میهمانی از ماوراء

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه

حتی مشهورترین مورد از برخورد یکی جرم فرازمینی به زمین در طول تاریخ بشر، درهاله ای از ابهام و راز قرار دارد. اثرات ناشی از برخورد تونگوسکا تقریباًدر اکثر نقاط نیم کره شمالی مشاهده شد. هنگام وقوع این برخورد، صدای انفجارمهیبی در عمده مناطق اروپا و آسیا شنیده شد و آسمان حتی در هزاران کیلومتردورتر از محل برخورد روشن شد. در بررسی‌های دقیق صورت گرفته بر روی منطقه،که در آن به شکلی شعاعی صاف شده بودند و جهت برون سویی را از محل برخوردنشان می دادند، هیچ نشانه‌ای از یک شهاب سنگ به دست نیامد.

نهایتاًمشخص شد که جرم مزبور پیش از رسیدن به زمین منفجر شده است (با قدرتی هزاربرابر قدرت بمب اتمی که بر فراز هیروشیما منفجر شد). برآوردهای مختلفی دررابطه با ابعاد این جرم صورت گرفته است. در ابتدا تصور بر این بود که اینشهاب سنگ 60 متر قطر داشته است، امام محاسبات اخیر که بر پایه دقیق‌ترینشبیه‌سازی‌های رایانه ای صورت پذیرفته است، حاکی از آن است که قطر این جرمچیزی بیش از 30 متر نبوده است.

تاحدود یک قرن تصور بر این بود که هیچ دهانه برخوردی در آن منطقه وجودندارد. اما حدود یک سال قبل گروهی به سرپرستی یک زمین شناس به "لوکاکاسپرینی" از دانشگاه بولونیای ایتالیا، گزارشی منتشر کردند مبنی بر این کهاحتمالا دریاچه‌ای که در حوالی آن منطقه قرار دارد، می‌تواند باقی مانده‌ای باشد از یک دهانه برخوردی بسیار بزرگ، دریاچه مورد بحث با 500 متر عرض و 50 متر عمق، در فاصله حدوداً 8 کیلومتری مکانی قرار دارد که به عنوان مرکزبرخورد شناخته می‌شود. این دریاچه حالتی قیف گون دارد که می‌تواند نشانهای از یک دهانه برخوردی باشد، و در عین حال بررسی‌های راداری حضور یک بی‌هنجاریت را در چندین متر زیر بستر دریاچه نشان می‌دهد که می‌تواند خود شهابسنگ باشد. گروه مذکور قصد دارد در سال جاری دوباره به سراغ دریاچه برود وحفره‌هایی را در آن منطقه انجام دهد.

اینکاوش‌ها می‌تواند نشان دهد که جرم برخورد کرده به زمین شهاب سنگ بوده استیا یک ستاره دنباله‌دار. اطلاعات ما در مورد مواد شهاب سنگی بسیار بیشتر ازمواد موجود در دنباله‌دارها است، زیرا جمع‌آوری بقایای اجرام شهاب سنگی فروافتاده بر زمین اطلاعات ارزشمندی را در اختیار ما قرار داده است اما درمورد مواد موجود در ستارگان دنباله دار، که بیشتر از مواد شیمیایی فرارتشکیل شده‌اند و تصور بر این است که شکننده‌تر از شهاب سنگ‌ها باشند،اطلاعات ما تنها محدود به قطعات میکروسکوپی است که حاصل ماموریت «استارداست» ناسا بوده است. اگر جرم برخورد کرده به تونگوسکا یک دنباله‌داربوده باشد و قطعه زیر سطحی مشاهده شده، تکه‌ای بزرگ از این جرم باشد، آنگاه ما به یک ماشین زمان دست پیدا کرده ایم که ما را به نخستین ایام حیاتمنظومه شمسی می‌برد؛ و این چیزی نیست مگر گنجی آسمانی که در دل خاک پنهانشده است.

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...