مسنر و یتی

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه

افسانه یتی درسال 1832 آغازگردید، وقتیکه یک طبیعی دان بریتانیائی ازیک موجودپشمالوی شبیه به میمون که درمناطق پربرف هیمالیازندگی می کرد، خبرداد.صبورانه اطلاعات جمع آوری می شد، محتاطانه ممکنها از غیر ممکنها بیرون کشیده می شد، مسنرنتیجه گرفت که یتی یک ساختارادارکی ، سنت وموضوع جانورشناسی است ."درجستجوی یتی" یک داستان ماجراجویانه است که شبیه بقیه نیست ، مارابیشتربه حقیقت آنسوی یک افسانه نزدیک می کندوباعث می شودکه درک کنیم که چراآن چه که درمسیراو درشرق تبت درآنروزدرسال 1986 بود، برای همیشه درذهن اوباقی ماند. راینولد مسنر

مسنر و یتی

من قلل هیمالیا را صعود کرده ام ویتی را چهار بار دیده ام.راینولد مسنر

یتی خوابیده بود، کوهنوردان به آرامی به او نزدیک شدند، پاورچین به بیست متری اورسیدند بنابراین قادر به عکاسی وفیلمبرداری ازاوبودند. حدودسه دقیقه بود که به اوخیره شده بودند.

""او بیدار شد و ما را دید، حالت نگاه کردن او به مامثل بچه ای بود که برای اولین بار کسی را دیده است . چشم در چشم هم دوختیم ، حتی می توانستم او را لمس کنم ، او بلندشد و آنجا را ترک کرد"".

تصور کنید اولین ملاقات واقعی مستند بین انسان ویک گونه حیاتی جدید، یتی غول برفی معروف ، او چگونه مخلوقی است؟ یک موجودمهربان خجالتی ، دیداری توأم با صلح وعدم درک متقابل؟.

کوهنوردایتالیائی رینهولدمسنر مدعی است که دقیقا"یتی چنین موجودی بود. ومی گوید با او مواجه شده است نه یکبار بلکه چهار بار، یکبار آنقدر نزدیک به او بود که می توانست او را لمس کند. از همه مهمتر او مدعی است که از این موجود و یک یتی مادر که از بچه خود مراقبت می کرده و نیز یک اسکلت یتی عکس نیز گرفته است، مسنر می گوید اوخجالتی است، تقریبا" 2 متر قد دارد. شبها می آید تا گوسفند ویاک (گاوتبتی) شکار کند، یتی با همنوعان خود از طریق صدائی شبیه به سوت زدن ارتباط برقرار می کند.

یتی غول بی آزار وخیالی هیمالیا در موقعیت جذابی قراردارد که علم را با تفکرات امیدوار کننده روبرو ساخته است . اکثر دانشمندان یتی را به این دلیل که یک موجود خیالی است و حاصل هوای رقیق کوهستان، توهم ارتفاع و افسانه های تبتی ها است به کناری گذاشته اند ولی فوق العاده خواهدبود اگر واقعیت داشته باشد. اویکی از مخلوقاتی است که اکثر ماآرزوی واقعیت داشتن او را داریم. اگر مسنر عکسها و قیلم ویدئویی خود را ارائه دهد، اولین مدرک مستند از این موجود است که چند دهه ویا شاید حدود150 سال است که اخباری درمورد او گفته می شود ولی هنوز عنوان افسانه به آن اطلاق می گردد. ادعایی خارق العاده، البته هنوز مسنر نیز یک مرد خارق العاده در دنیای کوهنوردی است . او واقعا" یک افسانه است ، سرشناسترین هیمالیانورد برای همه نسلها، او اولین کسی است که اورست رابدون اکسیژن صعود کرده، شاهکاری که آنرا غیر قابل تصور می پنداشتند و نیز اولین کسی است که به تنهائی آنرا صعود کرد. او اولین کسی است که تمامی 14 قله بلند جهان را هم صعود کرده است . راینولد مسنر متولد 17 سپتامبر 1944 در منطقه ویلنوس در جنوب تیرول ایتالیا اکنون به جایگاهی رسیده که عده کمی از آن برخوردار هستند، او دربرخی از نواحی کاملا"‌ بکر هیمالیا درباره اولین دیدار خود بایتی می گوید: درسال 1986 درشرق تبت بعد از ردیابی جای پاهای پهن 35 سانتی اوبود، در ماه جون سال گذشته یک اسکلت را از یک چادر نشین درجلگه لاداخ مابین هند و پاکستان خریداری کرد، بعدشروع به جستجوی جدی درمحیط اطراف کرد.""برای یک هفته روزی 12 ساعت درمحیطی بدون درخت درحال جستجو بودم ، توقع نداشتم که خیلی زود یکی ازآنها را پیدا کنم، ابتدا ما یک مادر و بچه را دیدیم، من فقط توانستم یک عکس ازپشت سرآنها بگیرم. بچه یتی موی قرمز براقی د اشت و موهای مادر سیاه بود، یتی مادر بیش از دو متر قد و با موهای سیاه چهره ای افسانه ای داشت ، وقتیکه ما را دیدند ناپدید شدند"".

دو روز بعد مسنر و همراهان او برای فیلمبرداری ازیتی که خوابیده بود عازم شدند، آیا این ممکن بود؟ بدون تردید تبتی ها و شرپاهای نواحی اطراف قله اورست قویا" معتقدند که یتی وجود دارد ولی علیرغم اخبار مربوط به ردپاها و رؤیت متناوب او یافتن مدرک مستند برای اثبات وجود یتی بسیار سخت است .

وجود یتی در غرب از سال 1832 زمانیکه یک انگلیسی درنپال زندگی می کرد و شنید که موجودی که شق و رق حرکت می کند و بدن او پوشیده از موهای بلند مشکی است ، شایع شد. اسامی دیگری که بر روی او گذاشته اند متوخانگمی، میرکا، سوگپا و میگو است . اولین اسم او به معنی آدم برفی مزخرف است ولی باعث این نامگذاری ترجمه غلط یک روزنامه نگاردرسال 1921 درخصوص گزارش تیم اعزامی به اورست بود که سبب شد این اسم به روی این موجود بی نوا گذاشته شود درصورتیکه او بیشتر مهربان و خجالتی است تامزخرف. درآن سال 32 شاهد شامل شش کوهنورد انگلیسی و 26 شرپا ردپاهای یتی را مشاهده کردند اگر چه شرح دیگری درخصوص خرسها، بزها و یا پلنگ برفی نیز داشتند. درسال 1953 زمانیکه تیمی که به اورست اعزام شده بود موفق به صعود قله شد مسئول صومعه که یک لاما بودایی بود به سرجان هانت گفت جائی که او کمپ را برقرار کرده بود در سال گذشته یک یتی درحال برف بازی در علفزار دیده شده است و بعلت سر و صدای بوق های شیپوری (راهبان با کمک بوقها مردم را از زمان عبادت با خبر می کنند) متواری شده است. درسال 1960 سر ادموند هیلاری پوست یک یتی را از یک شرپای روستائی قرض گرفت ولی در بررسی که بر روی آن انجام شد مشخص شد که پوست متعلق به یک بز هیمالیائی می باشد. دکتر کارل شوکر جانور شناس انگلیسی و متخصص در زمینه یتی می گوید در ادعاهای مسنر مواردی دال بر واقعیت وجود دارد. او می گوید یتی در بیش از 2000 کیلومتر از نواحی هیمالیا، ازپاکستان تا هند و تبت و حتی بوتان دیده شده است . آنها از سه گونه تشکیل شده اند نوع اصلی یتی قرمز است نوع بلندتر آن مشکی است و تعدادی از مشاهده ها حاکی از وجود نوع کوچکتر که زیر شاخه ای از قرمز است را اعلام می نماید. مشاهدات مسنر تائیدی است بر دسته بندیهای فوق.

گونه قرمز یک یتی جوان است که پس از رشد صاحب موهای مشکی می شود. مشکل بزرگ در باور وجود یتی این است که هیچ موجودی تنها متکی به خود نمی تواند ادامه حیات دهد، برای جلوگیری از انقراض به یک کلنی یا اجتماع دست کم 50 نفره اگر نگوئیم 100 نفر برای زاد و ولد نیاز است . مسنر معتقد است یتی از مخاطرات فاصله زیادی دارد. ""من تخمین می زنم که هزاران یتی در هیمالیا وجود دارد"". البته مشکلات بزرگ دیگری نیر در تائید وجود این مخلوق وجوددارد، اوبه منابع غذائی نیاز دارد، طبق ادعای مسنر او یک گوشتخوار است ، هنوز اخباری دال بر گم شدن گاو و گوسفندها وجود دارد اگر چه کریس بانینگتون کوهنورد معروف انگیسی که مسنر و ناحیه مذکور را کاملا" می شناسد منکر وجود مشکل غذا در آن مناطق است. اومی گوید: ""نواحی شمال شرقی اورست به نحو عجیبی بکر و دور افتاده است و اکثرا" غیر قابل عبور بخاطر جنگلهای انبوه است "". ولی همین جنگلهامی توانند منبع غذا و سر پناه و به موازات آن مکانی برای روئیت این موجودات محسوب شوند. به تعبیری یتی درماوراء راههای برفی که برای عبور از یک ناحیه به ناحیه دیگر درست شده است، برای فرار از خطر زندگی می کند.

دستاورد قهرمانیهای مسنر در کوهنوردی قصری است درآلپ ایتالیا و او امیدار است که موزه ای از یتی تاسیس کند که یافته های او را به نمایش گذارد. ولی او هنوز هیچ مدرکی را نشان نداده است و باید در کتابش مدارکی را که مدعی است تهیه کرده ببینیم. درنهایت شانس بد یتی خواهد بود اگر وجود او اثبات شود.

بدون شک کسی قادر به اصرار و تحریک برای شکار یکی ازآنها نخواهد بود. اگر وجود دارد مطمئنا" مثل یاکها (گاوتبتی) خود را با هوای رقیق و ارتفاع زیاد کوهستان وفق داده است. یاکها اگر به ارتفاع همسطح دریا برده شوند شاید بمیرند، ششهای آنها نمی تواند هوای غلیظ راتحمل کند. اینچنین است که یتی آخرین حر به خود را بر علیه ما برای حفظ راز تنهائیش بکار بسته است .

دیلی میل : فایل اطلاعات یتی

اندازه : حدود 198 سانتیمتر، وزن حدود200 کیلوگرم از روی گفته های افرادی که مدعی اند او را دیده اند و از عمق ردپاهای آنها محاسبه شده است .

ردپا: آنهائی که دیده شده است حدود35 سانتیمتر پهنا و50 سانتیمتر طول دارند.

محل زندگی : 2000 کیلومتر محیط وسیع هیمالیا به مرکزیت اورست، اکثر مشاهدات در محیط 2500 تا 3600 متر و عموما" جنگلی بوده است .

سرعت: 60 کیلومتر درساعت که تقریبا" دو برابر سرعت یک انسان دونده است .

سبک زندگی: طول عمر حدود30 سال ، تغذیه از گاو و گوسفند، ارتباط از طریق صدائی شبیه سوت و فعالیتهای او شبانه است.

منشاء: احتمالا" بازمانده ناندرتالهائی هستند که به مرکز آسیا در38000 سال پیش عقب نشینی کرده اند.

مو: معمولا" سیاه و در جوانی قرمز و هنگام کودکی قرمز براق.

خصوصیات : حالت غیرتهاجمی اولین نکته ای است که از رفتار او برداشت می شود و بیشتر مهربان و خجالتی است .

اسم : Abominable Snowman اسمی است که بواسطه ترجمه غلط از لغت محلی ""متوخانگمی"" به معنی آدم برفی مزخرف گرفته شده است .

نکته : ماتنهامی توانیم امیدوار باشیم که ادعاهای مسنر واقعیت داشته باشد زیرا اگر چنین باشد او وجود یک موجود اسرارآمیز (ناپدیدشده ) واقعی راثابت کرده است . این اولین موجود اسرارآمیر "واقعی" است که بطور علمی تائید می شود. از زمانیکه هیوو لمنز لغت cryptozoology به مفهوم رمزشناسی حیوانات ناپدید شده را ابداع نمود بر می گردد به دهه 1950، ادعای اسکلت یتی مهمترین یافته مسنر است وما امیدواریم اجازه دهند تحقیقات اندامشناسی بر روی آن انجام شود.

.....................

دریکی ازبزرگترین ماجراجوئی های دوران ما، علاوه برقهرمانیهای مشهوروجهانی اودرکوههای هیمالیا، قطف جنوب وگرینلند رانیزپیاده طی کرد. اونویسنده بیش ازسی کتاب است که به هجده زبان انتشاریافته است ، ازجمله اورست ، افق شیشه ای ، روح آزاد وقطب جنوب . اودریک قصردرآلپ ایتالیازندگی می کند.

سفربه نواحی کوهستانی فقط ازکسی ساخته است که صاحب قدرت وفنون افسانه ای کوهنوردی اوبرای دوام دراین نواحی باشد، درجستجوی یتی گریزپای رینهولدمسنرمارابه قلمروهای دست نیافتنی وجذاب می برد. منطقه مرزی تاریک که افسانه باجغرافیای بی تجربه مواجه می شود.

کارولین الکساندر، نویسنده Endurance (استقامت)

راهم رادرون بوته های سروکوهی خاکستری رنگ ادامه دادم ، ناگهان یک صدای ترسناک شنیدم ، صدای سوت بود، شبیه صدای هشداری که بزهای کوهی به هم می دهند. ازگوشه چشمم نقش یک اندام صاف رادیدم که ازبین درختهابه لبه منطقه صاف ،جائی که علفزارانبوه سرتاسرشیب تندراپوشانده بودمی رفت.اوعجله داشت ، ساکت بود، خم شدودرپشت یک درخت ناپدیدشد، دوباره درنورماه پدیدارشد. چندلحظه ایستادوبرگشت وبه من نگاه کرد. دوباره صدای سوت راشنیدم ، یک صدای خشن وبرای یک لحظه خیلی کوتاه دندانهاوچشمهای او رادیدم.آن موجودبطرزفوق العاده ای رعب آوربود، صورت اویک سایه خاکستری ، اندام اویک طرح تیره پوشیده ازمو، روی دوپای کوتاه خودصاف ایستاده بود، دستهای خیلی قوی داشت که تقریبا" تاسرزانوهایش آویزان بود. بیش ازدومتربلندی قدش بود.

بدن اوسنگین ترازانسانی به همین سایزبودولی چنان باچابکی وقدرت به سمت لبه سرازیری حرکت کردکه من درآن واحدهم متحیرشدم وهم آسوده خاطر.

ازمتن داستان درجستجوی یتی نوشته راینولد مسنر

منبع:

http://www.ncf.carleton.ca

http://web.ncf.ca/bz050/messner.html

مسنر در اتحادیه اروپا

http://www.europarl.europa.eu/members/archive/

alphaOrder/view.do?id=4419&language=en

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...