آیا دوست دارید راجع به اکتوپلاسم بیشتر بدانید؟

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۱ دیدگاه

چون ارواح موجودات مجرد و نورانی هستند برای برقراری ارتباط با زمینی‌ها و ظهور اعمال خود نیاز به واسطه و مدیوم دارند و از ماده اکتوپلاسم او استفاده می کنند.

حکما گفته اند روحی انسانی اگر چه در ذرات مجرد و مستقل از ماده و احکام آن است ولی در مقام فعل نیازمند به ماده است و برای انجام فعل و ظهورات روحی به اسباب و وسایل مادی نیاز دارد به طور مثال برای دیدن نیاز به چشم و برای شنیدن نیاز به گوش و برای برداشتن نیاز به دست دارد لذا بدن و اعضای عنصری آن بازار و وسایل روح شمرده می‌شوند و این تا زمانی است که روح در دنیا در جسم مادی خود قرار دارد اما پس از مرگ و جدایی از بدن مادی وارد بدن مثالی برزخی یا بدن اثیری خود می‌شوند که متناسب با آن عالم با همین بدن کارهای خود را انجام میدهند ولی برای ارتباط با زمینی‌ها به هنگام روش میدومی بنا بر گفته علمای علم روحی-از ماده اکتوپلاسم استفاده میکند.

 

اما اینکه اکتوپلاسم

ectoplasm  چیست و چه نقشی در ارتباط با ارولح دارد باید گفت:اکتوپلاسم-که گاهی به آن((سیکوپلاسم))یعنی پلاسمای روح گفته می‌شود-ماده ای است که در بدن مدیوم و یا به تعبیر دقیق تر در بدن انسان‌های زنده وجود دارد که علما آن را یکی از ظواهر فیزیکی مدیوم می دانند.این واژه برای نخستین بار در سال 1894م.از سوی ((چالز ریچت))(روان شناس فرانسوی)مطرح شد.

علمای روحی میگویند:ارواح با عاریت گرفتن این ماده و مخلوط کرده آن با ((ماده اثیری))که با خود دارند میتوانند ظهورات و سخنان خود را به زنده‌ها منتقل کنند و با آنها ارتباط برقرار نمایند یعنی به طور موقت برای خود حالت زمینی و حسی بهوجود می آورند.

علمای روحی اکتوپلاسم را حلقه ارتباط میان روح متکلم و اعضای صوتی مدیوم می دانند درباره خصوصیان و ویژگی‌های این ماده گفته اند:

اکتوپلاسم ماده مخصوصی است که قابلیت شکل گرفتن و رنگ پذیری مختلف دارد.رنگ آن در میان رنگ‌های سفید و خاکستری و سیاه جریان دارد.از حیث غلظت بخار آب و یا حباب‌ها و کف‌ها است.از لحاظ سفت و محکم بودن چنان است که گاهی ارواح می توانند به وسیله آن جسم سخت و سنگین (مانند میز غذا خوری)را بلند کنند.هنگام خارج شدن ار جسم مدیوم به شکل دود غلیظ دیده میشود سپس بر حسب هدفی که ارواح می خواهند سکل می‌گیرد و سفت میشود.زمان مناسی بیرون کردن اکتوپلاسم از بدن مدیوم‌ها تاریکی شب و یا در نور تیره می باشد.عمل برگردانیدن آن ماده به بدن مدیوم‌ها باید در تاریکی مطلق و یا روشنایی قرمز انجام گیرد و در غیر این صورت برای مدیوم ضرر جسمی دارد و حتی منجر به مرگ او میگردد(البته میگویند که ماده اکتوپلاسم بر اثر نور سفید ناپدید میشود و بلافاصله به داخل بدن مدیوم باز میگردد)

ماده اکتوپلاسم به طور معمول از منافذ جسم مدیوم مانند دهان.بینی.گوشها و احیانا از سوراخ‌های زیر پوست بدن و پاهای مدیوم بیرون می آید ممکن است اکتوپلاسم هنگام خروج از بدن مدیوم صدها شکل به خود بگیرد که در کتاب‌های علم روحی شکل آن بیان شده است.این ماده از قلب یا از بالای کتف یا از پاهای مدیوم بیرون می آید.از تجزیه این ماده معلوم شده که ترکیبی از ((کلرید سدیم))و((فسفات کلسیوم))است.

در خقیقت این ماده تا چه حد می‌تواند چنین قدرتی را ایجاد نماید و دارای چنان اثر و خاصیت عجیبی باشد؟

میگوبند:ارواح ماده اکتوپلاسم را به دور دهان خود که دهان اثیری است جمع میکنند تا بتواند با زنده‌ها حرف بزند.البته ارواح از ماده اکتوپلاسم علاوخ بر تجسد و شکل بخشیدن به اعضای صوتی و سایر بدن خود برای انتقال و به حرکت درآوردن اجسام فیزیکی نیز استفاده می کنند.

 

علمای روحی میگوبند:

فرق مهمی که میان حرف زدن ما و حرف زدن ارواح هست این است که همه این کار‌ها را ارواح در ماده اثیری که لطیف تر از حیث تکوین و وسیع تر از حیث امواج است انجام میدهند.بنابراین دستگاه صوتی اثیری آنها می‌تواند در عالم روحی خود عمل کند.ولی در عالم ما نمیتواند عمل کند چون قسمت‌های اعضای صوتی ارواح از حیث لطافت طوری است که نمیتواند هوای سنگین جهان ما را به حرکت در آورد(چون سرعت حرکت امواج اثیری آنها خیلی بالاتر از سرعت حرکت امواج فیزیکی ما است.)بنابراین باید حالت جدیدی در دستگاه صوتی آنها به وجود آید که ارتعاشات امواج آنها را کند تر و مناسب تر با ارتعاشات امواج فیزیکی ما بکند.

این امر به وسیله مدیوم و ماده اکتوپلاسم موجود در بدن او تحقق می یابد.

همچنین علمای علم روحی معتقدند که در بین ارواح-ارواح شیمیدان وجود دارند که کار ارتباط و گفتگو بین ارواح و زمینی‌ها را برقرار می سازند.آنها ماده اکتوپلاسم را با موادی که آنها نزد خود دارند(یعنی ماده اثیری)مخلوط میسازد و به وسیله آنها برای خود دست فیزیکی و نقاب مانندی شبیه دهان-حلقوم و ریبین درست می کنند و آن را در وسط جلسه یا قسمتی از اتاق میگذارند و سپس هر روحی که بخواهد حرف بزند آن نقاب را به سر می کشد.

اما سوالی که جواب آن برای روح شناسان و معتقدان به ارتباط مدیومی بسیار مشکل است این است که ارواح چگونه خود را با ماده اکتوپلاسم می پوشانند و چگونه هم در آخر کار و پایان جلسه.آن را از خود دور می سازند.

دانشمندروحی((آرثر فندلای))با اعتراف به مشکل بودن حل این سوال.پیش بینی کرده که روزی خواهد رسید که چگونگی آن اعمال هم شناخته شود.

  • Kyle

    Kyle

    • ۱۳۹۶/۰۶/۱۶ - ۲۳:۴۴:۴۱

    If you wish for to take a good deal from this article then you
    have to apply these methods to your won blog.