مطالعه شهاب سنگ ها برای پی بردن به رازهای خلقت زمین

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه

گروهی از محققان آمریکایی برای جمع آوری شهاب سنگ به قطب جنوب سفر کرده اند تایافته های خود را به عنوان سوغات برای یکی از مراکز تحقیقاتی این کشور بهارمغان بیاورند.طرح “جستجوی قطب جنوب برای یافتن شهاب سنگ ها” که به اختصارآنسمت نامیده می شود، ۳۵ سال است که به وسیله بنیاد ملی علوم ایالات متحدهو با پشتیبانی سازمان ملی هوا- فضای آمریکا، ناسا در جریان است.شهاب سنگها در همه نقاط زمین فرود آمده اند ولی شرایط در قطب جنوب به گونه ای استکه آنها دست نخورده باقی می مانند و گنجینه پرارزشی در را در اختیار محققانقرار می دهند.

اعضای طرح آنسمت امسال قرار است یافته های خود را به یک مرکز تحقیقاتی تازهتاسیس در ایالت مریلند تقدیم کنند.این مرکز تحقیقاتی به موسسه اسمیتسونینواشنگتن تعلق دارد و زمین شناسان و دیگر محققان می توانند با مراجعه به آناین شهاب سنگ ها را بررسی کنند.لیندا وایزنبک از محققان موسسه اسمیتسونینمی گوید “شهاب سنگ ها قطعات کوچکی هستند که تاریخ روزهای نخستین تشکیلمنظومه شمسی را بازگو می کنند. عمر این سنگ ها چهار و نیم میلیون سال است وبیانگر روند تشکیل سیاره ها هستند.”هزاران قطعه شهاب سنگ در این مرکزتحقیقاتی در محفظه های جداگانه و تحت شرایط آب و هوایی مخصوص نگهداری میشود.محققان امیدوارند با مطالعه این سنگ های سیاه و صیغلی رازهای بیشتری ازخلقت زمین راکشف کنند.

فضاپیمای داون به شناسایی بهتر منشاء پیدایش سیاره ها کمک کرده است

خانم وایزنبکگفت: “هر شهاب سنگ کوچک بیانگر اطلاعات کمی درباره چگونگی اوضاع منظومهشمسی در آغازین روزهای تشکیل خورشید و سیاره هاست.”در ۳۵ سال گذشته حدود ۱۶هزار قطعه شهاب سنگ در قطب جنوب جمع آوری شده که بیشتر از ۱۴ هزار قطعه ازآن به مرکز تحقیقاتی موسسه اسمیتسونین منتقل شده اشت.با افزایش دانسته هایبشر از کیهان، اطلاعات بیشتری هم از شهاب سنگ های مورد مطالعه استخراج میشود.به عنوان مثال، اطلاعات جمع آوری شده از سیارک وستا به وسیله فضاپیمایداون متعلق به ناسا به محققان کمک کرده است تا منشا بعضی از شهاب سنگ هایمجموعه اسمیتسونین مشخص شود.

گفته می شودمنشاء حدود ۵ درصد از شهاب سنگ هایی که به جو زمین وارد شده اند، سیارکوستا است.تصاویر تهیه شده از وستا به وسیله فضاپیمای داون بیانگر وجودفرورفتگی های عظیم بر روی سطح آن در اثر برخورد اجرام کیهانی است.اینبرخوردها منجر به پراکنده شدن قطعات این سیارک در فضا به صورت شهاب سنگاست.محققان امیدوارند پس از رسیدن فضاپیمای داون به سیاره کوتوله سریس،منشاء تعداد بیشتری از شهاب سنگ های مورد مطالعه را کشف کنند.

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...