حراج عکسهای یتی

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه

فروخته شد ... به مردی باانگشتهای پشمالو

درسال 1951 زمانیکه هنوزکسی قله اورست را صعود نکرده بود و یک "مسابقه" بین المللی برای تعیین اولین صعود کننده به قله درجریان بود، اریک شیپتون رهبری یک تیم تحقیقاتی، به منظوربررسی مسیری ازنپال به سمت اورست را برعهده داشت . این پنجمین باری بود که ازآن مکان دیدن می کرد.

تیم شیپتون متشکل ازمایک وارد، بیل موری، تام بردیلون ، ادموندهیلاری ، ارل ردیفورد، آنگ ترکی، پاسانگ بوتیا، نیما، تنسینگ پدروتعدادی شرپا بودند

بعد ازموفقیت درتعیین مسیری ازسمت جنوب به سوی قله، تیم آنهابه کاتماندو بازگشت تا اقدام به یافتن راه فرعی جهت تحقیق درخصوص قلل گواری سانکار درحوضه رودخانه منلانگ(که تا مدتها اشتباها" تصورمی شد که اورست است) نماید. دراین مکان بود که شیپتون، مایک وارد و تنسینگ پدر به رد پاهای عجیبی برخوردند

اریک شیپتون می گوید

آنجا یکی ازآبرفتهای یخی حوضه رودخانه ملانگ بود. درارتفاعی حدود 5791 متر در اواخر بعد ازظهرما به آن ردپاهای شگفت انگیزروی برف برخوردیم که درج خبرآن باعث ایجاد شورعجیبی درجمعیت بریتانیا شد. چیزی بیش ازیک مایل یا یک مقدار بیشتر. ردپاها را دنبال نکردیم زیرا هرکدام بار زیادی را با خود حمل می کردیم وگذشته ازاین ما به مرحله ویژه ای درتحقیقات خود برروی حوزه رودخانه رسیده بودیم. من درگذشته تعداد زیادی ازاین ردپاهای شگفت انگیزرادیده بودم و سعی کرده بودم آنهارا دنبال کنم ولی همیشه روی یخ رفتها وسنگهای نواحی یخچالی آنها را گم می کردم. این ردپاهای جدید خیلی تازه بنظرمی رسیدند، احتمالا" چیزی بیش از24 ساعت ازعمرآنها نمی گذشت. وقتیکه موری و بوردیلون چند روزبعد به دنبال ما آمدند ردپاها تقریبا" دراثرذوب شدن محوشده بود

تنسینگ پدرکه شک نداشت موجوداتی که این ردپاها را ایجاد کرده اند " یتی " یا " مردوحشی" هستند (حداقل دوتابودند) به من گفت که دوسال پیش او وعده ای شرپا یکی ازآنها را درفاصله ای حدود 23 متری در تیانبوچه دیده است. اوآنرا نیمه انسان ونیمه وحشی توصیف کرد. قدی حدود 70/1 متر و سری دراز داشت، بدنش پوشیده ازموهای قهوه ای متمایل به قرمز ولی صورتش بدون مو بود. دراواخرماه نوامبر وقتیکه به کاتماندو رسیدیم، به زبان نپالی او را سئوال پیچ کردم (زبان هندی را نیز امتحان کردم) شکی درصداقت وی وجود نداشت . هرچه بود بنظرمی رسید که متقاعد شده که آن موجود نه خرس است ونه میمون ، البته باهردونوع حیوان یاد شده آشنائی کافی داشت

آنهادوریین ها رابیرون آوردند، تبریخ و پوتینهایشان راکنارردپاها برای مقایسه گذاشتند و ازردپاهای یتی یکسری عکس گرفتند که با راه یافتن به روزنامه های بریتانیائی غوغائی ایجاد کرد

عده ای آنراباوروبرخی نیزآنرا دروغ پنداشتند

ازاین میان جهانگردان معروف محو اعتقاد سرد هیمالیائیها به غول برفی شده و راهی " جستجو برای یتی" شدند. سرادموندهیلاری درسالهای 61-1960 تیم کوهنوردی وهیمالیاشناسی خود راهدایت می کرد. اونیزردپاهائی یافت وباپوست سریک یتی که درجعبه ای درمعبد کومجونگ نگهداری می شد، یک پوست ومقداری استخوان برگشت. بررسیهای علمی برروی این اقلام ثابت کرد که همگی "جعلی" می باشند. پوست متعلق به خرس آبی هیمالیائی بود، استخوانها ازمجموعه متنوعی ازجانوران گرفته شده بود وپوست سرکه هیلاری آنرا باخود به پاریس – لندن وشیکاگو برای ارزیابی تخصصی توسط برترین جانورشناسان دنیا برد صراحتا" چیزی سوای هرنوع حیوان تشخیص داده شد

رینهولد مسنر نیزمطمئن بود که درسال 1986 یک یتی دیده است و راهی جستجوی مشهورخود برای یافتن این موجود شد، بعداز12 سال او به این نتیجه رسید که یتی درنهایت احتمالا" یک خرس قهوه ای تبتی(هیمالیائی) است

واما درباره ردپاهائی که درسال 1951 مشاهده شده بود. بعضی معتقد بودند که که شیپتون خیلی ساده اطراف ردپاهای خود را برای شوخی قالبگیری کرده است. اما مایکل وارد یکی ازاعضاء تیم درصحت عکسها وداستان آن اصراردارد. اواعلام کرد که ردپاها به هیچ وجه دروغین نیستند. وارد درمقاله ای جالب درروزنامه طب وطبیعت وحشی ازجزئیات آن روزمی گوید، ولی نتیجه ای متفاوت درخصوص منشاء این ردپاهامی گیرد. اوصراحتا" ادعامی کند که ردپاها توسط بومیهای کوهستانهای هیمالیا که پاهای زمخت وکج وکوله ای دارند ایجادشده است. مقاله او ده سال پیش انتشاریافت

وهنوزیک باور نا متزلزل درمورد یتی پایدارمانده است

در 26 سپتامبر 2007 کریستی عکسهای معروف یتی که اریک شیپتون و یا هم تیمی او مایکل وارد درسال 1951 گرفته بودند را به حراج گذارد. عکسهائی که درواقع چیزی جز ردپاهای انسان نبوده اند این عکسها باقیمت پایه 2500 پوند به بالا به حراج گذاشته شدند

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...