انسان روح است نه جسد

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه

تحقیقات شارل ریشیه در مورد تجسدات

دکتر شارل ریشیه (charles richit) پس از مقاومت طولانی در برابر علم روحی جدید عاقبت متوجه تحقیقات روحی عمیقی میشود.

شارل ریشیه در سال 1850 متولد و در سال 1935 در سن 85 سالگی وفات یافت این شخص عالم و استاد

فیزیولوژی شد و در سال 1905 ریاست جمعیت بحث روحی لندن را قبول کرد. این شخص نه تنها در طب و فیزیولوژی عالم بود ، بلکه در روانشناسی هم استاد بود. در عین حال شاعر و ادیب و نویسنده هم بود. شال ریشیه به هزارها آزمایشات روحی اقدام کرد. که بعضی از آنها را با مدیومی اسپانیایی انجام داد. در حضور او حرکت اجسام جامد بدون وسیله ی مادی ظاهر میشد. همچنین تصویر بیرون آمدن ماده اکتوپلاسم را از بدن مدیوم ضبط نمود.

ریشیه نتیجه ی تحیقیات سی سال خود را در کتاب مهمی به نام ( مسائل طولانی ماورای روح ) تشریح نمود

او میگوید تجسداتی که با مدیومی مارتا بیرو ظاهر میشوند ، بسیار مهم بودند. حاضرین در جلسه عبارت بودند

از ژنرال بویل - زنش و دو پسر و دختر کوچک مدیوم که یکی به نام ماری و دیگری بول. همه اینها از پرده اطاق استتار فاصله داشتند نور قرمز کافی بود مارتا بیرون در اطاق استتار نشسته بود. من شخصا مراقب اوبودم. پس از گذشت مدتی نزدیک به یک ساعت ، پرده ی اطاق استتار باز میشود به طوریکه آدم میتواندمارتا بیرو را که در روی صندلی خود کاملا به خواب عمیقی فرو رفته است ببیند.

علامت حیات در وی به حدی بود که ما میتوانستیم صدای تنفس او را بشنویم من کاسه ی مملو از محلول باریمرا حاضر کردم و از روح متجسد خواستم که به داخل آن محلول تنفس کند ( یعنی نفسش را بیرون دهد) بعد دیدیم که در اثر تنفس او به داخل محلول باریم ، وجود اکسید کربن به اثبات رسید مانند همه ی موجوداتزنده و حتی میدیوم دمیدن او باعث حرکت موجی محلول باریم میشود.

ریشیه ادامه میدهد که گرچه این آزمایشات برایم بسیار مهم بود لکن یک آزمایش دیگر به وجود آمد که خیلیمهمتر از اینها بود زیرا پس از این که مدت طولانی در اطاق نشستیم در نزدیکی خودم جلو پرده چیزی مانند بخاردیدم که رنگش سفید بود و از من 40 سانتی متر فاصله داشت. ابتدا به شکل قماش سفید در آمد یادستمالی که به روی زمین افتاده باشد بعد بلند شده به شکل دایره ظاهر شد بعد به صورت سر در آمد کهروی زمین بود. بعد دیدم به تدریج بالا آمد و شکل انسانی به خود گرفت مردی کوچک اندام بود. عمامه به سرداشت که رنگش سفید بود. ریش هم داشت. در جلوی پرده از سمت راست من به سمت چپم با قدمهای آهسته حرکت میکرد. وقتی که به نزدیکی ژنرال رسید ،چهار زانو روی زمین نشست. با صدای بلند حرف میزد. بعد هم جلوی پرده محو شد.

بعد ریشیه اضافه میکند که صورتهایی از ارواح متجسد به کمک من و دیلان از آنها برداشتیم که بعدا دانشمندروحی اولیور لودژ با دیدن آن تصویرها گفت ( این تصویرها بهترین صورتهای روحی است که تا کنون دیده است ) در مورد پدیده ی تجسد باید به این نکته اشاره کرد که بنابر گفته ی دانشمند روحی ( ارنست بوزانو ) چون ارواحاز لحاظ رشد عقلی که در جهان ارواح به آن رسیده اند با هم تفاوت دارند ، بنابر این اصل ، ارواحی که در آنجهان رشد عقل آنها کمتر است بهتر میتوانند با ما ارتباط بگیرند. اما ارواحی که تطور عقلی آنها بیشتر است ، ارتباط گرفتن آنها با ما یا مشکل است یاناقص است. وانگهی نباید این موضوع را فراموش کنیم که ارواح باید در استفاده از سیال روحی ( اکتوپلاسم ) هم تمرینکافی داشته باشند

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...