تخت قضاوت مسیح یعنی چه؟

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه

رومیان 14: 10-12 می‌گوید "همه پیش مسند مسیح حاضر خواهیم شد...پس هر یکی از ما حساب خود را به خدا خواهد داد." دوم قرنتیان 5: 10 به ما می‌گوید "زیرا لازم است که همة ما پیش مسند مسیح حاضر شویم تا هر کس اعمال بدنی خود را بیابد بحسب آنچه کرده باشد چه نیک چه بد." در مضمون واضح است که هر دو قسمت کلام خطاب به مسیحیان است، نه بی ایمانان. بنابراین تخت قضاوت مسیح، در مورد حساب پس دادن ایمانداران به مسیح است برای زندگیشان. تخت قضاوت مسیح نجات را تعیین نمی‌کند، نجات با قربانی شدن مسیح بجای ما (1 یوحنا 2: 2) و با ایمان ما به او (یوحنا 3: 16) صورت گرفته است. همة گناهان ما بخشیده شده‌اند، و ما هرگز بخاطر آنها محکوم نخواهیم بود(رومیان 8: 1). ما نباید به تخت قضاوت مسیح بعنوان این نگاه کنیم که خدا گناهان ما را داوری می‌کند، اما در عوض باید اینطور نگاه کنیم که خدا به ما برای زندگیمان پاداش می‌دهد. بله، چنانکه کتاب مقدس می‌گوید، ما باید حساب خود را پس بدهیم. قسمتی از این حساب جواب برای گناهانیست که کرده‌ایم. اما بهر حال، این تمرکز اولیة تخت قضاوت مسیح نیست.

در حضور تخت قضاوت مسیح، ایمانداران بر اساس اینکه چقدر با وفاداری مسیح را خدمت کردند، قضاوت می‌شوند 1) قرنتیان 9: 4-27، 2 تیموتاووس 2: 5). بعضی از چیزهایی که ما بر اساس آنها داوری می‌شویم این است که چقدر فرمان اعظم را اطاعت کردیم (متی 28: 18-20)، چقدر بر گناه پیروز شدیم (رومیان 6: 1-4)، و چقدر توانستیم زبانمان را کنترل کنیم (یعقوب 3: 1-9). کتاب مقدس از ایماندارانی صحبت می‌کند که بر حسب خدمت وفادارانه شان به مسیح تاج برای چیزهای مختلف دریافت می‌کنند (1 قرنتیان 9: 4-27، 2 تیموتاوس 2: 5). تاجهای مختلف در 2 تیموتاوس 2: 5، 2 تیموتاوس 4:8، یعقوب 1:12، 1 پطرس 5:4، و مکاشفه 2: 10 توضیح داده شده‌اند. یعقوب 1: 12 خلاصة خوبی از این است که ما باید چطور دربارة تخت قضاوت مسیح فکر کنیم: "خوشا بحال کسیکه متحمل تجربه شود زیرا که چون آزموده شد آن تاج حیاتیرا که خداوند به محبان خود وعده فرموده است خواهد یافت"

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...