هیولای دریاچه

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه

 

وقتی چشمهای خود را برای مدتی میبندید پس ار مدتی صفحه سیاه جلو چشمان شما صحنه نمایش جالبی خواهد شد در ابتدا نقطههای فراوانی را مشاهده می کنید و پس از آن خطوط در هم و برهم و سپس وارد فاز تخیلشده و تصاویری مشاهده می کنید که به آن بیشتر فکر می کنید همین تجربه برای انسانهاینخستین هم تکرار می شد وقتی چشمهای خود را می بستند و یا با انجام مراسم ویژه رقصوارد فاز خلسه می شدند در ابتدا خطوط و نقطه های مشا هده می کردند و پس از آنتصاویر حیواناتی که برای غذا مصرف می کردند را در تخیل خود مشاهده می کردند وبافکراینکه این تصاویر یه آنها الهام شده است با رسم تصاویر آنها را جاودانه می کردند . مطمئنآَ اگر در آن زمان گاری , کامپیوتر یا هر وسیله ای که بیشتر مورد استفادهبود وجود داشت تصویر آن هم بر دیواده غار نقش می بست . اما اثر این تخیلات تا بهامروز هم ادامه دارد . با تکامل انسان قدرت تخیل او نیز بیشتر شد . تخیل درمورداژدها . پری دریایی , هیولا , دیو وبسیاری از موجودات دیگر که بعدها پایه داستانهاو افسانه ها قرار گرفت و گاهی موارد این تخیلات آنفدر شدید می شد که انسان موجودتخیلی که زائیده فکر خود او بوده است را بسیار نزدیک به خود و واقعی حس می کرد. همچنین نقل ویژگی موجود تخیلی به دیگر افراد که در فکر شخصی مثلا جادوگر قبیله شکلمی گرفت باعث می شد که افراد دیگر نیز همان تصویر را در ذهن خود مشاهده کنند مشابهاین حالت برای خود ما نیز اتفاق می افتد برای مثال وقتی صحبت از اژدها به میان میآید همه تصویری از یک خزنده با بالهای بزرگ را به ذهن می آوریم علت خلق تصویر اژدهابا این ویژگی اینست که بارها وبارها توسط داستانها وفیلمها , شکلی از اژدها به ذهنما القا شده است و نمی توانیم تصویر غیر از این را به ذهن بیاوریم .

  

این القائات فکری گاها باعث کسب درآمد برای عده ای می شود برای مثال گاه گاهی گزارشاتی مبنی برروئیت جای پای یتی (Yeti)- موجودی انسان نما با بدنی به پر مویی گوریل - برویبرفهای مناطق کوهستانی ارائه می شود حال اینکه چه کسی اولین بار تفکری از یتی را درذهن خود خلق کرد و چگونه این داستان فراگیر شد در هاله ای از ابهام قرار دارد ولیچیزی که مسلم است تا به حال مدرک مستدلی که جانور شناسان را قانع کند که چنینجانوری وجود دارد کشف نشده است , چند قطعه عکس از جای پا , آن هم مشخص نشده است کهچرا هر بار فقط یک یا دو جای پا روئیت می شود وآیا یتی بقیه مسیر را پرواز می کندیا برای یک لحظه غیب می شود و البته بیشتر جای پاها که از یتی پیدا شده جعلی وساختگی است بنابراین برای مدتها تب روئیت یتی فروکش کرد تا اینکه فیلمی مستند چندثانیه ای که به صورت تعقیب و گریز از یتی بود در سرتاسر جهان پخش شد و بار دیگراحتمال حیات این جانور قوت گرفت . به هر حال اینبار دیگر بحثی از جای پای یتی مطرحنبود بلکه فیلمی از این جانور بدست آمده بود که مدرک خوبی برای اثبات حضور اینموجود شمرده میشد . جانورشناسان و دانشمندان زیادی به بررسی فیلم پرداختند امانتیجه مایوس کننده بود . انسانی که لباس یک جانور میمون نما را پوشیده بود و مثلابه صورت تصادفی از محل کمپ یک خانواده عبور می کرد . نکته مهم این بود که علی رغمجعلی بودن فیلم , ثروت زیادی نصیب شبکه تلویزیونی کم بیننده ای شد که برای اولینبار این تصاویر را پخش می کرد ! . مثال در این مورد زیاد است . در مورد هیولایدریاچه نس اسکاتلند (Loch ness)در اوایل قرن 18 که افسانه مارهای عظیم دریای مطرحبود اولین بار یک شاعر هلندی شعری در مورد وجود کرمهای غول پیکر دراین دریاچه سرودالبته هیچ کس نتوانست چنین چیزی را در دریاچه بیابد ولی این افسانه در ذهن ها جاخوش کرد تا اینکه با کشف فسیلهای دایناسورها و فسیل گونه های آبزی , کم کم شکلی کهاز هیولا در ذهن ها جا گرفت , تصویری از یک دایناسور آبزی ماقبل تاریخ به نام پلسیاوسار(Plesiosaur) بود و خوب علاقه ده هزارساله بشر به تخیل کار خود را کرد و صدهانفر قسم خوردند که هیولای لاخ نس ( معروف به نسی ) را دیده اند و کم کم تصاویری ازدایناسور که در آب شنا می کرد نیز گرفته شد البته جعلی بودن تصاویر یکی پس از دیگریاثبات میشد ولی با تمام این حرفها میلیونها دلار پول برای کاوش قدم به قدم دریاچهصرف شد و نتیجه ای حاصل نشد !. اما چه چیزی باعث شد تا این عده از جانور شناسان اینمبلغ را هزینه کنند آیا صرف رواج یک شایعه مبنی بر وجود یک گونه می تواند دلیلیبرای حضور آن جانور باشد؟

 این همان جوابی است که باعث شد جانورشناسان به دوگروه انشعاب یابند عده ای که وجود یک گونه را وقتی تائید می کردند که با چشمهای خودگونه را ببینند و عده ای که بر این باور بودند که افسانه ها بر پایه حقیفت خلق میشوند . برای اولین بار جانور شناسی به نام برنارد هوول مانس(Bernard Heuvelmans) درکتاب علمی تخیلی خود به نام ((وقتی هیولای دریاچه بر می خیزد)) از واژهکریپتوزئولوژی (Cryptozoology)نام برد که به معنی مطالعه جانوران مخفی است (کریپتوواژه لاتین به معنی مخفی و پنهان است) .به عقیده او دردنیا آنقدر مکان های بکر وجوددارد که گونه های زیادی می توانند بدور از چشم انسان در آنجا زندگی کنند . البتهاین گفته او کاملا صحیح بود چون در سال 1938 یک ماهی گیر در آبهای جزایر آفریقایجنوبی ماهی عجیبی را در تور خود یافت که مشخص شد متعلق به یک نوع ماهی به نام (coelacanth )می باشد که گمان می شد میلیونها سال پیش منقرض شده اند ! ویا گونه ایسخت پوست به نام خرچنگ نعل اسبی کشف شد که در حدود 500 میلیون سال است که زیست میکند و برخلاف دیگر موجودات آن دوره منقرض نشده است. . واژه کریپتوزئولوژی مورد پسندعده ای جانور شناس قرار گرفت و نهایتاُ جان وال(John Wall.)در سال 1983 رشته ای بهنام کریپتوزئولوژی را بنیان گذاری کرد . اساس این علم به این صورت مطرح می گردد که : کریپتوزثولوژی عبارت است از مطالعه در مورد حیواناتی که شایعات ومدارکی ( نهچندان مستدل ) در مورد حیات آنها وجود دارد و همچنین مطالعه در مورد جانورانی کهگمان می شود که منقرض شده اند ولی شایعاتی در مورد حیات آنها وجود دارد . در علمزیست شناسی که با واقعیات سر و کار دارد و گاها در برخی موارد حتی وجود روح را نیزتکذیب می کند ( در فیزیولوژی رفتار) رشته کریپتوزئولوژی یک رشته کاذب است که بیشتربه سرگرمی شباهت دارد تا یک رشته علمی ! اما با وجود این نگاه هر روز به علاقهمندان این رشته افزوده می شود از طرف دیگر جانوران تخیلی نیز به همان نسبت زیاد میشوند !!! برای مثال هر از چند گاهی خبری از روئیت موجودی به نام چوپاکابرا (Chupacabra )در بین کریپتوزئولوژیستها مطرح می شود ( در این مورد مفصلا خواهمنوشت) . چوپاکابرا موجودی بین سگ و کانگرو است که خون جانوران را میمکد! . به نسبتدیگر افسانه ها , افسانه چوپاکابرا قدمت کمتری دارد و شاید خلق این داستان برایبقای این رشته لازم می نموده است ! به هر حال قضاوت در این مورد کمی مشکل است و حتییک زیست شناس متعصب هم نمی تواند صد در صد تضمین دهد که موجوداتی مانند یتی , پلسیاوسار , چوپاکابرا و گرگ نماها وجود ندارد علت هم مشخص است هر ساله گونه های جدیدکشف شده و قوه تخیل زیست شناسان سنتی را به سمتی پیش می برد که از انکار صد در صدچیزی که به چشم نمی بینند پرهیز کنند.

ما زیست شناسان معتقدیم قدرت بیکران خداوند و وسعت بی پایان عالم هستی می تواند میلیون ها گونه ناشناخته را کههنوز بشری آن را به چشم ندیده در خود داشته باشد...

هیولای دریاچهلاخنس (درحال جستجو برای پیدا کردن مقاله ای در مورد این هیولا و قرار دادن اون درسی سی به زودی هستم

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...