشغالی را می پردازند.

برنامه کنونی این مؤسسات، انتقال بیش از یک میلیون یهودی از کشورهای مختلف مخصوصاً از شوروی سابق و اروپای شرقی به فلسطین است و اخیراً نخست وزیر اسرائیل نیز طرح های عملی برای اجرای این طرح را رسماً اعلام داشته است.

احداث معبد بزرگ در بیت المقدس

براساس اعتقادات صهیونیسم مسیحی، بعد از سال 2000م و قبل از 2007م یهودیان مقیم فلسطین باید دو مسجد اقصی و صخره را منهدم کنند و به جای آنها معبد بزرگ را بنا نمایند. روزی که یهودیان مسجد اقصی و مسجد صخره در بیت المقدس را منهدم کنند جنگ آرما گدون آغاز خواهد شد. در این زمینه رهبران و نویسندگان پیرو مکتب صهیونیسم مسیحی کتاب های متعددی به چاپ رسانده و نام آنها را «کتاب های آرما گدون» گذاشته اند. عناوین این کتاب ها درباره انهدام مسجد اقصی و مسجد صخره و احداث معبد بزرگ به جای آن به این قرار می باشد:

1- جنگ برای بیت المقدس، نوشته جان هاگی؛[2]

2- معبد روزهای آخر الزمان؛[3]

3- معبد مسیح که می آید، نوشته جان شیمت و کارل لانی.

یک نویسنده آمریکایی در سال 1997 کتابی با عنوان «خیانت به بیت المقدس» را تألیف نمود که در آن هر نوع مذاکره صلح با فلسطینیان راخیانت به تعلیمات انجیل و خواسته های مسیح می داند و این مطلب را به خوانندگان القا می نماید که مسیح با آغاز هزاره سوم و قبل ازسال 2007م ظهور خواهد کرد و اسرائیل بزرگ را از نیل تا فرات به وجود خواهد آورد.

در این کتاب ها تبلیغ می گردد که برای تعجیل ظهور مسیح، مسیحیان باید کشور بابل را- که عراق کنونی می باشد- نابود کنند و رودخانه فرات باید کاملاً خشک گردد. گفتنی است که آنها جنگ آرماگدون را «جنگ فرات» نیز می نامند.

پیروان این مکتب اعلام کرده اند که در آزمایشگاه دامپزشکی شهر تگزاس گوساله ماده با کره سرخ رنگ بدون لکه ای را دارند پرورش می دهند و آن را در معبد بزرگ که در جای مسجد اقصی و مسجد صخره ساخته خواهد شد قربانی خواهند کرد.

رهبران دینی صهیونیسم مسیحی تبلیغات گسترده ای در این باره انجام داده اند. در یک نظرسنجی که توسط خبرگزاری آسوشیتدپرس در سال 1997 انجام شد، اعلام گردید 25درصد جمعیت آمریکا اعتقاد راسخ دارند که با آغاز هزاره سوم جنگ نهایی آرماگدون در محل فلسطین آغاز خواهد شد و این جنگ تا مدت هفت سال ادامه خواهد داشت. دراثر این جنگ دنیا نابود می شود و در پایان این جنگ هفت ساله که آنها آن را «مصیبت بزرگ برای کلیسا و مسیحیان» می دانند، مسیح همراه مسیحیان دوباره تولد یافته ظهور خواهد کرد و دجال را شکست می دهد و حکومت جهانی خود را با مرکزیت بیت المقدس تشکیل خواهد داد.

به همین منظور آنها معبد بزرگ را که موجب جنگ آرماگدون می شود «معبد مصیبت بزرگ» می نامند. مطابق اعتقادات صهیونیسم مسیحی، غیر از معتقدان به «خواسته های مسیح»، تمامی مردم جهان، چه مسیحی و چه غیرمسیحی، به دست دجال کشته خواهندشد.

ارتش صهیونیستی در سال 1967 بخش شرقی بیت المقدس را تصرف کرد و مسجد اقصی و مسجد صخره به دست صهیونیست های یهودی اشغال گردید. بعد از آن، رژیم تل آویو همواره اعلام کرد که بیت المقدس پایتخت ابدی اسرائیل است. به همین منظور صهیونیست ها 87درصد بخش شرقی بیت المقدس را تصرف کرده اند و مردم فلسطین حق ندارند در بخش شرقی این شهر خانه سازی کنند و حتی خانه های فلسطینی ها در این بخش شهر مرتب تخریب می گردد و یهودیان در آنجا ساکن می شوند. صهیونیست ها زیر محوطه مسجد اقصی و مسجد صخره را کاملاً حفاری کرده اند. صهیونیست های مسیحی و یهودی مقیم فلسطین اشغالی و آمریکا اعلام نموده اند که آنها سقف و ستونهای معبد بزرگ را آماده کرده اند و می توانند در کوتاهترین مدت معبد بزرگ را در جای مسجد اقصی و مسجد صخره احداث نمایند. آنها نقشه معبد بزرگ را در روی جلد کتاب هایی که در این موضوع نوشته شده است چاپ کرده اند. رهبران صهیونیسم مسیحی و یهودی خود اعلام کرده اند مطابق تفسیر مکاشفه یوحنا در انجیل، صهیونیسم رسالت الهی دارند و برای تأسیس دولت اسرائیل بزرگ حق دارند علاوه بر سلب مالکیت فلسطینیان حتی نسل کشی فلسطینیان و اعراب را انجام دهند.[4]

 خلسه روحانی

پروتستان ها اعتقاد دارند قبل از آغاز جنگ آرماگدون مسیح خود را مقابل مسیحیان دوباره تولد یافته ظاهر خواهد کرد و آنها با دیدار مسیح خلسه روحانی را تجربه خواهند کرد و از میان صهیونیستهای یهودی که معبد بزرگ را بنا خواهند نمود، 144000 یهودی با زیارت مسیح و خلسه روحانی به مسیح ایمان خواهند آورد و آن گاه همراه مسیحیان دوباره تولد یافته به وسیله یک سفینه از دنیا به بهشت منتقل خواهند شد و از آنجا نظاره گر نابودی جهان به دست دجال خواهند بود. سپس مسیح همراه پیروانش دوباره به زمین بازخواهند گشت و در پایان جنگ آرماگدون دجال شکست خواهد خورد و حکومت یک هزار ساله مسیح آغاز می شود.[5]

رهبران دینی پروتستان، مبلغان انجیل را از مسیحی کردن یهودیان منع می کنند، چراکه مطابق اعتقادات آنان یهودیان از سراسر جهان باید به فلسطین مهاجرت نمایند و اسرائیل بزرگ را تشکیل دهند و اقدام به ساخت معبد بزرگ نمایند. بیشتر مطلق یهودیان در جنگ آرماگدون توسط ضدمسیح کشته خواهد شد و تعداد اندکی زنده خواهند ماند با ظهور حضرت مسیح به وی ایمان خواهند آورد.[6]

تروریسم مقدس و مبلغان جنگجوی انجیل

مکتب صهیونیسم مسیحی در کشورهای پروتستان مخصوصاً در ایالات متحده آمریکا و انگلیس توسط مبلغان انجیل در سطح گسترده ترویج می شود. مبلغان انجیل با عنوان «ایوانجیلیست» معروف هستند و تبلیغ و انجیل در سراسر جهان را به عنوان جنگ صلیبی انجام می دهند تبلیغ کردن انجیل با روحیه جنگل های صلیبی از خصوصیات ممتاز مبلغان انجیل در آمریکا و انگلیس می باشد. آنها در دهه گذشته با دامن زدن به تبلیغات گسترده درباه تفاسیری از پیشگویی های انجیل و تبلیغ نابودی حتمی جهان در آغاز هزاره سوم توسط شبکه گسترده تلویزیون و روزنامه های خود وحشت و اضطراب را در میان مردم آمریکا گستردند. آنها همچنین با فروش کتاب، نوار ویدیو و وسایل نجات دوران جنگ آرماگدون بازار یک میلیارد دلاری در این باره در آمریکا به وجود آوردند. آنها تفسیر انجیل از سوی سایرس اسکوفیلد رابا عنوان «انجیل آخر الزمان» تبلیغ می نمایند. آنها مجموعه ای را تحت عنوان «دایره المعارف پیشگویی های انجیل درباره آخر الزمان» در سه جلد در سال 1999 به چاپ رسانده اند. یکی از دانشمندان مسیحی آمریکا به نام تام ماک آیور در سال 1999 کتاب شناسی توصیفی را درباره 3500 کتاب که درباره مسائل و حوادث آخرالزمان در جهان غرب به چاپ رسیده است منتشر کرد.2 در آمریکا 8 حوزه علوم دینی بزرگ متعلق به پروتستان ها فعالیت دارند که مسائل مربوط به آغاز جنگ آرماگدون و حوادث آخرالزمان را به دانشجویان علوم دینی آموزش می دهند و این مراکز در آمریکا به «مراکز آموزش دینی خواسته های مسیح» معروف می باشند.

مرکز سینمایی «هالیوود» در این زمینه نقش خود را ایفا کرده است. در سال 1998 هم هالیوود فیلمی سینمایی با عنوان آرماگدون را تولید کرد که در آن، ارتش ایالات متحده آمریکا حملات سفینه های هوایی دیگر سیارات را شکست می دهند. در همین سال از سوی هالیوود فیلم سینمایی دیگری با عنوان «محاصره» ساخته شد که در آن، نیروهای امنیتی سازمان اف بی آی در مقابله و پیشگیری از حملات تروریستی اعراب مقیم آمریکا به مراکز حساس شهر نیویورک پیروز می شوند. نمایش این فیلم، با اعتراض شدید مسلمانان مقیم آمریکا روبرو شد.

نویسنده معروف آمریکایی به نام گریس هالسل دردوکتاب معروف خود برنامه های مبلغان «جنگجوی انجیل» مقیم آمریکا را بخوبی افشا کرده بود. نویسنده دراین دو کتاب با عنوان «پیشگویی و سیاست» و «مبلغان جنگجوی انجیل دربستر جنگ هسته ای» برنامه های مشترک دولت های آمریکا، انگلستان و اسرائیل با همکاری مبلغان انجیل را برای به وجود آوردن اسرائیل بزرگ تشریح می کند.

هالسل که ازکارمندان برجسته دفتر ریاست جمهوری آمریکا بود اتحاد محرمانه بین مبلغان انجیل درآمریکا و انگلیس با اسرائیل را آشکار می نماید.

تأثیر تبلیغات گسترده دستگاههای ارتباط جمعی آمریکا که کاملا تحت کنترل صهیونیست ها می باشند، مردم آمریکا را به زود باورترین مردم جهان تبدیل کرده و حادثه 11 سپتامبر هم کینه و نفرت مردم آمریکا و جهان غرب را به خاطر تبلیغات هدایت شده علیه اعراب و مسلمانان برانگیخته است.

صهیونیست ها و طرفداران آنها که سال ها یک سلسله برنامه های دینی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی خود را تبلیغ می کردند، با حادثه 11 سپتامبر 2001 بهترین فرصت را به دست آوردند تا برنامه هایشان را با سرعت بیشتری به مردم آمریکا و اروپا بقبولانند و در حال حاضر می کوشند برنامه های خود را عملی نمایند. دردوران جنگ سرد، آمریکا اتحاد جماهیر شوروی سابق را «امپراتوری شر» معرفی می کرد و بعد از جنگ سرد دستگاههای ارتباط جمعی آمریکا ترس ازمسلمانان را تبلیغ کردند و بعد ازحادثه 11 سپتامبر این تبلیغات علیه اسلام و مسلمانان جهان دردنیای غرب به اوج خود رسیده است.

گروههای مسیحی پیرو اعتقاد «خواسته های مسیح» درآمریکا 100میلیون پیرو دارند و آنها در هر دو حزب بزرگ آمریکا یعنی جمهوری خواه و دموکرات صاحب نفوذ می باشند و همراه صهیونیست های یهودی، دولت واشنگتن را کاملا دراختیار دارند.

آمریکا و دیگر کشورهای پروتستان درجهان 1500 فرقه مسیحی حامل این اعتقاد درسطح جهان برای جنگ آرماگدون تبلیغات گسترده انجام می دهند و برای تسریع در ظهور مسیح کوشش می نمایند وضعیتی را پیش آورند که سراسر جهان نابود شود.

نویسندگان غربی این اعتقادات را به عنوان تروریسم[7] مقدس معرفی می کنند. این گروههای مسلح مسیحی درآمریکا بعد از حادثه 11سـپتامبر ازسوی اف بی آی متهم شده اند که درپخش «سیاه زخم» که یک اسلحه بیولوژیکی می باشد، درآمریکا نقش داشته اند.

سیاست دولت امریکا نیز بر «نبرد تمدن ها» استوار است و آنها خود را کدخدای دهکده جهانی اعلام کرده اند و به بهانه مبارزه با تروریسم می کوشند سلطه خود را بر سراسر جهان گسترش دهند،ولی آمریکا درحال فروپاشی از داخل می باشد و ریشه حوادث 11 سپـتامبر درداخل خود آمریکا وجود دارد . گروههای صهیونیست مسیحی و یهودی در داخل آمریکا روز بروز قدرتمندتر می شوند و اکنون در واقع، دولت ومردم ایالات متحده آمریکا دردست این گروهها گروگان می باشند.

به نظر می رسد دولت واشنگتن درحال حاضر به بیماری جنون وسوء ظن شدید همراه با هذیان گویی و اختلال دررفتار دچارشده است.

آمریکا تنها کشور درجهان است که برای خود اسم ندارد و تعصب های مذهبی، نژادی و اختلافات تاریخی بین ایالات شمال و جنوب این کشور روبه گسترش است. تبعیض ها و ناهنجاری های اجتماعی دراین کشور به اوج خود رسیده است و این ناهنجاری های اجتماعی برای این کشور عذاب شدید محسوب می شود. دراین کشور 65 درصد ازدواج ها قبل از پایان یک سال به طلاق می انجامد و سالیانه دراین کشور40میلیون سقط جنین انجام می شود. ایالات متحده آمریکا درارتکاب همجنس بازی، تجاوز به عنف، کودک آزاری، کتک زدن زن ها، قتل، دزدی و استعمال مواد مخدر صاحب مقام اول درجهان می باشد. امروز کشور آمریکا در عمل به سوی مرگ طبیعی و تدریجی و حتمی خودگام برمی دارد و درآینده نزدیک، جهان فروپاشی ایالات متحده آمریکا را نظاره خواهد کرد چرا که این یک سنت الهی است و خالق کائنات درطول تاریخ قدرت های مستکبر را همیشه نابود کرده است.

[1]- جان نلسون داربی (John Nelson Darby) متوفای 1882 م کشیش معروف کلیسای انگلستان در اواخر قرن نوزدهم با تبلیغات خود مکتب جدید صهیونیسم مسیحی را در بین پروتستان ها بنیاد نهاد.

[2] - John Hagee: The Battle For Jerusalem 1002

[3] - Randall Price: The Coming Last Days Temple 9991

[4] - Hal Lindsaey Cliff Ford: Battle For Jerusalem Armageddon Books 1002

[5] - a- Billy Graham: Approaching Hoofbeats the Four Horsemen of the Apocalypse 3891 - b Hal Lindsey: Countdown to Armageddon 3891

[6] - a John R Bisagno: And Then Shall the End Come 0002 b Marion F Kremers: God Intervenes in the Middle East 2991 c George Otis: Lifting the Veil on Islam and the End Times 1991

[7] Tom Mclver:The End of the World:An Annotated Bibliography of End-Times ResourcesJuly 9991

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...